Всі публікації щодо:
Іваненко Оксана

Українська література 6 клас - Конспекти уроків - Посібник для вчителя - 2015 рік

Історична основа твору, його жанрові та композиційні особливості. Значення книги в житті людини

Мета: уміти пояснити особливості композиції твору, визначати головну думку; розвивати навички висловлювання власних думок про прочитане, виділення ключових епізодів; виховувати усвідомлення важливості історичної спадщини, причетності кожної людини до історії держави, її зростання і процвітання.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: портрет О. Іваненко, підручник, ілюстрації до твору.

Книга — казкова лампа,

що дарує людині світло

на далеких і темних

дорогах історії….

Г. Лейбніц

ХІД УРОКУ

I. Організація початку уроку.

Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

II. Актуалізація та корекція опорних знань, умінь, навичок.

Клоуз-тест.

Учитель. Завершіть речення, вкажіть, з яких розділів повісті О. Іваненко вони взяті.

1. Велику справу робить… (найперший друкар) "Печатний дім".

2. Іван Федоров подав цареві першу книгу, видрукувану в "Печатному домі" "повелінням і коштом самого царя". Ця книга звалася… ("Апостол"), "Свято книги".

3. Прощай, Москва! Прощай, Кремль! Дай боже повернутися…. (на рідну землю), "Єретики".

4. Через вісім місяців, у березні 1569 року, вийшла друком перша руська книжка в Литві — "Учительське Євангеліє". І знову, як і в Москві, після випуску першої книги. Доля ніби почала глузувати з першодрукаря. Покинув Івана Федорова … (помічник і друг Петро Мстиславець), "Борець і сіяч".

5. Друкував львівського "Апостола" той самий першодрукар Іван Федоров. Але було в книжці дещо відмінне. Нові малюнки, інша післямова. Цікавою і новою була в книзі сторінка, де з лівого боку красувався герб міста Львова з левом посередині, а з правого боку… (герб самого друкаря). "У стародавньому місті Львові".

6…. так всі звали його у Львові, сам сів за редагування граматики. (Іван Федоров Москвитін), "Найперший Буквар".

7. Першодрукар добре знав грецьку мову. Це дало йому змогу знайомитися, розмовляти… (збагачувати себе і досвідом і новими думками), "Острозька академія".

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння школярів.

Учні записують тему уроку в зошити.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота над текстом повісті "Дерево пізнання".

Учитель. Діти, ви вдома уважно прочитали повість. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож у часі, вирушити в уявну мандрівку до XVI століття, до давніх міст України.

Подумайте і скажіть, про що ця книжка. Кожну думку запишіть на папері і прикріпіть до дошки.

Діти прикріплюють до дерева, намальованого на дошці, листки з написами.

"Друкар книжок небачених":

✵ історія створення книги.

✵ про тяжке життя Івана Федорова.

✵ про пригоди книги у давні часи.

✵ про появу друкованої книги на Україні.

✵ про гоніння Івана Федорова через його мрію.

✵ про долю першодрукаря і роль виданих ним книг в історії України.

Учитель. Усі ваші думки правильні, бо книга і розповідає нам про це все.

Тема повісті — розповідь про початок книгодрукування в Україні, сподвижників друкарської справи, що долали перешкоди на шляху до популяризації книги, її доступності для звичайних людей

2. "Коло ідей". Колективне визначення проблематики твору.

Учитель. Назвіть проблеми, які порушує автор у творі.

Проблеми:

✵ книга в житті людини;

✵ початок видавничої справи в Україні;

✵ батьків і дітей;

✵ віри та відступництва.

V. Первинне застосування нових знань.

1. Метод "Ронжування".

Записати в правильній послідовності назви розділів твору. Дописати ті, які ще не названі.

Відповіді:

"Ганза"      2

"Борець і сіяч"      7

"Максим Грек"      1

"Єретики"      6

"Печатний дім"      4

"Гість із Данії"      З

"Свято книги"      5

("У стародавньому місті Львові ", ‘Найперший Буквар ", "Острозька академія", "Чаю воскресіння з мертвих".)

Твір складається з 11 розділів.

2. Робота з літературознавчим словником.

Учитель. За жанром цей твір — повість. У вас на партах лежать словнички літературних термінів, відшукайте в них визначення повісті, запишіть його у зошити.

3. Метод "Мозкова атака".

Учитель. Ця повість історична. Чому її називаємо історичною? Доведіть цю думку.

(У ній зображено історичні постаті, відтворено історію книгодрукування на Україні.)

VI. Самостійне застосування учнями знань.

1. Складання сюжетного ланцюжка твору.

Учитель. Твір цікавий, бо розповідає про історію нашої держави. Спробуємо відтворити сюжет повісті. Нам потрібно створити сюжетний ланцюжок, який відображає зміст прочитаного.

Учні складають колективно ланцюжок, доповнюючи один одного.

Можливий варіант:

Сюжетний ланцюжок повісті "Друкар книжок небачених" Оксани Іваненко

* Зустріч диякона (Івана Федорова) зі старцем (Максимом Греком), розмова про книги.

* Цар Іван Грозний збирає майстрів у Люблені для різних ремесел і для друкування книг, бо це прославить його і зміцнить владу.

* Зустріч царя з гостем із Данії, розуміння важливості прагнення вченого Максима Грека друкувати книжки, щоб уникнути помилок у граматиці.

* Будівництво "Печатного дому", де друкуватимуть книги, і "Справної палати", де виправлятимуть помилки в книжках.

* 1564 рік видана Іваном Федоровим перша книга у Москві за "повелінням і коштом" царя.

* Іван Федоров з Петром Мстиславцем тікає з Москви через ненависть бояр, вони опиняються в Литві (Вільно), в українського гетьмана Ходкевича. Видання книги "Учительське Євангеліє". Петро Мстиславець кидає друкаря.

* У Львові видає першу українську книжку "Апостол" з характерною післямовою, де розповідає історію книгодруку.

* Запрошення Івана Федорова від князя Констянтина Острозького.

* Бажання князя надрукувати Біблію. Робота І. Федорова над книгою.

* До останньої хвилини Іван Федоров працював над улюбленою справою.

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

1. Слово вчителя.

Книга має свою історію. Вона є ліхтариком, який веде нас дорогами минулого. Для Івана Федорова друкована книга була світлом

серед великої пустелі переписувачів. У повісті авторка показала тяжкий шлях друкованої книги на тлі долі першодрукаря.

2. Стратегія "Мікрофон".

Цей твір мене змусив задуматися над тим, що…

3. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроці.

VIII. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання: підготуватися до написання твору-роздуму.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:

для учнів високого рівня навченості: написати фанфік "Я в друкарні Івана Федорова";

для учнів достатнього рівня навченості: скласти запитання за змістом твору.