Всі публікації щодо:
Гуцало Євген
Костенко Ліна
Лепкий Богдан
Пономаренко Любов
Харчук Борис

Розробки уроків з української літератури 7 клас

Контроль навчальних досягнень (тестові завдання) Б. Лепкого «Цвіт щастя». Є. Гуцало «Сім'я дикої качки». Л. Костенко «Чайка на крижині». Л. Пономаренко «Гер переможений»

Мета. Виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із вивчених тем, закріпити їх; розвивати пам'ять, логічне мислення, вміння застосовувати знання на практиці; виховувати пошану до творчої діяльності.

Обладнання: питання для контролю за темою (різнорівневі). Тип уроку: контроль знань, умінь навичок.

Хід уроку

I.  Організаційний момент.

II.  Оголошення теми, мети уроку.

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються виконання завдань тематичної контрольної роботи.

IV. Завдання для проведення тематичної контрольної роботи.

І і II варіанти

Початковий рівень

1.  На питання дитини «Що таке щастя?». мати відповіла, що це:

а) радість і задоволення;

б) гармонія з оточуючим тебе світом;

в) доля.

2.  На яке народне свято вирішило парубоцтво шукати скарб?

а) Великдень;

б) Зелені свята;

в) Івана Купала.

3.  Вирушаючи на пошуки скарбу, хлопці заспівали:

а) козацької;

б) стрілецької;

в) чумацької.

4.  Якою приказкою закінчується твір «Скарб». О. Стороженка?

а) «Хто багато бажає, той щасливим не буде»;

б) «Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливим»;

в) «Хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть!».

5.  Хазяїна хати, де жила мишка, вона характеризувала так:

а) «Така сумлінна і порядна людина»;

б) «О, мій господар дуже страшний»;

в) «Я його дуже поважаю і ціную».

6.  Що, на думку господаря, гарно пахне?

а) гроші;

б) квіти біля хати;

в) страви з м'яса.

7.  «Добре, що діти сплять, а то ще б навчилися… як люди».

а) брехати;

б) обмовляти;

в) заздрити.

8.  «Нащо крилатим під ногами…».

а) крижина;

б) грунт;

в) вода.

9.  За жанром «Чайка на крижині».

а) вірш;

б) поема;

в) поезія в прозі.

10. З чого, на думку поетеси, зроблені крила у людини?

а) зі сміливості;

б) з чесності;

в) з пуху.

11. Говорячи про плату за житло, бабуся говорила:

а) «За гроші не купиш ні батька, ні матері, ні родини»;

б) «Нащо нам гроші, коли ми й самі хороші!».

в) «За гріш не купити маку, а за гривню правди».

12. Планетник — це…

а) дідусь-чарівник;

б) дослідник-агроном;

в) сільський хлопець.

13. Юрко у своїй недбалій риболовлі звинуватив:

а) Тосю;

б) сільських хлопців;

в) диких каченят.

14. Дикі каченята простилались на воді й нагадували квітки:

а) троянди;

б) мальви;

в) кульбаби.

15. Перед від'їздом додому Юрко бігав до:

а) Тосі й просив у неї вибачення;

б) хлопців, щоб запросити у місто;

в) річки, щоб побачити сім'ю дикої качки.

16. Як полонені німці ставилися до зведення будинків?

а) абияк;

б) з любов'ю і розпачем;

в) з великою відповідальністю.

17. Які квіти посадив Фрідріх на грядці?

а) чорнобривці;

б) нагідки;

в) ромашки.

18. Що Фрідріх із цегли виробляв?

а) прикраси;

б) посуд;

в) квіти.

Середній рівень

1.  Чому, на вашу думку, Павлуся вважали щасливим? Чи справді він є таким? Відповідь вмотивуйте.

2.  У фразі «сам скарб його знайде». О. Стороженко використав такий художній засіб, як… (метафора).

3.  Що має на увазі лікар, висловлюючись про хворобу хлопчика? (Б. Лепкий «Цвіт щастя»..

4.  Яку квітку щастя ви б подарували хлопчику, герою твору Б. Лепкого «Цвіт щастя». Чому саме її?

