Всі публікації щодо:
Стельмах Михайло

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

ГОЛОВНА ІДЕЯ ТВОРУ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». РОЛЬ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ФОЛЬКЛОРУ У ТВОРІ

Мета:

✵ навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять». навчити визначати тему та основну думку твору, знаходити художні засоби в тексті та з'ясовувати їхню роль;

✵ розвивальна: формувати вміння визначати головне, характеризувати тропи та стилістичні фігури, визначати роль фольклорних елементів;

✵ виховна: виховувати почуття поваги до України, формувати пізнавальний інтерес до вивчення етнографії.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Стельмаха, уривки з фільму О. Муратова «Гуси-лебеді летять…».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Літературна гра «Так чи ні».

1. Ганна Іванівна полюбляла читати Біблію і намагалася прищепити до неї інтерес Михайлику. (Ні) 2. Дідусь Дем’ян зробив для свого онука вітряка. (Так) 3. М. Стельмах присвятив свою повість дядьку Себастіяну. (Ні) 4. На думку діда Дем’яна, найдорожчим для бідного чоловіка є земля, подружня вірність і пісня. (Так) 5. Дядько Себастіян не дозволив Михайлику потрапити на спектакль, оскільки хлопець не мав грошей. (Ні) 6. Навчаючись у школі, Михайлик починає писати п’єси. (Так) 7. Люба поважає Михайлика, оскільки він допомагає їй збирати в лісі гриби, ягоди, горіхи. (Ні) 8. Оскільки Михайлик не мав чобіт, то батько взимку носив його до школи на руках, замотавши у кирею. (Так) 9. Панас Дем’янович на селі був гарним ковалем і майстром з виготовлення вітряків. (Ні) 10. Для Ганни Іванівни книги — це поле і хліб, квіти і трави, сад і город. (Так) 11. Дядько Себастіян воював з нечистою силою. Скільки він відрубав у нечистої хвостів, ратиць, рогів! (Ні) 12. Михайлик не виявляв бажання вчитися, бо вважав науку нудною, нікчемною справою. (Ні)

Робота з таблицею

Народний звичай, згаданий у повісті

Стислий опис ситуаціїПерегляд уривків із фільму О. Муратова «Гуси-лебеді летять…».

Бесіда з учнями

♦ Хто з героїв твору найбільше впливав на формування світосприймання й характеру Михайлика?

♦ Про які традиції і звичаї в українській родині йдеться в повісті?

♦ Що ви дізналися про Михайликового дідуся?

♦ Яку життєву мудрість передавав дідусь онукові?

♦ Що ви дізналися з повісті про хліборобську працю?

♦ Який хліб був найкращим хлібом Михайликового дитинства?

♦ Як автор говорить про першу борозну?

♦ Про що Михайлик довідався зі щедрівок?

♦ Як розважалися діти на Великдень?

♦ Які елементи фольклору ви помітили в кінофільмі?

♦ Яка тема твору?

♦ Яка основна думка повісті?

♦ Що уславлює автор, а що, навпаки, засуджує?

♦ Які позасюжетні елементи (пейзажні описи, ліричні відступи, портретні характеристики) допомагають авторові краще висловити основну думку?

♦ Чи збігається ваше ставлення до окремих персонажів з авторським?

Робота зі схемою «Проблематика повісті».

Назва теми

Стислий описСамостійна робота за картками

Картка № 1

1. Доведіть, що дід Дем’ян дуже поважав і любив свою дружину. Чи можна це кохання вважати щирим? Відповідаючи, посилайтеся на факти з твору.

2. Чим, на ваш погляд, босоноге дитинство Михайлика нагадує дитинство Т. Шевченка. Висновок узагальніть.

3. Про кого у творі М. Стельмах зазначив: «Уміли шанувати і добрих людей, і мовчазну скотину, і свято, і працю, і святий хліб…».

А Батьків;

Б дідуся з бабусею;

В дядька Миколу з дружиною.

Картка № 2

1. Чому, на вашу думку, у родинних стосунках так важливе порозуміння, повага, любов, гармонія? Як це можна дослідити на прикладі подружнього життя дідуся і бабусі Михайлика? Власні міркування обґрунтуйте, посилаючись на зміст твору.

2. Що відчував Михайлик, коли його прийняли до школи у другий клас? Доведіть це, посилаючись на факти з твору. Вмотивуйте власне ставлення до навчання.

3. Хворого від застуди діда лікували:

А чаєм з м’яти;

Б пареним зерном;

В різними медикаментами.

Картка № 3

1. Дослідіть, як на селі ставилися до батька Михайлика. Про що це свідчить? Свої спостереження обґрунтуйте.

2. Доведіть, що Панас Дем’янович уболівав за долю свого сина, прагнув, щоб він мав «свіжу сорочку і чисту совість».

3. Чого не знав Михайлик, коли вчителька перевіряла його готовність до навчання у школі?

А Таблицю множення;

Б алфавіт;

В послідовність рахування чисел після ста.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати твір-роздум «Що нового дізнався я для себе, читаючи твір М. Стельмаха?».