Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Мета:

• навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;

• розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;

• виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Тип уроку: контроль набутих знань та вмінь.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

1. За жанром „Тополя” Т. Шевченка є...

А піснею; Б притчею;

В баладою; Г байкою.

2. Твір „Гуси-лебеді летять...” М. Стельмах присвятив...

А своїм батькам; Б сину Ярославу;

В дядьку Себастьіну; Г своєму дитинству.

3. Оцінку „посередньо” Климко мав.

А із математики; Б із читання;

В із письма; Г з історії.

Середній рівень

1. Установіть відповідність між художнім засобом та його назвою.

1 „Мені так любо, любо стало, Неначе в Бога.”

А епітет

2 „Ягня, здається, веселилось”

Б метафора

3 „Полюбила чорнобрива козака дівчина”

В персоніфікація

4 „Мов прокинувся, дивлюся: Село почорніло”

Г порівняння

2. До якого жанру належить твір Володимира Малика „Таємний посол”? Свою думку обґрунтуйте.

3. Коротко розкажіть про те, як Сафар-бей дізнався про те, що він насправді Ненко.

Достатній рівень

Через що „Заповіт” Т. Шевченка вважають твором, який об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє?

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру „Козак журби не має, із біди не плаче” (за твором Володимира Малика „Таємний посол”).

ІІ варіант

Початковий рівень

1. За жанром твір Володимира Малика „Таємний посол” є.

А баладою;

Б історико-пригодницьким романом;

В притчею;

Г історичною повістю.

2. У рядках

Чуло серце недоленьку,

Сказати не вміло —

використано такий художній засіб...

А порівняння; Б метафора;

В епітет; Г гіпербола.

3. В основу вірша „Мені тринадцятий минало.” Покладено такий художній прийом.

А контраст; Б паралелізм;

В інверсія; Г алегорія.

Середній рівень

1. Назвіть мотиви, покладені в основу поезії „Тополя”.

2. Коротко розкажіть про те, як Михайлик поставився до жебрака (М. Стельмах „Гуси-лебеді летять...”).

3. У якому епізоді Гр. Тютюнника найповніше розкривається вдача головного героя?

Достатній рівень

У чому полягає ідея незнищенності справжнього кохання та вірності у творі Т. Шевченка „Тополя”?

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру „Арсен Звенигора — втілення національного духу України”.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Прочитати твір О. Стороженка „Скарб”