Українська література 6 клас - Плани-конспекти уроків - 2014 рік

УРОК № 65.

П. Глазовий. «Заморські гості», «Похвала».

Мета: ознайомити учнів з іншими творами гумориста П. Глазового, викликати інтерес до читання його гуморесок; розвивати вміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе; удосконалювати навички аналізу художніх особливостей гуморесок.

Очікувані результати: учні знають зміст вивчених творів; виразно та вдумливо читають гуморески; аналізують їхні художні особливості; висловлюють власні думки щодо іронічного та критичного ставлення до життя.

Теорія літератури: гумор, сатира, іронія, гумореска.

Обладнання: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них; аудіозаписи художнього читання гуморесок П. Глазового.

Тип уроку: комбінований.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя..

Відомий вислів «Скільки ти знаєш мов, скільки разів ти людина». І справді, лише для людини властива свідома мова. На жаль, у нас досить гостро стоїть питання знання рідної мови, бо часто ті, хто послуговується іншою мовою, не знають до пуття ні одної, ні іншої. Гуморески П. Глазового гостро підмічають усі недоліки й дотепно їх висміюють. Це стосується й таких рис характеру, як марнословство, лестощі, простодушність та довірливість. Посміємося ж разом і зробимо висновки!

II. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

(Розповідь про письменника-гумориста, виразне читання гуморесок П. Глазового, висловлення своїх міркувань та вражень.)

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Виразне читання гуморески «Заморські гості».

3. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

4. Евристична бесіда.

— Що ви знаєте про Канаду? Чи живуть там українці? Чому вони туди виїхали?

— Поясніть, чому канадці так уболівають за стан української мови в Києві? (Тому що в Канаді живе багато вихідців з України,

які, незважаючи ні на що, зберегли українські традиції й мову, любов до своєї далекої батьківщини.)

— Що автор критикує в гуморесці? (Формальне ставлення державних службовців до державної мови.)

— Це гумористичний чи сатиричний твір? Свою думку обґрунтуйте.

— Чому, на вашу думку, так гостро постають питання щодо користування та вдосконалення української мови?

— Визначте головну думку цієї гуморески. (Мова — духовна скарбниця кожного українця; доки живе мова, доти існує нація.)

— Чи актуальна на сьогодні гумореска П. Глазового «Заморські гості»? Свого думку обґрунтуйте.

5. Виразне читання байки «Похвала».

6. Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

7. Евристична бесіда.

— Про кого йде мова в цій байці? (Про муху й павука.)

— Яким постає перед нами павук? Підтвердіть свою відповідь рядками з тексту.

— Якою показано муху? Знайдіть і зачитайте ці рядки в байці.

— З якою метою павук так нахвалює муху?

— Знайдіть і зачитайте мораль цієї байки.

— Які риси людської вдачі засуджує автор в образах мухи й павука?

— Який алегоричний зміст приховують у собі ці образи?

— Визначте головну думку цього твору.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Гра «Логічні пари».

Поєднайте поняття з гуморесок П. Глазового зі словами, до яких вони відносяться.

1 роль А бездоганна

2 розбиратися Б славетний

3 Тарас Бульба В дужі

4 мова Г у людях

5 плечі Д найважча

Відповіді: 1Д, 2Г, 3Б, 4А, 5В.

2. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

3. Розгадування кросворда.

V. Домашнє завдання

Вивчити напам'ять будь-яку гумореску П. Глазового. Підготуватися до захисту творчого проекту «Український гумор».

VI. Підсумок уроку

інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Мені сподобалася думка про те...