Всі публікації щодо:
Фольклор

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

КОЛОМИЙКИ «ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ», «ЖАРТІВЛИВІ КОЛОМИЙКИ» — «ПЕРЛИ РОЗСИПАНОГО НАМИСТА». ОСОБЛИВІСТЬ ЖАНРУ І ЙОГО ЖИТТЄВІСТЬ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити школярів із пісенним жанром — коломийкою, подати відомості про особливості коломийок, їхню будову, ритм;

✵ розвивальна: розвивати вміння аналізувати коломийки, визначати їхнє ідейно- тематичне спрямування, розвивати культуру мовлення;

✵ виховна: прищеплювати любов і повагу до народної творчості, формувати естетичні смаки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Навчальна лекція

Значний розділ української народної пісенності становлять жартівливі пісні. Серед жартівливих пісень особливе місце посідають коломийки. Найчастіше назву цього різновиду пов’язують із прикарпатським містом Коломия, яке є культурним центром Гуцульщини. Назва міста походить від слова «коло», а магічне коло в заклинаннях, танцях завжди мало особливий зміст.

Коломийки мають усталену мелодію, їх виконують здебільшого як приспівки до швидкого, динамічного, запального танцю, що також називається коломийкою та виконується або в парах, або в колі. Коломийка за походженням дуже давня, про що свідчать рукописні збірники кінця XVII століття.

Коломийки складаються з двох рядків, але слова в цих рядках розташовані так, щоб у кожному рядку було чотирнадцять складів. Цьому виду пісень притаманна двоплановість: образ, наявний у першому рядку, за аналогією чи контрастом підсилює смислове й емоційне значення думки, висловленої у другому рядку. Іноді перший рядок виконує функцію традиційного зачину. Часом дві чи три коломийок об’єднують в одну пісню.

У коломийках розкрито світ дзвінкої краси, чистих, піднесених почуттів, дотепів, іронії, жартів, доброзичливих або дошкульних влучних спостережень побутового характеру, глибоких соціальних узагальнень. Читаючи коломийки, мимоволі звертаєш увагу на їхню лаконічну форму, багатство змісту, дотепність та задушевність.

Отже, коломийка — це жанр української усної народної творчості: коротка пісня — римований вірш із двох рядків, кожен із яких містить по 14 складів. Обов’язковою є цезура (пауза) після 8 складу.

Римування рядків у коломийках переважно суміжне (парне), а рими — жіночі (із наголосом на передостанньому складі).

За змістом коломийки поділяють на такі основні цикли: дозвілля молоді, залицяння, родинне життя, жартівливі коломийки та сучасні коломийки. У всіх без винятку коломийках простежується жартівливий і життєствердний пафос. Пафос — це емоційно-оцінне ставлення до того, про що розповідають; пафос — це велика сила почуттів.

Колективна робота з опрацювання висловлювання видатних людей про коломийку

1. У коломийках бачимо сльози й радощі, турботи й забави, серйозні мислі й жарти нашого народу в різних його розверстуваннях, його сусідів, його соціальний статус, його життя від колиски до могили, його традиції і вірування, його громадські й етичні ідеали (І. Франко). 2. Коломийки — ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском (І. Франко). 3. У коломийках асоціація полягає в тому, що різнорідні сприйняття, дані одночасно або одне за одним, не знищують взаємно своєї самостійності.., а, залишаючись самі собою, можуть поєднуватись так, що ми не уявимо собі одного, не уявивши другого (О. Потебня). 4. Коломийки «до танцю» створювались миттєво, у загальному, вогнистому колі. Тому не завжди логічно завершується рядок, не вмотивовуються паралельно нанизані вислови. людина народжувала пісню, і в повені танцю спліталися воєдино ритми музики й слів (О. Саламаха).

Виразне читання коломийок із розділу «дозвілля молоді»

Пошуково-дослідницька робота. завдання: відшукати коломийку, у якій:

1. Говориться про значення пісні-коломийки. 2. Ідеться про те, що коломийки можуть поліпшувати настрій. 3. Схвалено працьовитість. 4. ідеться про те, що існує безліч співанок-коломийок. 5. Говориться про кохання. 6. Говориться про те, що коломийки знають ще з колиски.

Бесіда за змістом прочитаного

♦ Яка тема коломийок у розділі «Дозвілля молоді» ?

♦ Яка ідея?

♦ На які частини можна поділити цикл коломийок про дозвілля молоді?

♦ Яке значення має дозвілля для молодих людей?

♦ Які риси характеру властиві героям коломийок?

♦ Як спів коломийок впливає на внутрішній стан виконавців?

♦ Опишіть головну героїню, використовуючи текст коломийок.

виразне читання коломийок із розділу «жартівливі»

Бесіда за змістом прочитаного

♦ Яка тема та ідея коломийок цього циклу?

♦ Про що розповідається в циклі?

♦ Що смішного, на вашу думку, у коломийках?

♦ Опишіть риси вдачі головних героїв, використовуючи цитати з текстів коломийок.

Гра «Хто швидше?»

► Якомога швидше випишіть із текстів коломийок діалектизми та доберіть до них власне українські відповідники. Перемагають три особи, які впораються із завданням швидше за інших.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда з учнями

♦ Чим коломийка відрізняється від інших народних пісень?

♦ У чому полягає своєрідність будови коломийок?

♦ На які цикли поділяються коломийки?

♦ Що таке пафос твору? Який пафос притаманний коломийкам? Свою думку підтвердьте прикладами.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити одну з коломийок напам’ять; скласти власну коломийку, підготувати повідомлення про харківську письменницю К. Перелісну.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.