Розробки уроків - Українська література 7 клас І семестр - 2012 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 „ВСТУП. ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ“

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати наполегливість, старанність, силу волі, інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Пояснення вчителя до виконання контрольної роботи

IV. Хід контрольної роботи

I варіант

Початковий рівень

1. Починаючи з якого століття слов'яни використовують папір для написання книг?

а) XVI ст; б) Х ст.; в) XIV ст.; г) ХІІ ст.

2. „Ой на горі та женці жнуть“ належить до пісень:

а) козацьких; б) чумацьких; в) жниварських; г) історичних.

3. Який птах викрав миленького від молодиці („Жартівливі коломийки“)?

а) Грак; б) ворон; в) орел; г) лебідь.

Середній рівень

4. Чим хворіє Андрій, герой жартівливих коломийок?

5. Назвіть відомі вам козацькі пісні.

6. Чому художня література — найвищий рід мистецтва?

Достатній рівень

Дайте відповідь на одне з питань.

7. Вмотивуйте, чому І. Франко вважає, що книга — морська глибина.

8. Доведіть, що народна пісня має не тільки пізнавальне, а й виховне значення.

9. Які вади людського характеру висміюються у жартівливих коломийках? Наведіть 2-3 приклади.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

10. „В піснях оживає історія мого народу“.

11. „Книга — узда для тіла і душі“.

12. „Простота і мудрість коломийок“.

II варіант

Початковий рівень

1. Яке з прислів'їв про книгу має інший смисл:

а) З книгою жити — з добром дружити.

б) У домі без книги, як без вікон, темно.

в) Знання — це сонце, книга — вікно.

г) „Книга вчить як на світі жить“.

2. Героя якої пісні мати спочатку проганяла з дому, а потім кликала повернутися?

а) „Ой у степу криниченька“; б) „Гомін, гомін по діброві“; в) „Ой на горі та женці жнуть“; г) „Стоїть явір над водою“.

3. Визначте останній рядок циклу коломийок „Дозвілля молоді“.

а) „Щось я така охочая в неділю до танців“;

б) „Кожен так собі співає, як йому на душі“;

в) „Та й танцюють коломийку і міста, і села!“;

г) „Бо вже мене, молодого, болить попід груди“.

Середній рівень

4. Яким чином впливає коломийка на її виконавців („Дозвілля молоді“)?

5. Про яких славних гетьманів України згадується у пісні „Ой на горі та женці жнуть“?

6. Назвіть функції літератури.

Додатковий рівень

Дайте відповідь на одне з питань.

7. Прокоментуйте висловлювання Д. Павличка про те, що життя без книги — хата без вікон.

8. Чому, на ваш погляд, народні пісні й зараз залишаються животворним джерелом літератури?

9. Порівняйте коломийку з народною піснею.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

10. „Пісня — скарбниця нашої мудрості, нашої історії“.

11. „Велика користь буває від учення книжною“.

12. „Актуальність коломийок серед українців.

ІІІ варіант Початковий рівень

1. Художня література відображує життя людини:

а) у найбільш загальному виді; б) у динамічному розвитку; в) за допомогою ліній і фарб; г) епізодично і поверхово.

2. В якій пісні розповідається про загибель козака на Московщині? а) „Стоїть явір над водою“; б) „Ой у степу криниченька“;

в) „Гомін, гомін по діброві“; г) „ой на горі та женці жнуть“.

3. Через що „чотири легіники“, обертаючи сіно, повтікали („Жартівливі коломийки“)? Бо:

а) захотілося спати; б) вирішили піти скупатися у ставу; в) зашелестіла миша; г) на танцях зіпсували собі взуття.

Середній рівень

4. Якої шкоди завдав городині герой жартівливих коломийок?

5. Які жанри соціально-побутових пісень вам відомі? Назвіть їх.

6. Коли з'явилися перші друковані книги на Україні?

Достатній рівень

Дайте відповідь на одне з питань.

7. Обґрунтуйте побутування народної думки: „Хто багато читає, той багато і знає“.

8. Висловіть власну точку зору стосовно історичного виникнення коломийок як пісенного жанру.

9. Вмотивуйте, чому говорять, що пісня — це душа народу.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем.

10. „Народ — творець української пісні“.

11. „Книга — джерело мудрості“.

12. „Коломийка — невід'ємний супутник буднів і свят українського народу“.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Підготувати міні-доповідь про біографію І. Франка, знати ідейно-художній зміст І, ІІ розділів твору письменника „Захар Беркут“.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.