Всі публікації щодо:
Фольклор

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

ТРАГІЧНИЙ І ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОСИ КОЗАЦЬКИХ І ЧУМАЦЬКИХ ПІСЕНЬ. «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ», «ГОМІН, ГОМІН ПО ДІБРОВІ», «ОЙ У СТЕПУ КРИНИЧЕНЬКА»

Мета:

✵ навчальна: продовжити роботу над вивченням соціально-побутових пісень; подати відомості про трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень;

✵ розвивальна: розвивати вміння грамотно, послідовно висловлювати власні думки, почуття, обстоювати свою точку зору, наводячи переконливі докази;

✵ виховна: виховувати повагу до народної пісні, інтерес до історичного минулого України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з таблицею

Жанри соціально-побутових пісень

Особливості

Розгадування кросворда

1. Людина, яка позбавлена волі та має пана. (Кріпак) 2. У кріпацьких піснях показано, як принижували… (гідність) людей-кріпаків. 3. Також показане підневільне життя. (селян). 4. Кріпаком був і відомий поет Тарас. (Шевченко). 5. Єдиною розрадою і розвагою кріпаків була. (пісня).

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Колективна робота з висловлюваннями про пісню

1. Українська пісня має так багато мистецьких вартостей, що їх неможливо перерахувати. Це мистецтво глибоко народне тому, що з нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна чиста душа українського народу (З. Неєдли). 2. Українська народна поезія найбагатша й найкрасивіша в Європі. Вона відзначається великими мистецькими вартостями й поетичним натхненням, влучністю вислову та має в собі щось зворушливе, величаве, щось чутливо-чуле, сумовите й живописне (А. Люкшич). 3. До найзначніших явищ у слов’янських літературах належить українська поезія, яка виділяється високими мистецькими вартостями й історизмом (Ф. Вимазал). 4. Українські народні пісні будуть покладені в основу літератури майбутнього (Ю. Словацький). 5. Українські простори — столиця ліричної поезії. Звідси пісні невідомих авторів поширювалися по всій Слов’янщині (А Міцкевич). 6. Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу (О. Довженко). 7. Пісня — це коли душа сповідається (Гр. Тютюнник).

Гра «Вірю — не вірю»

1. Козацькі пісні пов’язані з історією народу. (Так) 2. Чумаки їздили за сіллю на південь України (Так). 3. Бурлаками називали кріпаків, яких віддавали в солдати. (Ні) 4. «Ой на горі та женці жнуть» належить до календарно- обрядових пісень. (Ні) 5. У піснях кріпацького циклу можна простежити бунтівні настрої. (Так) 6. Великий цикл заробітчанських пісень присвячений еміграції селян до Америки та Канади. (Так) 7. У козацьких піснях переважно йдеться про почуття героя, а не про історичні події. (Так)

Виразне читання пісні «Стоїть явір над водою»

Бесіда за змістом прочитаного

♦ До якого жанру соціально-побутових пісень належить «Стоїть явір над водою» ? Свою думку доведіть.

♦ Як саме у творі передано несподіваність вербування козака в солдати?

♦ Які рядки дозволяють стверджувати, що козак не бажає солдатської служби?

♦ Які почуття сколихнула у вас пісня?

Гра «Хто швидше?»

Клас об’єднується у дві команди, учасники кожної мають якомога швидше виписати з тексту пісні «Стоїть явір над водою» пестливі слова.

Виразне читання пісні «гомін, гомін по діброві»

Бесіда за змістом прочитаного

♦ Як ви гадаєте, до якого різновиду соціально-побутових пісень належить пісня «Гомін, гомін по діброві» ? Свою думку аргументуйте.

♦ На початку пісні використано мотив вигнання молодого козака матір’ю з дому, однак відомо, що жодна українка своєму синові не бажала подібних випробувань.

♦ Для чого, на вашу думку, використано в пісні подібний прийом?

♦ Які рядки свідчать про величезну турботу неньки про сина та про її любов до нього?

Гра «Хто уважніший?»

Клас об’єднується у дві команди. За кілька хвилин учасники команд повинні виписати з пісні «Гомін, гомін по діброві» метафори та персоніфікації. Перемагає та команда, учасники якої якісніше впораються із завданням.

виразне читання пісні «ой у степу криниченька»

Бесіда за змістом прочитаного

♦ До якого жанру належить пісня «Ой у степу криниченька» ? Свої міркування доведіть. Про яку трагедію йдеться в пісні?

♦ Чому пісня, на перший погляд, здається жартівливою?

♦ Як ви гадаєте, чому серед чумацьких пісень переважають сумні?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити одну з пісень напам’ять; заповнити таблицю за такою схемою: назва пісні, художні засоби.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.