Всі публікації щодо:
Фольклор
Пісні

Українська література 6 клас - Конспекти уроків - Посібник для вчителя - 2015 рік

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди

Мета: ознайомити учнів з українською календарно-обрядовою поезією, її різновидами, визначити роль і місце пісні в житті народу; формувати вміння розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень, виразно і вдумливо читати їх, коментувати зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби; формувати прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу; виховувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, гордість за свій талановитий народ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: аудіозаписи народних пісень, підручник.

Теорія літератури: народна пісня, повтори (рефрен), анафора.

Народні пісні для України — есе:

і поезія, й історія, і батьківська могила…

М. Гоголь

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине.

От де, люде, наша слава,

Слава України.

Т. Шевченко

ХІД УРОКУ

I. Організація початку уроку.

Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Прийом «Сніжна грудка».

Учитель указує на школяра і говорить: «Слово!». учень називає слово, яке стосується вивченої на попередньому уроці теми. Далі вчитель звертається до іншого школяра і говорить: «Речення!». Цей учень називає речення з названим словом. Третій формулює запитання до цього речення, четвертий дає відповідь на це запитання і т. д.

Наприклад.

Слово: Книга.

Речення: Книга вчить, як на світі жить.

Питання: Якими були перші книги?

Відповідь: Перші книги мали форму записів на стінах печер і на камені.

Слово: Князь.

Речення: Князь Ярослав Мудрий популяризував книжну справу в Київській Русі.

Питання: Хто писав перші книги в Київській Русі?

Відповідь: Монахи.

2. Учні зачитують підібрані вдома висловлювання відомих людей про значення книги в житті людини.

3. Усне висловлювання.

Окремі учні усно висловлюють власне розуміння таких прислів’їв: «Книга вчить, як на світі жить». «Книга в щасті прикрашає, а в нещасті втішає». «Книга допоможе в труді й виручить у біді».

III. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

Стратегія «Мікрофон».

— Що називають фольклором?

— Які жанри усної народної творчості ви знаєте?

— Як ви гадаєте, який із названих вами жанрів супроводжує усе життя людини? (Пісня.)

IV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.

Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.

«Методика одного речення».

Учні зачитують і коментують епіграфи уроку.

VI. Сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Слово вчителя.

Кажуть, що пісня — то душа народу. Вона супроводжує людину в горі та в радості, у праці та під час відпочинку. І коли наші далекі пращури, змагаючись із грізними силами природи, намагалися «задобрити». злих духів, то поряд із різними магічними обрядовими діями лунала й пісня.

Обрядові пісні українців тісно пов’язані з хліборобським календарем і поділяються на пісні літнього циклу, зимового та весняного.

Зібрали селяни щедрий урожай із ниви — треба подякувати землі-годувальниці, попросити, щоб і наступного року був добрий ужинок; прийшов час окоту худоби — треба її пошанувати; забарилася весна, ніяк не може здолати люту зиму — потрібно їй допомогти, прикликати піснями-веснянками та «жайворонками».

Календарно-обрядові пісні виникли в сиву давнину, а з прийняттям християнства набули ще й нового значення — уславлення Творця за його щедрі дари й ласку до людей.

2. Метод «Мозковий штурм».

Учні формулюють повні, обґрунтовані відповіді на запитання вчителя.

Учитель. Що ж таке народна пісня?

3. Слово вчителя.

Народна пісня — невеликий музично-поетичний твір строфічної форми, автором якого є народ.

Особливості народних пісень:

♦ вираження почуттів, переживань, настроїв, роздумів;

♦ стисле повідомлення про обставини, які їх викликали, елементи описів;

♦ висока поетичність мови;

♦ відповідність мелодій словесному тексту;

♦ віршова форма;

♦ малий обсяг;

♦ одночасне виникнення слів і мелодій;

♦ усне поширення;

♦ існування тексту й мелодій у різних варіантах.

Різновиди календарно-обрядових пісень:

♦ пісні літнього циклу (русальні, купальські, жниварські);

♦ пісні зимового циклу (колядки, щедрівки);

♦ пісні весняного циклу (веснянки, гаївки, пісні-ігри).

4. Робота з підручником.

Учитель. Прочитайте відомості про народну пісню і запишіть у зошити її визначення.

5. Прослуховування аудіозапису в’язанки народних пісень.

6. Слово вчителя.

Сучасні композитори, виконавці охоче звертаються до народних пісень, обробляють їх, пристосовуючи до нових музичних інструментів. І звучать прекрасні мелодії, слова з глибоким поетичним змістом, чаруючи душі і серця слухачів.

(Прослуховування аудіозаписів сучасних обробок народних пісень та літературних пісень, що стали народними.)

7. «Міні-театр».

Учитель. Яку з українських народних пісень, що виконують у родині або у школі, можна інсценувати? Виконайте її з однокласниками «в ролях».

8. Творча робота.

Учитель. Складіть сенкан на тему «пісня».

Довідка для вчителя. Сенкан — (французька стратегія — вірш у п’ять рядків) — це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вигляді з п’яти рядків. Таке п’ятиряддя допомагає підсумувати інформацію, визначити головні ідеї, думки.

1) Перший рядок: один іменник — назва поняття.

2) Другий рядок: два прикметники — описання поняття.

3) Третій рядок: три дієслова — визначення дії.

4) Четвертий рядок: фраза з чотирьох слів — виражає ставлення до теми.

5) П’ятий рядок: одне слово (синонім до теми) — відображення змісту чи формулювання висновку.)

Зразок.

Пісня.

Стародавня, народна.

Звеселяє, розважає, чарує.

Торкається найпотаємніших куточків серця.

Душа.

VII. Узагальнення та систематизація знань.

«Методика взаємних запитань».

Учні самостійно формулюють і задають одне одному ланцюжком запитання за вивченою темою.

VIII. Підбиття підсумків уроку.

1. Рефлексія.

Продовжити речення.

Сьогодні на уроці я дізнався про…

Найцікавішим для мене було…

Найбільше мене вразило…

Хочу більше дізнатися про…

2. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроці.

IX. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання: вивчити теоретичний матеріал у підручнику.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:

для учнів високого рівня навченості: скласти власне висловлення на тему: «Пісня — душа народу»;

для учнів достатнього рівня навченості: підібрати прислів’я про пісню.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.