Всі публікації щодо:
Голобородько Василь

Розробки уроків - Українська література 7 клас ІІ семестр - 2012 рік

В. ГОЛОБОРОДЬКО «МИ ЙДЕМО». ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ПОЕЗІЇ

Мета: опрацьовуючи творчість В. Голобородька, проаналізувати його поезію «Ми йдемо». звертаючи увагу на її ідейно-художній зміст та спрямованість, визначити основний пафос твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння виразно і усвідомлено читати поетичні твори, пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, пошану до народу, його надбань та досягнень; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет В. Голобородька, бібліотечка його творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Розгадування кросворду «В. Голобородько. Життя і творчість».

По горизонталі: 1. Назва міста, де спочатку навчався В. Голобородько після закінчення школи. (Київ) 2. Допишіть назву першої збірки письменника «Зелен…». (День) 3. В. Голобородько порівнював навчання в університеті з… училищем. (Ремісничим) 4. Василь Іванович Голобородько — це поет-… (Філософ) 5. Країна, де була видана антологія світової поезії під назвою «Від Рабіндраната Тагора до Василя Голобородька». (Югославія) 6. Прізвище письменника, працю якого В. Голобородько пропагував серед студентів університету. (Дзюба) 7. Хто з письменників назвав Василя Івановича «надією української літератури». (Гончар)

По вертикалі: 7. Назва вірша, риси якого наближені до прози — вільний, або… (Верлібр)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Ідейно-художній аналіз твору В. Голобородька «Ми йдемо».

1.1. Виразне і усвідомлене читання поезії.

1.2. Тема: відтворення ходи українців шляхами країни з рушниками і гарним настроєм.

1.3. Ідея: возвеличення волелюбності, цілеспрямованості, прагнення чинити волю предків; засудження тих, хто намагається зупинити рух українців.

1.4. Основна думка: сучасники повинні шанувати і поважати здобутки предків і продовжувати відстоювати, захищати право на вільний рух, а значить на щасливе життя.

1.5. Жанр: громадянська поезія.

1.6. Проблематика:

✵ воля й ув’язнення;

✵ радість і горе;

✵ призначення людини на землі;

✵ життєва мета та її досягнення;

✵ здобуття предків, їх шанування і втілення у життя.

1.7. Композиція.

Вірш складається з п’яти куплетів.

1 куплет — впевненість у рішенні українців вирушити у подорож по країні;

2 куплет — пояснення причини ходи — виконання волі предків;

3 куплет — вороже сприйняття окремими людьми суспільної ходи;

4 куплет — «Марна справа — виставляти проти… ходи контраргументи».

5 куплет — радість подорожуючих.

1.8. Художні засоби вірша.

Повтори: «Ми йдемо по Україні». «із нашими…». «ви, які…». «не вимагайте…». «марна ваша справа».

Епітети: «прадавні шляхи». «віковічна земля». «тихомрійні села». «золотоверхі церкви». «мертві джерела».

Метафори: «предки послали у путь». «виставляти контраргументи». «радість сяє».

Порівняння: «виглядаєте у вікна, як сусіди». «визираєте з-за рогу, як вороги».

1.9. Бесіда за питаннями.

✵ Чи полюбляєте ви подорожувати? Ви це робите самостійно, з родиною, друзями?

✵ Що необхідно мати кожному перед тим, як вирушити у подорож?

✵ Яким шляхом крокують сучасні українці?

✵ Чому кожний українець повинен знати історію рідного краю, поважати здобутки наших предків?

✵ Які труднощі долали предки, виборюючи для нас щасливе життя?

✵ Що заповідали предки?

✵ Чому сучасники гордо йдуть шляхами України?

✵ Які джерела для контраргументів В. Голобородько називає мертвими?

✵ Чим пояснити радісний, піднесений настрій подорожуючих?

✵ Чому люди, які рухаються шляхами України не вважають за необхідність надавати будь-кому докази до свого руху?

✵ Якою, на ваш погляд, є причина руху людства по Україні? Через що дехто намагається призупинити цей рух?

✵ Що свідчить про цілеспрямований, вільний, впевнений у своїх правах рух сучасників?

✵ Чим дана поезія В. Голобородька є актуальною на теперішній час? Чому вона повчає і виховує?

1.10. Творче завдання (в групах).

Складіть схему образу «Ми».

V. Підсумок уроку

Створити асоціативний портрет тих, хто йде шляхом України (за твором В. Голобородька «Ми йдемо»..

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності

VII. Домашнє завдання

Знати зміст поезій В. Голобородька «З дитинства: Дощ». «Я вплетений…». скласти питання та підготувати малюнки до них.