Українська література 6 клас - Плани-конспекти уроків - 2014 рік

УРОК № 68.

Контрольна робота № 6. «Творчість Л. Глібова, С. Руданського, П. Глазового».

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою корекції; розвивати пам'ять, уміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв'язне мовлення.

Очікувані результати: учні знають зміст вивчених творів, уміють його коментувати, характеризувати героїв, висловлювати свої думки про них, визначати художні засоби.

Теорія літератури: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

От і закінчується навчальний рік. Безперечно, ви багато дечого навчилися, зрозуміли; вам полюбилися герої вивчених творів, з якими ви всі разом сумували й раділи, переживали різні пригоди. Кожен із вас має якусь свою думку про прочитане, треба лише зуміти висловити її, аргументувати, довести, спираючись на текст твору та власні спостереження за життям. Це й буде завданням нашої контрольної роботи.

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання тестових завдань.

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь учні отримують по одному балу.)

1) Мораль байки Л. Глібова «Муха і Бджола»

А треба бути працьовитим

Б треба вміти спілкуватися з товаришами

В треба любити природу

Г некрасиво займатися пустослів'ям

2) Творив у жанрі співомовки

А П. Глазовий

Б Л. Глібов

В С. Руданський

Г Т. Шевченко

3) Пихатість, зарозумілість, бажання виділитися будь-якою ціною викривається у творі

А «Свиня свинею» С. Руданського

Б «Похвала» П. Глазового

В «Найважча роль» П. Глазового

Г «Жаба і Віл» Л. Глібова

4) У польського короля, за співомовкою С. Руданського «Запорожці у короля», козаків частували

А пивом і м'ясом

Б медом і сметаною

В борщем і варениками

Г млинцями й вином

5) «Наука доводить, Що людина, безперечно, Від мавпи походить» — ці рядки з твору П. Глазового

А «Найважча роль»

Б «Заморські гості»

В «Еволюція»

Г «Похвала»

6) Закінчіть речення.

Зображення смішного в жартівливому, добродушному тоні називається...

Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь учні отримують по 1,5 бала.)

7) Схарактеризуйте запорожців за співомовками С. Руданського.

8) Наведіть 1-2 приклади гумору з вивчених творів.

Високий рівень

(За правильну відповідь учні отримують 3 бали.)

9) Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої міркування про те, для чого потрібно вміти критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе.

Б Складіть гумореску на шкільну тему (у прозовій чи поетичній формі).

Відповіді: 1 А, 2В, 3Г, 4Б, 5В.

III. Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал.

IV. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найважчим на уроці для мене було...