Всі публікації щодо:
Симоненко Василь

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

ГРОМАДЯНСЬКІ, ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ, РОМАНТИЧНИЙ ПАФОС. «ГЕЙ, НОВІ КОЛУМБИ Й МАГЕЛЛАНИ…»

Мета:

✵ навчальна: продовжувати роботу з творчим доробком Василя Симоненка, навчати визначати провідні мотиви та ідеї поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани». коментувати художні засоби, з'ясовувати романтичний пафос творів;

✵ розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, аналізувати її, висловлювати власну думку про патріотизм, почуття власної гідності й самодостатності;

✵ виховна: виховувати загальнолюдські цінності, уміння відстоювати власну думку. Обладнання: підручник, портрет Василя Симоненка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Учнівські повідомлення

1- й учень. Христофор Колумб (1451-1506). Видатний мореплавець епохи великих географічних відкриттів. Шукаючи шлях до Індії, Колумбздійснив кілька плавань через Атлантичний океан. Про дитячі та юнацькі роки Колумба не збереглося — відомостей.

1476-1485 рр. Колумб жив у Португалії, брав участь у португальських морських експедиціях.

1484 р. Колумб подав португальській королеві проект морської експедиції через Атлантичний океан з метою досягти берегів Азії. Уважають, що основою цього проекту було переконання Колумба в кулястості Землі (тоді ще не загально визначене). Проект було відхилено, і 1485 р. Колумбпереїхав до Іспанії, де продовжував йти до своєї мети. Лише 1492 року королівська влада Іспанії, сподіваючись загарбати колонії, схвалила організацію експедиції Колумба.

Продовжуючи подорож, Колумб відкрив острови Куба і Гаїті, де заснував колонію, Малі Антильські острови, Пуерто-Ріко, Ямайку; Америку (12 жовтня 1452 року — офіційна дата відкриття).

Під час усіх експедицій Колумб виявив себе не тільки як пристрасний шукач нових земель, але й як колонізатор. Помер Колумб у Вальядоліді (Іспанія).

2- й учень. Фернан Магеллан (близько 1480-27.04.1521) — мореплавець, організатор і учасник першої навколосвітньої подорожі.

Народився в селі Соброза (Португалія) у збіднілій дворянській родині. 1505-1511 рр. брав участь у португальських завоюваннях в Індії на півострові Малакка, островах Суматра, Ява, Молуккських, у Мозамбіку.

1517 р. Магеллан емігрував до Іспанії. У жовтні 1520 р. експедиція Магеллана, обігнувши Південну Америку, відкрила протоку (згодом названуМагеллановою) і вийшла в океан, який було названо Тихим. У квітні 1521 року кораблі Магеллана досягли Маріанських, а потім і Філіппінських островів. У сутичці з тубільцями Магеллан був убитий. Ця подорож підтвердила наявність єдиного світового океану і була одним із доказів кулястості Землі.

Бесіда за змістом прочитаного

✵ Прізвища Колумб і Магеллан — унікальні прізвища історичних осіб. Чому ж автор використовує форму множини?

✵ Як ви гадаєте, чому В. Симоненко обрав саме таку назву для свого твору?

♦ Чому поет називає рідний народ океаном?

♦ Чи були Колумб та Магеллан мрійниками? Про що вони мріяли?

♦ Яким настроєм пронизана поезія?

♦ Чи можна погодитися з думкою про те, що вже все відкрито?

♦ До чого закликає В. Симоненко? Яка ідея твору?

♦ Пригадайте, що таке пафос.

♦ Який пафос поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани». Чому ви так уважаєте? Словесне малювання

Учитель. Вірш «Гей, нові Колумби й Магеллани». побудований на протиставленнях: «Байдужість — мрія». «пасивна життєва позиція — активна позиція». «спокій — пошуки». Обговоріть і запропонуйте ілюстрації до вірша, у яких найкраще можна передати протиставлення, на якому побудовано вірш «Гей, нові Колумби й Магеллани».

Бесіда

♦ Прочитайте першу строфу вірша. До чого закликає ліричний герой своїх сучасників? Що означає метафора «Напнемо вітрила наших мрій!».

♦ Знайдіть і назвіть у першій строфі протиставлення. Поясніть. («Кличуть нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибій». Протилежні метафори «мандри». — «бухта». означають активну та пасивну життєві позиції.)

♦ Прочитайте другу строфу вірша. Чому в цій строфі так багато питальних речень? Про що це говорить? (Питальні речення створюють відчуття дискусії, яку ліричний герой веде з тими, хто вважає, що «все вже відкрито». і нема для чого мріяти, прагнути чогось.)

♦ Поясніть метафору «Як нам помістити у корито Наші сподівання молоді». («Корито». — обмежене, приземлене життя без мрії і руху вперед.)

♦ Прочитайте третю строфу вірша. Чому, на вашу думку, у цій строфі так багато окличних речень? (Ліричний герой закликає мріяти, відкривати «духовні острови». «в океані рідного народу».)

♦ Прочитайте четверту строфу вірша. Що символізують «якорі іржаві». Як ви розумієте метафору «Нидіє на якорі душа!..». («Якорі іржаві». — буденність, байдужість, пасивність; те, що гальмує «сподівання молоді».) Що протиставлено у строфі «якорям іржавим». на яких «нидіє душа». («Б’ються груди об вітри тужаві, Каравела в мандри вируша».)

♦ Прочитайте п’яту строфу вірша. Поясніть, як ви її зрозуміли.

♦ Прочитайте останню строфу вірша. Назвіть дієслова у перших двох рядках. Чому вони вжиті в неозначеній формі? (Дієслова в неозначеній формі у рядках: «Мріяти й шукати, доки жити, Шкварити байдужість на вогні!..». з одного боку допомагають чітко окреслити життєву позицію ліричного героя, з іншого — сприймаються як заклик «нових Колумбів й Магел- ланів». до небайдужості, мрій і пошуків.)

Робота з таблицею

Назва художнього засобу

Приклад із тексту

Метафора


Персоніфікація


Епітет


Порівняння


Алітерація


V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати аналіз поезій «Гей, нові Колумби й Магеллани».