Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 6 клас - Плани-конспекти уроків - 2014 рік

Т. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…» )

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Т Шевченка петербурзького періоду; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст твору «Думка» («Тече вода в синє море…» ); розвивати навички виразного й осмисленого читання ліричних творів, пояснення ролі художніх засобів у них.

Очікувані результати: учні знають про життя та творчість Т. Шевченка; виразно й усвідомлено читають вірш «Думка» («Тече вода в синє море…» ); визначають провідні мотиви твору; висловлюють свої думки та враження від прочитаного.

Теорія літератури: ліричний твір, вірш, строфа.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, ілюстровані матеріали до біографії, збірка «Кобзар», ілюстрації до творів, аудіо записи.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Уже 200 років минуло від дня народження духовного батька українців Тараса Григоровича Шевченка, та його твори й досі не втрачають актуальності. Вони лише набувають нового звучання. Спробуймо й ми усвідомити зміст його поезій.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

(Розповідь учнів про поему М. Вороного «Євшан-зілля», характеристика образів; заслуховування творів-розповідей про патріотизм.)

2. Евристична бесіда.

— Що ви знаєте про Т. Шевченка?

— Згадайте й розкажіть якийсь із його віршів напам’ять.

— Як називається збірка його творів?

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Розповідь учителя про перебування поета Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі.

2. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Робота з літературознавчим словничком.

Ліричний твір — своєрідний літературний жанр, переважно віршованої форми, у якому у формі переживань та завдяки зображально-виражальним засобам осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси.

Строфа — група рядків вірша, об’єднаних завершеною думкою, римуванням та інтонацією.

4. Виразне читання вірша «Думка» («Тече вода в синє море…» ).

5. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

6. Евристична бесіда.

— Яким настроєм сповнений вірш «Думка» («Тече вода в синє море…» ) й чому?

— Як ви розумієте вислів із поезії: «Пішов козак світ за очі» ?

— За яких обставин людина покидає рідний край?

— Що шукає козак? (Долю.)

— Як ви розумієте значення слова доля?

— Яку ж долю хотів зустріти козак? Чи зустрів він її?

— Яке життя, на думку автора, чекає на козака на чужині? Свої думки аргументуйте рядками з поезії. (На чужині не ті люди — Тяжко з ними жити! Ні з ким буде поплакати, Ні поговорити.)

— Як зрозуміти останні рядки твору?

— Чому рідний край — наймиліший?

— Як, на вашу думку, доля ліричного героя вірша перегукується з долею самого автора?

7. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Гра «Шифрувальник».

Розшифруйте три ключових слова до теми.

Д + ОЛЯ

Відповідь: доля

image12

Відповідь: козак.

image13

Відповідь: Шевченко.

V. Домашнє завдання

Вивчити напам’ять вірш «Думка» («Тече вода в синє море…» ), уміти його аналізувати, висловлювати свої міркування про прочитане.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— На мою думку, Шевченко для українців…