Всі публікації щодо:
Симоненко Василь

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ТА ІДЕЇ В. СИМОНЕНКА. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ТВОРУ «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА…»

Мета:

✵ навчальна: продовжувати роботу з творчим доробком Василя Симоненка, навчати визначати провідні мотиви та ідеї поезії «Ти знаєш, що ти людина». коментувати художні засоби;

✵ розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, аналізувати її, висловлювати власну думку про людину, гуманістичні цінності;

✵ виховна: виховувати загальнолюдські цінності, повагу до себе та до оточуючих, уміння поважати чужу думку.

Обладнання: підручник, портрет Василя Симоненка, картки для самостійної роботи.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Літературна гра «Так чи ні».

1. Чи вірите ви, що після закінчення Київського університету Василь Симоненко здобув фах художника? (Ні. В. Симоненко здобув фах журналіста.) 2. Чи вірите ви, що після закінчення університету Василь Симоненко працював у газеті «Полтавська правда». (Ні. В. Симоненкопрацював у газеті «Черкаська правда».) 3. Чи вірите ви, що Василеві Симоненкові посмертно присуджено Нобелівську премію 1995 року? (Ні. В. Симоненкові посмертно присуджено Державну премію України імені Т. Шевченка.) 4. Чи вірите ви, що Василь Симоненко прожив 28 років? (Так) 5. Чи вірите ви, що Василь Симоненко похований у рідному селі Біївці на Полтавщині? (Ні. Поет похований у Черкасах.) 6. Чи вірите ви, що «Тиша і грім». — перша книжка поезій В. Симоненка, яка вийшла друком 1962 р. ? (Так) 7. Чи вірите ви, що жанр поезії «лебеді материнства». колискова? (Так) 8. Чи вірите ви, що символічні образи вірша «лебеді материнства». — це чайки, калина і пшениця? (Ні. Символічні образи вірша «Лебеді материнства». — це лебеді, тополя і верба.) 9. Чи вірите ви, що основна думка вірша «лебеді материнства». втілена в поетичному рядку: «Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться, тихі зорі, синові під вії». (Ні. Основна думка вірша в інших рядках: «Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину».) 10. Чи вірите ви, що ліричний образ вірша «лебеді материнства». — любляча матір? (Так) 11. Чи вірите ви, що прототипами твору «Гей, нові Колумби й Магеллани». стали реальні особистості? (Так) 12. Чи вірите ви, що твір «Гей, нові Колумби й Магеллани». належить до жанру балад? (Ні)

Виразне читання твору «Ти знаєш, що ти людина.».

Колективна робота з таблицею

Тема

Роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожний повинен встигнути покохати, зробити добрі справи

Ідея

Заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішати жити

Основна думка:

Людина – велике творіння на землі; умій із гордістю носити це ім’я; кожна людина неповторна

Композиція

Поезія починається з риторичних запитань, після чого В. Симоненко вмотивовано пояснює про смисл і призначення людини на землі, швидкоплинність її життя. Автор твору наголошує на тому, що людина повинна поспішати жити, робити добрі справи, залишаючи по собі слід.

Вірш містить чотири строфи, у кожній з яких – по п’ять рядків

Проблематика твору

Людина й суспільство (призначення людини на землі);

індивідуальність кожної людини;

швидкоплинність часу й життя

Бесіда за змістом прочитаного

♦ Який настрій викликала у вас поезія «Ти знаєш, що ти людина…».

♦ Яка тема твору?

♦ У чому ви вбачаєте лейтмотив вірша?

Робота з картками

Картка № 1

1. Доведіть, що кожна людина — неповторна, індивідуальна. Відповідаючи, посилайтеся на власний життєвий досвід і зміст твору.

2. Умотивуйте, чому В. Симоненко наполягає на тому, щоб кожна людина поспішала жити? Чи маєте ви досягнення, будь-які позитивні результати за прожитий час? Якщо так, то які?

3. Як автор характеризує очі читача? Вони в нього:

А одні;

Б мудрі;

В блакитні.

Картка № 2

1. Які риси характеру ви найбільше цінуєте в людині? Власну думку вмотивуйте.

2. Що мав на увазі В. Симоненко, зазначаючи у своїй поезії про людей». Наведіть переконливі обґрунтування.

3. Для того щоб гідно прожити, В. Симоненко у своєму вірші застерігає читача від:

А необачності і ліні;

Б можливості проспати;

В жорстокості і байдужості.

Картка № 3

1. Дослідіть, як В. Симоненко у творі акцентує увагу на тому, що людина — господар на землі? У чому це виявляється? Обґрунтуйте авторську поезію щодо цього.

2. Чим людина відрізняється від інших живих істот на землі? У чому, на думку В. Симоненка, полягає призначення кожної людини? Свої міркування вмотивуйте.

3. Поезія В. Симоненка складається з. куплетів:

А п’яти;

Б трьох;

В семи.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити твір напам’ять.