Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Українська література 6 клас - Плани-конспекти уроків - 2014 рік

Велика роль гумору в житті українців. Леонід Глібов. Байка «Щука»

Мета: дати поняття про гумор та сатиру, їхню роль у нашому житті; ознайомити з байкою, історією її виникнення, особливостями побудови; розвивати пам'ять, образне мислення, уміння зіставляти твори, жанри.

Очікувані результати: учні знають основні факти біографії Л. Глібова; розповідають про історію виникнення й особливості побудови байки; виразно та вдумливо читають, коментують байку Л. Глібова «Щука».

Теорія літератури: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них; аудіозаписи художнього читання; планшет «Види комічного».

Тип уроку: комбінований.

І. Аналіз контрольної роботи

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

З ім’ям Леоніда Івановича Глібова ви вже знайомі з п’ятого класу, коли вивчали його поетичні загадки, акровірші. Сьогодні на черзі — один із найцікавіших літературних жанрів — байка. Не все й не завжди можна було сказати прямо та одверто. Байка ж давала можливість, хоч і в прихованій формі, критикувати «сильних світу цього». указувати людям на їхні вади й недоліки. Леоніду Глібову вдавалося зробити це ще й у досконалій художній формі.

III. Актуалізація опорних знань учнів

Евристична бесіда.

— Що ви знаєте про Л. Глібова?

— Які твори цього письменника ви вчили?

— Як ви думаєте, що таке байка? Яких байкарів світової літератури ви знаєте?

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Розповідь учителя про талановитого байкаря Л. Глібова.

2. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Робота з літературознавчим словником.

Гумор — різновид комічного, відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах.

Сатира — різке осміяння суспільних вад за допомогою сатиричних засобів.

Байка — невеликий алегоричний твір повчального характеру. Алегорія — троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу (наприклад, у казках Лисиця уособлює хитрість, Вовк — жорстокість, хижацтво, Лев — владність, інколи мужність).

Мораль (байки) — повчальний висновок у кінці твору.

4. Виразне читання байки «Щука». вчителем, учнями; прослуховування аудіозапису художнього читання.

5. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

6. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

Зробіть аналіз байки Л. Глібова «Щука». визначивши її основні складові та елементи побудови.

7. Спостереження за побудовою байки. Визначте композицію байки.

Композиція байки: дві частини — основна та «мораль». — висновок; інколи він робиться самостійно читачем; нерідко в байці буває вступ.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

Розподіліть за видами художні засоби байки «Щука».

Мокренькі; нікчемна; стареньких; добрячий; плохий; частенько; темненько; сотеньку; карасиків; катюзі… буде по заслузі; хто ворогів не мав!; коли і як воно, і що їй присудити?; як не мудруй, а правди ніде діти; кінців не можна приховать; річ держать; розумна річ!

Епітети

Зменшувально- пестливі слова

Фразеологізми

Окличні та питальні речення

Нікчемна,

добрячий,

плохий

Мокренькі, стареньких, частенько, темненько, сотеньку, карасиків

Катюзі… буде по заслузі; як не мудруй, а правди ніде діти; кінців не можна приховать; річ держать

Хто ворогів не мав!; коли і як воно, і що їй присудити?; Розумна річ!

2. Розгадування кросворда.

VI. Домашнє завдання

Уміти розповідати про письменника, про гумор та сатиру; вивчити напам’ять байку «Щука». уміти аналізувати її.

VII. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Байка Л. Глібова «Щука». нагадала мені знайомих…