Всі публікації щодо:
Андієвська Емма

Українська література 6 клас - Плани-конспекти уроків - 2014 рік

Е. Андієвська. «Говорюща риба»

Мета: навчити учнів розуміти прихований зміст твору; виробляти уміння й навички визначати головну думку казки, робити власні висновки з приводу прочитаного; виразно читати та переказувати прозовий твір.

Очікувані результати: учні виразно та вдумливо читають казку, виокремлюють із неї фантастичні елементи, уміють визначити головну думку, відшукавши ключові фрази.

Теорія літератури: притча.

Обладнання: видання твору, ілюстрації до нього, портрет письменниці, картини із зображенням риб.

Тип уроку: комбінований.

І. Актуалізація опорних знань учнів

Проблемне питання.

— Як ви думаєте, у якому випадку добре бути яянином?

II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Говорюща риба — диво. Абсолютно фантастична історія — трохи весела, трохи іронічна, трохи сумна. Але скільки в ній прихованої мудрості! І про те, що кожному з нас потрібен друг, той, хто вміє вислухати. І про те, що інколи близькі люди бувають такими далекими по духу між собою, як із рибами. Зануримося в цю казкову оповідь і послухаємо, про що говорять риби.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Робота з літературознавчим словничком.

Притча — повчальна алегорична оповідь, у якій хронологічно послідовне зображення подій і пригод у художньому творі підпорядковане моралізаційній частині твору.

3. Виразне читання притчі Е. Андієвської «Говорюща риба».

4. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

5. Евристична бесіда.

— Чи розмовляють риби?

— Якщо не розмовляють, то чому?

— У якій сім’ї народилася говорюща риба? (У сім’ї поважних риб.)

— Як батьки ставилися до своєї дитини? Чи розуміли її у власній родині? (У сім’ї вона була чужою, батьки були засмучені тим, що їхня дитина не така як інші, соромилися її.)

— Чи сприймали її інші риби?

— Хто судив рибу за її вміння говорити? Як ви вважаєте, чи справедливо судили? (Риби консервативні, не бажали нічого нового.)

— У якому світі жив рибалка, якою він був людиною? (Жив у родині, але був самотнім, із дружиною не було взаєморозуміння.)

— Чи був світ людей для рибалки рідним? (Ні, бо чоловік мав зовсім інший світогляд.)

— Чи був лад у сім’ї рибалки? Якщо ні, то чому? Свою відповідь аргументуйте, спираючись на текст.

— Яка жінка була в рибалки? Як вона ставилася до чоловіка? Свою відповідь аргументуйте.

— Чому рибалка сам не зустрів рибу?

— Чому жінка не почула балакучої риби?

— Через кого чи що з рибою сталася трагедія?

— Як рибалка зреагував на втрату друга?

— Які висновки зробили з цієї історії шакал і консервна бляшанка?

6. Проблемне питання.

— Які важливі й актуальні проблеми порушуються у творі? (Проблеми індивідуальності, дружби, взаєморозуміння, буденності.)

7. Робота в групах.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Мозковий штурм.

— Чому рибалка й риба не стали рідними у своєму оточенні?

2. Гра «Шифрувальник».

V. Домашнє завдання

Уміти виразно читати, коментувати зміст казки «Говорюща риба». намалювати ілюстрації.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Читаючи казку «Говорюща риба». я відчув (відчула)…