Всі публікації щодо:
Розвиток мовлення

Розробки уроків - Українська література 7 клас - 2015 рік

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. ТВІР-РОЗДУМ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Мета:

✵ навчальна: удосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми на запропоновану тему, що охоплює знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури;

✵ розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння зіставляти, узагальнювати, робити власні висновки, умотивовуючи свої судження, розвивати творчі здібності;

✵ виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності, прищеплювати пошану до мистецтва художнього слова.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Обладнання: підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Бесіда з учнями

♦ Що ви розумієте під поняттям «добро». Чим добро відрізняється від зла?

♦ Чи може бути так, що те, що добре для однієї людини, для іншої обернеться злом?

♦ Чи завжди мета виправдовує засоби досягнення?

♦ Які основні цінності в житті людини? Як необхідно ними керуватися?

♦ Через що людина помиляється у визначенні основних цінностей?

♦ Яке значення мають твори художньої літератури під час визначення власного вибору людини?

♦ Чи буває так, що людина помиляється? Чому? Наведіть поради щодо уникнення таких помилок.

Робота з таблицею

Вимоги до мовлення

Правила

Змістовність

Підпорядковуйте власне висловлення темі та основній думці, не відволікайтеся на дрібниці, не пишіть зайвого

Послідовність

Стежте за порядком викладу думок, спершу має бути твердження, а після нього — доведення власної думки, доведення не повинне суперечити твердженню

Точність

Використовуйте найбільш вдалі, точні, влучні слова для доведення власної думки

Виразність

Добирайте слова та вирази, які найбільш яскраво передають основну думку

Правильність

Зважайте на грамотність, правильно будуйте речення, ставте необхідні розділові знаки, за потреби звертайтеся до орфографічного словника

Слово вчителя

— Як написати гарний твір? Часто це питання ставлять не тільки школярі, яким ніяк не дається це завдання, але й батьки, безсилі допомогти своїм дітям-учням, і вчителі, які шукають нові способи та методи навчити написання творів. Ми всі дуже різні. Хтось любить міркувати, сперечатися, виступати, фантазувати. Таким людям подобається писати твори, вони часто навіть нехтують порадами вчителів і пишуть за натхненням. Але от інші абсолютно губляться перед чистим аркушем і заданою темою.

1. Твір — жанр, який заперечує переписування. Студіюючи критичну літературу й вибираючи «соковиті». пропозиції, ми ніяк не збагачуємо свій твір, а займаємося плагіатом. Безсумнівно, варто звертатися до критики, але лише для того, щоб спрямувати думку в потрібне русло, переконатися в тому, чи так зрозумів основну думку твору, чи все підмітив. Філософія твору чужими очима надасть допомогу для внутрішньої роботи, для глибокого розуміння твору. Але думки, враження, висновки й твердження повинні бути лише одного автора — автора самого твору.

2. Якщо ви пишете твір за літературним твором, твір має бути прочитаним. І короткий зміст тут не підійде. Узагалі, важко пояснити, для чого потрібні ці видання з коротким змістом літературних творів. У курс шкільної літератури включені тільки видатні твори, класика літератури, художня й духовна спадщина, надбання. І школяр повинен це розуміти. Він сам повинен побачити в романі, поемі або оповіданні глибокий зміст, незвичайний сюжет, талановите слово і (Увага!) актуальність. Чому сьогодні варто прочитати цю книгу? Без відповіді на це питання неможливо пробудити справжній інтерес до літератури.

3. Щоб написати твір, потрібен план. Це розуміють навіть ті, хто чудово досяг успіху в нашій справі. Але якщо комусь достатньо накидати план «у голові». то для тих, хто не особливо досяг успіху в питанні написання творів, все ж потрібно план записати, та не забути про позначки. У принципі, незмінними залишаються три частини: вступ, основна частина і висновок. Вступ вгадує наперед основну частину, у ньому є місце для емоцій і почуттів, вступ захоплює і «рекламує». основну частину. Тут часто вживають епіграфи, цікаві вислови, тут задається загальний настрій твору.

4. В основній частині автор безпосередньо розкриває тему твору. Якщо це образ героя, то він розглядається цілісно. Не пишіть, якщо самі не до кінця все зрозуміли твір, якщо сюжетна лінія для вас десь втрачена. Можливо, варто перечитати твір.

5. Якщо все ж вам якась думка критика ну дуже сподобалася, то спробуйте розвинути її, пояснити своїми словами. Потім оцініть, чи буде вона прив’язана до основної теми твору, до загального тексту. Але все ж краще вдаватися до цитат. Це не тільки підкреслить вашу обізнаність і готовність до роботи, але й буде етично.

6. Потрібно читати хороші твори. Їхні зразки зараз нескладно знайти в спеціальних посібниках, в Інтернеті. Прочитавши не один зразок, ви оціните особливості структури твору, мову автора, стиль. Так чи інакше, вам захочеться копіювати прочитане, а це вже спрямує вас у потрібне русло.

Перелік тем, запропонованих для написання твору-роздуму

✵ «Істинні та фальшиві цінності в житті людини (на прикладі прочитаних творів)».

✵ «Добро та зло в житті та художній літературі».

✵ «Власний вибір людини в кризовій ситуації».

колективне складання плану за однією з тем

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завершити розпочатий на уроці твір.