Розробки уроків - Українська література 7 клас ІІ семестр - 2012 рік

Є. ГУЦАЛО „СІМ’Я ДИКОЇ КАЧКИ“. ЛЮДСЬКА ДОБРОТА І ЖОРСТОКІСТЬ, МИЛОСЕРДЯ І СПРАВЖНЯ ТУРБОТА ПРО ПРИРОДУ

Мета: дослідити, як у творі Є. Гуцала „Сім'я дикої качки“ на прикладі героїв оповідання зображена людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу; охарактеризувати образи Тосі і Юрка; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, уміння надавати об'єктивну оцінку подіям, вчинкам героїв, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості Є. Гуцала, любові до природи, її складових; риси доброти, милосердя; зневажливе ставлення до жорстокості, брехні.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Є. Гуцала, текст твору, ілюстративний матеріал на тему охорони природи, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Розгадування кросворду „Сторінками життя і творчості Є. Гуцала“

По вертикалі: 1. Прізвище автора твору „Олень Август“. (Гуцало)

По горизонталі: 1. Євген Пилипович закінчив Ніжинський педінститут ім. М. ... (Гоголя) 2. Професія батьків письменника. (Учителі). 3. Діяльність Євгена Пилиповича окрім письменницької. (Кіносценарист) 4. Назва дитячої книжки письменника. („Саййора“) 5. Книга без початку і кінця зі скрині баби Ликери. (Біблія) 6. Прізвище англійського письменника, твори якого полюбляв читати Є. Гуцало. (Лондон)

2. Бесіда за питаннями

• Який художній твір називають оповіданням? (Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого застосований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох)

• На що звертає увагу Є. Гуцало у творі „Сім'я дикої качки“?

• Яке значення приділяє письменник перебуванню людини у природному середовищі. Свої міркування доведіть, посилаючись на текст твору.

• Які риси характеру намагається виховувати Є. Гуцало у читача на прикладі свого програмового твору?

• Для чого на території України та багатьох інших країн світу створені заповідники? Які з них вам відомі?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

ІV. Основний зміст уроку

Не всяка стежечка без спориша,

не в кожної людини добра душа.

Народне прислів'я

Головним завданням людини у будь-якій

діяльності — бути людиною.

В. Белінський

1. Вступне слово вчителя

Одвічні поняття добро і зло, милосердя і жорстокість, над якими замислюється кожна людина. Вона, до речі, і є уособленням цих понять.

Доброта у кожної людини асоціюється з любов'ю, щирістю, чуйністю, а зло — жорстокістю, жадністю, бездуховністю. Щоб краще зорієнтуватися у цих поняттях, читачеві надається можливість оцінити вчинки, поведінку героїв, їх ставлення одне до одного. Висловити свої почуття, враження, спостереження. Саме таким є оповідання Є. Гуцала „Сім'я дикої качки“, де ми засуджуємо Юрка, захоплюємося Тосею, співчуваємо качці і її дітям.

2. Словникова робота

2.1. Складові добра:

• доброзичливість — щире бажання людям добра, приязне ставлення до людей, прихильність до них;

• людяність — співчутливе, зацікавлене ставлення до інших;

• чесність — відверта, щира поведінка з людьми;

• сміливість — здатність переборювати труднощі;

• ввічливість — дотримання добрих манер, вихованість, люб'язність. Уважність у поводженні з іншими людьми.

2.2. Компоненти зла:

• боягузтво — пасування перед труднощами;

• грубість — некультурна, неввічлива поведінка;

• егоїзм — себелюбство, нехтування інтересами інших людей заради задоволення власних забаганок;

• злість — недобре, сповнене злоби ставлення до інших;

• зазнайство — вияв зверхності, зневажливе ставлення до інших;

• скупість — надмірна ощадливість, що викликає осуд.

3. Характеристика образів твору

3.1. Образ Юрка.

3.1.1. Цитатна характеристика.

3.1.2. Орієнтовний план характеристики образу Юрка.

1) Юрко — міський хлопець.

2) Риси характеру героя: а) брехливий і жорстокий; б) грубий у ставленні до Тосі; в) байдужий до страждань качки-матері та її дітей; г) хвалькуватий та підступний.

3) Юрко — уособлення людської жорстокості.

3.1.3. Бесіда за питаннями.

• Які враження виникли у вас від першого знайомства з Юрком?

• Чому спілкування з Тосею дратувало хлопця?

• Для чого Юрко розповідав побрехеньки дівчині?

• В чому виявилася жорстокість хлопця до качки та її дітей?

• Яким вчинком Тосі був незадоволений Юрко?

• Чим пояснити самостійність хлопця наприкінці твору?

• Яким, на ваш погляд, буде Юрко, коли стане дорослим? Відповідь вмотивуйте.

• Чи можна вважати Юрка уособленням зла?

• Що б ви запропонували для перевиховання героя?

3.2. Образ Тосі.

3.2.1. Цитатна характеристика.

3.2.2. Орієнтовний план характеристики образу Тосі.

1) Сільська дівчина, яка прагнула пізнати міське життя.

2) Риси характеру: а) чемна і порядна; б) чуйна і добра; в) здатна до співпереживання; г) вміє прощати образи Юрка, його зневажливе ставлення до неї; д) любить природу, турбується про неї.

3) Тося — уособлення людської доброти, милосердя.

V. Підсумок уроку

Мікрофон: „Що символізує дика качка у творі Є. Гуцала?“.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

VII. Домашнє завдання

Підготувати власну версію подальшого розвитку подій твору Є. Гуцала.