Всі публікації щодо:
Гуцало Євген

Розробки уроків - Українська література 7 клас ІІ семестр - 2012 рік

Є. ГУЦАЛО «СІМ’Я ДИКОЇ КАЧКИ». ЛЮДСЬКА ДОБРОТА І ЖОРСТОКІСТЬ, МИЛОСЕРДЯ І СПРАВЖНЯ ТУРБОТА ПРО ПРИРОДУ

Мета: дослідити, як у творі Є. Гуцала «Сім’я дикої качки» на прикладі героїв оповідання зображена людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу; охарактеризувати образи Тосі і Юрка; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам’ять, уміння надавати об’єктивну оцінку подіям, вчинкам героїв, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості Є. Гуцала, любові до природи, її складових; риси доброти, милосердя; зневажливе ставлення до жорстокості, брехні.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Є. Гуцала, текст твору, ілюстративний матеріал на тему охорони природи, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Розгадування кросворду «Сторінками життя і творчості Є. Гуцала»

По вертикалі: 1. Прізвище автора твору «Олень Август». (Гуцало)

По горизонталі: 1. Євген Пилипович закінчив Ніжинський педінститут ім. М…. (Гоголя) 2. Професія батьків письменника. (Учителі). 3. Діяльність Євгена Пилиповича окрім письменницької. (Кіносценарист) 4. Назва дитячої книжки письменника. («Саййора» ) 5. Книга без початку і кінця зі скрині баби Ликери. (Біблія) 6. Прізвище англійського письменника, твори якого полюбляв читати Є. Гуцало. (Лондон)

2. Бесіда за питаннями

✵ Який художній твір називають оповіданням? (Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого застосований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох)

✵ На що звертає увагу Є. Гуцало у творі «Сім’я дикої качки» ?

✵ Яке значення приділяє письменник перебуванню людини у природному середовищі. Свої міркування доведіть, посилаючись на текст твору.

✵ Які риси характеру намагається виховувати Є. Гуцало у читача на прикладі свого програмового твору?

✵ Для чого на території України та багатьох інших країн світу створені заповідники? Які з них вам відомі?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

ІV. Основний зміст уроку

Не всяка стежечка без спориша,

не в кожної людини добра душа.

Народне прислів’я

Головним завданням людини у будь-якій

діяльності — бути людиною.

В. Белінський

1. Вступне слово вчителя

Одвічні поняття добро і зло, милосердя і жорстокість, над якими замислюється кожна людина. Вона, до речі, і є уособленням цих понять.

Доброта у кожної людини асоціюється з любов’ю, щирістю, чуйністю, а зло — жорстокістю, жадністю, бездуховністю. Щоб краще зорієнтуватися у цих поняттях, читачеві надається можливість оцінити вчинки, поведінку героїв, їх ставлення одне до одного. Висловити свої почуття, враження, спостереження. Саме таким є оповідання Є. Гуцала «Сім’я дикої качки», де ми засуджуємо Юрка, захоплюємося Тосею, співчуваємо качці і її дітям.

2. Словникова робота

2.1. Складові добра:

✵ доброзичливість — щире бажання людям добра, приязне ставлення до людей, прихильність до них;

✵ людяність — співчутливе, зацікавлене ставлення до інших;

✵ чесність — відверта, щира поведінка з людьми;

✵ сміливість — здатність переборювати труднощі;

✵ ввічливість — дотримання добрих манер, вихованість, люб’язність. Уважність у поводженні з іншими людьми.

2.2. Компоненти зла:

✵ боягузтво — пасування перед труднощами;

✵ грубість — некультурна, неввічлива поведінка;

✵ егоїзм — себелюбство, нехтування інтересами інших людей заради задоволення власних забаганок;

✵ злість — недобре, сповнене злоби ставлення до інших;

✵ зазнайство — вияв зверхності, зневажливе ставлення до інших;

✵ скупість — надмірна ощадливість, що викликає осуд.

3. Характеристика образів твору

3.1. Образ Юрка.

3.1.1. Цитатна характеристика.

3.1.2. Орієнтовний план характеристики образу Юрка.

1) Юрко — міський хлопець.

2) Риси характеру героя: а) брехливий і жорстокий; б) грубий у ставленні до Тосі; в) байдужий до страждань качки-матері та її дітей; г) хвалькуватий та підступний.

3) Юрко — уособлення людської жорстокості.

3.1.3. Бесіда за питаннями.

✵ Які враження виникли у вас від першого знайомства з Юрком?

✵ Чому спілкування з Тосею дратувало хлопця?

✵ Для чого Юрко розповідав побрехеньки дівчині?

✵ В чому виявилася жорстокість хлопця до качки та її дітей?

✵ Яким вчинком Тосі був незадоволений Юрко?

✵ Чим пояснити самостійність хлопця наприкінці твору?

✵ Яким, на ваш погляд, буде Юрко, коли стане дорослим? Відповідь вмотивуйте.

✵ Чи можна вважати Юрка уособленням зла?

✵ Що б ви запропонували для перевиховання героя?

3.2. Образ Тосі.

3.2.1. Цитатна характеристика.

3.2.2. Орієнтовний план характеристики образу Тосі.

1) Сільська дівчина, яка прагнула пізнати міське життя.

2) Риси характеру: а) чемна і порядна; б) чуйна і добра; в) здатна до співпереживання; г) вміє прощати образи Юрка, його зневажливе ставлення до неї; д) любить природу, турбується про неї.

3) Тося — уособлення людської доброти, милосердя.

V. Підсумок уроку

Мікрофон: «Що символізує дика качка у творі Є. Гуцала?».

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

VII. Домашнє завдання

Підготувати власну версію подальшого розвитку подій твору Є. Гуцала.