Розробки уроків української літератури в 6 класі - Л. М. Фурман 2014

Викривальна і повчальна спрямованість байок Леоніда Глібова «Жаба і Віл», «Муха і Бджола»

Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Мета: продовжити знайомство з байками Леоніда Івановича Глібова;

розвивати вміння визначати основні ознаки байки, з’ясовувати їх ідейно-тематичне спрямування; розвивати образне мислення, вміння зіставляти описане із сьогоденням;

виховувати усвідомлення важливості самокритичного погляду на людські вади для успішної життєдіяльності людини.

Тип уроку: закріплення вивченого та застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання: портрет Л. Глібова, підручник, ілюстрації до байки «Щука», костюми для інсценізації, ноутбук, мультимедійний проектор, екран; презентація уроку, дидактичний матеріал (картки).

Моторнії сини й онуки, питайте байку для науки!

Л. Глібов

Перебіг уроку

I. Організаційний момент і мотивація навчальної діяльності

Забезпечення емоційної готовності до уроку

- Який у вас сьогодні настрій, учні?

Виберіть, будь ласка, той колір геометричної фігурки (різнокольорові фігурки лежать на партах), який відповідає вашому настрою. Зверніть увагу, на дошці є запис відповідності кольору настрою: червоний - піднесеність, жовтий - приємність, зелений - спокій, синій - сум, чорний - незадоволення.

А працювати пропоную під девізом:

Всім активно працювати, гарний настрій здобувати!

II. Повідомлення теми і мети уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів Поясніть епіграф до уроку.

1. Перевірка домашнього завдання

1) Інсценізація байки «Щука».

2) Конкурс на краще читання байки напам’ять.

3) Огляд та обговорення ілюстрацій.

2. Робота на уважність - «Порушена послідовність»

(кооперативна технологія)

перед вами на екрані цитатний план, ваше завдання відновити порушену послідовність; для цього об’єднайтесь довільно у 3 групи - відповідатиме та група, яка швидше впорається із завданням.

План

1. «Дозвольте і мені, панове, річ держать…»

2. « На той раз суддями були якіїсь два Осли…»

3. «На Щуку хтось бумагу в суд подав…»

4. « Піймали Щуку молодці та в шаплиці…»

5. «Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку».

6. «Чи справді то було, чи, може, хто збрехав…»

7. «За стряпчого, як завсігди годиться, була приставлена Лисиця».

8. «І Щуку на вербі повісити звеліли».

9. «А чутка у гаю була така…»

3. Бесіда за запитаннями:

Несправедливий той суд, який виправдовує жорстоких злочинців - злодіїв та вбивць. У ньому існує кругова порука представників влади, які постійно порушують закони. Страшно жити в суспільстві, у якому немає справедливості.

- Чи є у байці такий словесний висновок?

- Якої важливої ознаки байки тут немає? (моралі)

Отже, на основі оповідної частини читач сам доходить висновку.

У деяких байках може і не бути чітко визначеної моралі, вона сама випливає з усіх подій та вчинків персонажів.

IV. Формування і вдосконалення вмінь та навичок

Робота у групах

Пригадайте правила роботи в групах.

Складання асоціативного куща: запишіть слова, які асоціюються у вас зі словами «жаба», «віл» (учні довільно об’єднуються у дві групи)

2. Виразне читання учителем байки «Жаба і Віл»

Евристична бесіда (відповідаючи, цитуйте текст байки):

- До чого прагнула Жаба? Навіщо це їй було потрібно?

- Чи схвалює подруга наміри Жаби? А ви? Автор?

- Чи бачили ви в природному середовищі жабу, вола? (Додаток 3)

- Що характерно для цих істот?

- Чому в байці слова «Жаба», «Віл» пишуться з великої літери?

- З якою метою автор протиставляє цих два образи?

- Чи траплялася вам у житті подібна ситуація до викладеної у байці?

- Що мав на увазі Л. Глібов, коли писав: «Такі і в світі жаби є»?

- Як називається такий прийом? То що таке алегорія?

- Який висновок робить автор з цієї історії? Зачитайте мораль байки (А по мені - найлучче жити, як милосердний Бог дає.)

- Як ви її розумієте?

(В образі Жаби автор змалював пихату, зарозумілу людину, котра забагато хоче, прагне зрівнятися з тими, хто вище її, не докладаючи до цього зусиль. Глібов осуджує таких людей і висловлює свою думку.) Заради моралі і пишеться байка.

Минуло більше століття з часу написання цієї байки. Чи можна назвати її сучасною?

Займіть свою позицію і заповніть «Сітку Елвермана»

Гумор

Щука

Сатира

Веселий, доброзичливий.

Хижа, страшна.

Гостра, колюча.

Забавляє, жартує, регоче.

«Заїла в смерть, обібрала…»

Засуджує, викриває, висміює.

Радісно стає на душі.

«Кинули у річку».

Незатишно від неї, висміює.

Сміх.

Парадокс

Критика.

Ви гарно працювали, тож слід перепочити.

Звуки чують завжди люди,

Бо джерела звуків всюди.

Відгадування загадок, запропонованих учителем.

1. Хто над нами догори ногами?

2. Є в мене весела сімейка.

Як весна прийде - вся в поле піде.

3. У воді сидить охоче, та не риба і не рак, виставля булькаті очі і співає: «Кум - ква - квак!»

4. У саду малий Мирон захотів зірвати квітку,

А вона його вкусила. Що за квітка це була?

Це не квітка, а…

5. Цілий день літає, усім набридає.

А вечір настане - тоді перестане.

Інсценізація байки «Муха і Бджола» підготовленими учнями;

Оцінка роботи «акторів»

Пошуково-дослідницька робота в групах: характеристика образів:

І група - образ Мухи,

ІІ група - образ Бджоли

V. Узагальнення вивченого

Робота з картками:

Картка 1. Охарактеризуйте образ Бджоли: як вона живе, як ставиться до себе, до своєї праці? Чи випадково Глібов обрав саме такого персонажа для порівняння з Мухою? Яких людей уособлює Бджола?

Картка 2. Дайте характеристику Мусі: чим вона займається, якою бачить сама себе, як оцінюють її інші? Яких людей уособлює цей образ?

Картка 3. Доведіть, що твір «Муха і Бджола» - байка. Знайдіть оповідну частину і мораль. Поясніть алегорію.

Картка 4. Чим повчальна байка? Які висновки повинна зробити людина, котра прочитає її?

Картка 5. Леонід Глібов був не лише славетним байкарем, а й поетом-ліриком. Доведіть це на прикладі байки: який художній троп автор використовує найчастіше? Знайдіть інші види тропів.

VI. Рефлексивно-оцінювальний етап

1. «Мікрофон»: Що я нового виніс з уроку? Що було найцікавішим?

2. Самооцінювання. Визначення 2-3 найактивніших учнів.

VІ. Домашнє завдання

Підготуватися до виразного читання байок Л. Глібова;

скласти письмово цитатний план до байки «Муха і Бджола» (І група); виписати прислів’я про працю (ІІ група) і лінь(Ш група). За бажанням: скласти і записати в зошит сенкани про Муху і Бджолу або написати власну байку.