Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

Мета:

• навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;

• розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;

• виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Тип уроку: контроль набутих знань та вмінь.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

1. На селі герой твору О. Стороженка Павлусь дістав прізвисько.

А Телепень; Б Одинак;

В Пуцьвірінок; Г Лежень.

2. У рядках Чому верба від крапель кришталева, Мені сказала: „Здрастуй!” — крізь туман використано такі художні засоби.

А анафору й метафору;

Б гіперболу й алегорію;

В порівняння й метонімію;

Г персоніфікацію й епітет.

3. У поезії „Гей, нові Колумби й Магеллани” автор звертається до.

А Колумба й Магеллана;

Б до людей, сповнених ентузіазму та оптимізму;

В до студентів, які закінчили морські вчилища;

Г до молодих науковців.

Середній рівень

1. Дайте визначення поняттю „диптих”.

2. Укажіть ідею твору Л. Костенко „Чайка на крижині”.

Достатній рівень

Як за допомогою гумору О. Стороженко в оповіданні „Скарб” подає образ головного героя, зображує його поведінку?

Високий рівень

Напишіть міні-твір за твором Б. Лепкого „Мишка” на тему: „Хто доброго чоловіка минає, той щастя не має”.

ІІ варіант

Початковий рівень

1. У реченні Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого Павлуся використано такі художні засоби.

А гіперболу й алегорію; Б порівняння й епітет;

В метафору й порівняння; Г анафору й метафору.

2. Господар будинку, у якому жила Мишка, ховав гроші (за твором Б. Лепкого).

А у саду; Б у мишачій норі;

В у ящику під ліжком; Г під подушкою.

3. лебеді в поезії В. Симоненка „лебеді материнства” символізують...

А тепло, ніжність, любов матері до дитини;

Б чисте, вірне кохання;

В процвітання й благополуччя в справах;

Г весну й розквіт життя.

Середній рівень

1. Назвіть ознаки повісті-притчі.

2. Яка ідея твору В. Симоненка „Ти знаєш, що ти — людина”?

Достатній рівень

Які провідні мотиви поезії Л. Костенко „Крила”?

Високий рівень

Напишіть міні-твір за твором О. Стороженка „Скарб” на тему: „Чи можна заздрити щастю Павлуся”.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати інформацію про Марину Павленко; прочитати перші розділи твору „Русалонька із 7-В, або прокляття роду Кулаківських”.