Всі публікації щодо:
Гуцало Євген
Костенко Ліна
Лепкий Богдан
Пономаренко Любов
Стороженко Олекса
Харчук Борис

Розробки уроків - Українська література 7 клас ІІ семестр - 2012 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?»

Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння застосовувати отриманні знання під час виконання запропонованих завдань; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, пунктуальність.

Тип уроку: контроль та користування знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у 2-х варіантах з різними рівнями навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються виконання завдань контрольної роботи

ІV. Завдання для проведення контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Завдяки кому герой твору Б. Лепкого «Цвіт щастя» пізнав усі квіти на світі?

а) Матері; б) вчителю ботаніки; в) викладачу університету; г) друзям.

2. За жанровою спрямованістю новела — це:

а) драматичний твір, де зображуються нерозв’язні моральні проблеми що призводять, як правило, до загибелі героя;

б) короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру;

в) невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією;

г) художній твір, у якому описуються історичні події в часовій послідовності.

3. В якому творі автор використовує гумор для характеристики свого героя?

а) Юрка (Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки» );

б) Павлуся (О. Стороженко. «Скарб» );

в) Фрідріха (Л. Пономаренко. «Гер переможений» );

г) Планетника Б. Харчука «Планетник».

Середній рівень

4. Які прикраси і для кого виготовляв Фрідріх зі шматочків цегли? (Л. Пономаренко «Гер переможений» )?

5. Чому мати не дозволяла Павлусю відвідувати вечорниці? (О. Стороженко «Скарб» )

6. Стисло опишіть зовнішність сестер мишки, які мешкали у місті. (Б. Лепкий «Мишка» )

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Обґрунтуйте, чи дійсно Юрко в оповіданні Є. Гуцала «Сім’я дикої качки» осмислив свій негативний вчинок.

8. В чому, на ваш погляд, полягає моральний вибір кожної людини за повістю Б. Харчука «Планетник» ?

9. Доведіть на прикладі поеми Л. Костенко «Чайка на крижині», що духовне багатство — найбільший скарб у житті.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. «Щастя — то найцінніший скарб» (За творами О. Сторженка, Б. Лепкого).

11. «Природа — мати, бережи її» (За творами Б. Харчука, Є. Гуцала).

12. «Для чого людині потрібні крила?» (За твором Л. Костенко «Чайка на крижині» ).

ІІ варіант

Початковий рівень

1. Визначте прислів’я, яке виражає основну думку казки Б. Лепкого «Мишка».

а) «Лиходій у переможцях довго не ходить»;

б) «Не кажи злодій, поки за руку не схопив»;

в) «Не роби комусь, що тобі не мило»;

г) «Од зла ще ніколи й ніде добра не вродило».

2. Герой якого твору знає, що не росте квітка-щастя, а все ж таки продовжує її пошуки?

а) Хлопець (Б. Лепкий. «Цвіт щастя» );

б) Планетник (Б. Харчук. «Планетник» );

в) Павлусь (О. Стороженко. «Скарб» );

г) Юрко («Сім’я дикої качки» Є. Гуцала).

3. Гумор — це:

а) різновид комічного відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах;

б) художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення;

в) зле, в’їдливе висміювання серйозних вад у характері персонажів, подіях та явищах громадського або побутового життя з тим, щоб викрити їх потворну сутність;

г) засіб художнього мовлення: змалювання обстановки, у якій діють персонажі картини, природи.

Середній рівень

4. Про які побрехеньки розповідав Юрко Тосі (Є. Гуцало «Сім’я дикої качки» )?

5. Де намагався знайти хлопчик квітку-щастя (Б. Лепкий «Цвіт щастя» )?

6. Що нагадувало людям про Фрідріха після його смерті (Л. Пономаренко «Гер переможений» )?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Вмотивуйте, чи перемогла людська доброта над жорстокістю у творі Є. Гуцала «Сім’я дикої качки».

8. Що мала на увазі Л. Костенко у творі «Чайка на крижині», зазначаючи:

Для мене лиш той край найкращий, де виросли крила мої.

9. Чому за добро хлопець отримав людську жорстокість (Б. Харчук «Планетник» )?

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. «О люди — це дуже цікаві створіння!»

11. «Земля — найпривітніша людська домівка» (За твором Б. Харчука «Планетник» ).

12. «Чи заздрю я щастю Павлуся» (За твором О. Стороженка «Скарб» ).

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготувати інформацію про цікаві епізоди з життя і творчості В. Симоненка; ідейно-художній аналіз його поезії «Лебеді материнства».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.