5.  Який край є найкращим для поетеси? (Той, де «виросли у неї крила»..

6.  Чому, на ваш погляд, Л. Костенко зазначає, що людина має крила?

7.  Чим пояснити байдуже ставлення Олени Булиги до грошей? (Б. Харчук «Планетник».,

8.  Через що, на вашу думку, селянські діти не товаришували з хлопцем? (Б. Харчук «Планетник».,

9.  Які риси вдачі високо оцінив дід Капуш у хлопчика? (Правдивість і вірність).

10. Через що сім'я дикої качки не зазнала щастя? (Є. Гуцало «Сім'я дикої качки»..

11. Чи можна вважати Тосю спільницею жорстокого поводження хлопця? (Є. Гуцало «Сім'я дикої качки»..

12. Що відчував Юрко, від'їжджаючи додому?

13. Чому самотні жінки співчували полоненим німцям?

14. Чим був схвильований Фрідріх, коли спілкувався з українськими дітьми?

15. Охарактеризуйте Фрідріха — героя твору «Гер переможений».

16. Розкажіть про ставлення дітей до Фрідріха, їхню поведінку.

Достатній рівень

1.  Прокоментуйте думку О. Стороженка «Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує…». Зробіть ґрунтовний висновок («Скарб»..

2.  Висловіть власне ставлення до того, в яких умовах зростає Павлусь. Що б ви порадили батькам героя стосовно його виховання? (О. Стороженко «Скарб»..

3.  Чому хлопчик хотів знайти квітку-щастя, навіть жертвуючи своїм здоров'ям? Вмотивуйте бажання героя? (Б. Лепкий «Цвіт щастя».,

4.  Як поводить себе самотня чайка? Чи є щось спільне між цим морським птахом і героїнею твору? (Л. Костенко «Чайка на крижині»..

5.  Яке символічне значення мають крила для людей?

6.  Чому Б. Харчук твір про Планетника називає легендою, «оповитою чарами давніх часів…».

7.  Добро і зло у повісті «Планетник». Б. Харчука.

8.  З якою метою Є. Гуцало протиставляє у творі людську доброту і жорстокість?

9.  Який художній твір називається оповіданням? Наведіть приклади.

10. Який художній твір називається новелою? Наведіть приклади.

11. Що таке гуманізм? Чи варто бути гуманним? (Л. Пономаренко «Гер переможений».,

12. Які символічні образи використано в новелі «Гер переможений». (Нагідка, хрест, смерть Фрідріха).

13. Вмотивуйте, чому полонений німець намагався порозумітися з дітьми.

Високий рівень (розгорнута відповідь на запитання)

1.  Які б ви поради дали Павлусю стосовно того, щоб змінити його пасивний спосіб життя? Яким чином це було б запроваджено? (Стороженко «Скарб»..

2.  Чи є щастя постійним відчуттям? З чим це пов'язано? Відповідаючи, посилайтеся на зміст твору О. Стороженка «Скарб».

3.  Порівняйте розуміння щастя героями твору О. Стороженка «Скарб». і Б. Лепкого «Цвіт щастя». Відповідь обгрунтуйте.

4.  Для чого Л. Костенко написала поему «Чайка на крижині». Над чим поетеса змушує нас задуматись?

5.  Чим пояснити те, що у людей крила зроблені з різного матеріалу? (Л. Костенко «Чайка на крижині»..

6.  Доведіть, що «краси людини без землі і краси землі без людей нема». Власні думки поясніть (Б. Харчук «Планетник»..

7.  Про що свідчить закінчення твору? Як, на ваш погляд, склалася подальша доля Планетника?

8.  Дослідити взаємозв'язок Тосі з природою. Чиє щось спільне у героїні і Планетника?

9.  Які риси характеру намагається виховувати Є. Гуцало у читача на прикладі твору «Сім'я дикої качки».

10. Доведіть, що твір Л. Пономаренко «Гер переможений». — новела.

11. Над чим змушує задуматися твір «Гер переможений».

V.  Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

Підготувати інформацію про цікаві епізоди з життя і творчості В. Симоненка.