Всі публікації щодо:
Малик Володимир

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

ЖАНРОВІ, КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ Володимира Малика «Таємний посол»

Мета:

♦ навчальна: продовжувати роботу над тетралогією Володимира Малика «Таємний посол». навчати визначати ознаки історико-пригодницького роману, пояснювати особливості композиції твору, визначати його головну думку;

♦ розвивальна: розвивати уважність, спостережливість, логічне мислення, уміння доводити свою думку;

♦ виховна: виховувати любов до рідної країни, її історії, прищеплювати інтерес до читання історичних романів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Володимира Малика, картина І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Бесіда з учнями

♦ Що таке роман? Які романи за жанрами вам відомі? Наведіть приклади.

♦ Що називають історичним романом?

♦ Які твори прийнято вважати пригодницькими?

♦ Дайте визначення поняттю історико-пригодницький роман.

♦ Назвіть ознаки історико-пригодницького роману.

♦ Чи належить твір Володимира Малика до історико-пригодницьких? Свою думку доведіть, наводячи приклади з тексту.

♦ Назвіть історичні моменти, які описані у творі. Як автор переосмислює їх?

♦ Назвіть історичних персонажів, які діють у творі. Чим вирізняється авторське сприйняття цих героїв?

♦ Які елементи пригодницького жанру наявні в романі? Які епізоди вам найбільше запам’яталися?

Теорія літератури

Композиція — це будова твору, поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну єдність за логікою зображуваного, світоглядною позицією, задумом письменника та нормами обраного жанру. Композиція виражає взаємини, взаємодію персонажів, чергування подій, розділів твору.

Композиція сприяє реалізації творчого задуму письменника, забезпечуючи відповідність цьому задуму всіх рівнів структури художнього тексту, а також динамізує читачеві сприйняття. До елементів композиції літературного твору належать епіграфи, присвяти, прологи, епілоги, частини, глави, акти, явища, сцени, передмови й післямови «видавців». діалоги, монологи, епізоди, вставні розповіді і епізоди, листи, пісні, усі художні описи — портрети, пейзажі, інтер’єри — також є композиційними елементами.

Робота з таблицею

Назва композиційної частини

Короткий опис подій

Зав’язка


Розвиток дії


Кульмінація


Розв’язка


Слово вчителя

— І сьогодні захоплюють читача такі масштабні історичні романи, як, наприклад, «Таємний посол». В. Малика, який також називають тетралогією. Це великий за обсягом епічний твір, що складається із чотирьох самостійних частин. На відміну від епопеї, у романах В. Малика яскравіше проявляються композиційні особливості циклу. До складу циклу «Таємний посол». входять чотири романи: «Посол Урус-шайтана». (1968), «Фірман султана». (1969), «Чорний вершник». (1976) і «Шовковий шнурок». (1977), які свою спільну назву дістали у виданні 1981-1982 років. Вони поєднуються на основі спільних головних героїв та ідейним задумом. Таким чином, читач спостерігає за пригодами козака Арсена Звернигори і його друзів. Усі події розгортаються на тлі історичного часопростору, який увиразнюють історично достовірні Іван Сірко, Семен Палій, Юрій Хмельницький та інші, котрі діють поряд із вигаданими героями. Кожен з романів циклу має свій сюжет, в основу якого покладено окремий конфлікт. У «Послі Урус-шайтана». Арсен виконує доручення гетьмана Сірка довідатися у Криму про плани турецько-татарських походів на українські землі, а також знайти брата Сірка. У «Фірмані султана». Звенигорі з тією ж метою необхідно дістати султанську грамоту і врятувати Січ від яничар. У «Чорному вершнику». герой бере активну участь у війні проти Порти, а також має допомогти коханій Златці і сестрі Стесі, які потрапили у ясир. У «Шовковому шнурку». Арсен з друзями у складі козацького війська відбивають наступ турків у Відні й визволяють з гаремуЗлатку.

Усі чотири романи побудовані за однією схемою. Арсен отримує певне завдання й водночас хтось із близьких Арсенові людей потрапляє в біду йпотребує допомоги. Так виникає конфлікт, який герой намагається розв’язати, вирішуючи обидві ситуації. При цьому Звенигора долає низку пригод, через які можна стверджувати, що романи написані в одному авантюрному стилі. Для творів циклу «Таємний посол». характерні мотиви переслідування, викрадення, загадковості через перевдягання, впізнавання — невпізнавання персонажів.

Сюжет кожного з романів В. Малика побудовано так, що Арсен розв’язує тільки один бік конфлікту, з’ясування іншого переходить у наступний роман, до нього долучається низка перипетій, і разом вони становлять конфлікт цього твору. Такий зв’язок сюжетного рівня романів породжує їхню композиційну єдність на рівні циклу. Також у межах циклу події «Посла Урус-шайтана». є зав’язкою романних перипетій, а в «Шовковомушнурку». вони досягають свого завершення.

Робота з таблицею

Мотив

Опис ситуації

Персонажі, які брали участь у подіях

Отримання завданняПолонПереслідуванняВикраденняПеревдяганняНевпізнавання герояV. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Створити презентацію другої книги тетралогії.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.