Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література 6 клас - Плани-конспекти уроків - 2014 рік

Т. Шевченко. Поема «Іван Підкова»

Мета: ознайомити учнів зі змістом та художніми особливостями поеми Т Шевченка «Іван Підкова»; розвивати навички виразного, вдумливого читання, пам'ять учнів, уміння коментувати прочитане й висловлювати своє ставлення де нього.

Очікувані результати: учні знають історичну основу та художні особливості поеми Т Шевченка «Іван Підкова»; виразно й усвідомлено читають твір; висловлюють власне розуміння лицарських чеснот українських козаків.

Теорія літератури: ліро-епічний твір, поема, строфа.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього; фото пам'ятника Івану Підкові у Львові; карта морських походів козаків.

Тип уроку; вивчення нового навчального матеріалу.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Слово «козак». асоціюється з волею, воїнами, що захищають рідну землю, з вірним побратимством, з умінням знаходити вихід із будь-якої скрутної ситуації, зі славними морськими походами. Ця тема завжди захоплювала й Тараса Григоровича Шевченка.

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Літературний брейн-ринг.

Відновіть прислів’я. Визначте, про кого в них ідеться. Розкрийте зміст прислів’їв.

Береженого бог береже, а… шабля стереже. Де…, там і слава. Степ та воля — … доля.

2. Проблемні питання.

— Що вам відомо про Запорізьку Січ?

— Чому митці весь час зверталися й звертаються до теми козацтва?

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Виразне читання поеми Т. Шевченка «Іван Підкова».

3. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

4. Евристична бесіда.

— Як козаки боролись із турецькими завойовниками?

— Хто такий І. Підкова? (Козацький отаман.)

— З якою метою Шевченко нагадує читачеві про славну історію козацтва? Як пов’язує минуле й сучасне?

— Який твір називається поемою?

5. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

6. Робота в групах.

I група: підготуйте розповідь про отамана (з використанням цитат).

II група: підготуйте розповідь про козаків.

III група: проаналізуйте відносини між отаманом і козаками.

IV група: проаналізуйте опис моря (з використанням цитат). Для чого він подається в тексті? Як називають художників, що зображували море?

7. Складання плану поеми.

Орієнтовний план

1) Згадка про колишню славу козаків.

2) Опис бурхливого моря.

3) Морський похід запорожців.

4) Дружнє козацьке побратимство.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Творче завдання.

Складіть характеристику збірного образу козаків та їхнього отамана за поемою Т. Шевченка «Іван Підкова».

Орієнтовна відповідь

Козаки — поважають отамана; сміливі, відважні; бувалі; з почуттям гумору; люблять пісню; азартні; не бояться труднощів, морської стихії.

Отаман — сміливий, відважний; розумний; гарний воїн; заслужив шану від козаків; урівноважений, розважливий; уміє керувати козаками; поважає простих козаків.

2. Гра «Шифрувальник».

V. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, переказувати зміст поеми «Іван Підкова». виділяти ключові епізоди, характеризувати героїв, художні особливості твору, висловлювати власне ставлення до прочитаного.

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Я був (була) здивований (здивована) і захоплений (захоплена) тим, що…