Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Розробки уроків - Українська література 7 клас І семестр - 2012 рік

ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

Мета: визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва, з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини; розвивати культуру зв’язного мовлення та вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; активізувати кругозір і світогляд дітей; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати любов до України, повагу до її мови та історії, до читання художніх книжок.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: виставка експонатів різних видів мистецтва, бібліотечка художніх програмових творів; портрети письменників; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями

✵ Дайте визначення літературі як мистецтву слова.

✵ Які літературні жанри вам відомі?

✵ Чим вас захоплюють твори художньої літератури?

✵ Для чого людині потрібно читати книги?

✵ Яким, на ваш погляд, повинен бути справжній письменник?

✵ Чи складно, на ваш погляд, бути письменником?

✵ Що можна сказати про людину, яка не полюбляє читати книжок?

✵ Чим книга може збагатити кожного із вас?

III. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

IV. Основний зміст уроку

1. Вступне слово вчителя

2. Художній твір як явище мистецтва

Художній твір як один із видів мистецтва — найпопулярніший і найдоступніший усім. Він приносить радість людині, підносить її духовно. Сила впливу художнього слова найвизначніших літературних творів не лише в тому, що вони правдиво в образах моделюють різні сторони і грані дійсності, а й у тому, що вони гуманістичні за своєю суттю.

Художній твір відтворює картини людського життя. У центрі кожного художнього твору — люди, їх життя, праця, думки і почуття. У художніх творах змальовуються на прикладі дійової особи вчинки, звичаї, поведінка, настрої та почуття не однієї якоїсь людини, а багатьох людей.

3. Література та інші види мистецтва

Література (від лат. litera — буква) в широкому розумінні слова — це всі написані й надруковані твори.

Мистецтвом називається відтворення життя в художніх образах.

За змістом розрізняють літературу наукову (математичну, природничу, медичну, технічну, історичну та ін.) і художню. До художньої літератури належать не тільки писані твори, але й твори народної поетичної творчості — фольклору.

Кожний вид мистецтва відображає життя своїми засобами:

✵ Архітектура — у загальному виді.

✵ Скульптура — зовнішній вигляд людини.

✵ Живопис — ширше розкриває зв’язок людини з довкіллям за допомогою ліній і фарб.

✵ Театр — створює ілюзію справжнього життя, перед глядачем проходять живі люди, у вчинках і хвилюваннях, розкривається їх характер.

✵ Музика — здатна передати хвилювання людей, їх настрій за допомогою звуків.

✵ Кіно — глибоко розкриває життя людини, її внутрішній світ, її зв’язки із суспільством.

✵ Література — найвищий рід мистецтва, вона має переваги над іншими видами мистецтва, бо здатна не обмежуватися у зображенні, розкритті внутрішнього і зовнішнього світу людини, її найтонших хвилювань. Життя людини відображується у динамічному розвитку.

4. Функції літератури

✵ Пізнавальна — людина є не тільки предметом зображення літератури, але й її метою. Читаючи художній твір, можна дізнатися про історичне минуле, звичаї, обряди рідного народу, культуру тощо.

✵ Естетична — у кожної людини є естетичне відчуття, прагнення до прекрасного.

✵ Виховна — виховують у читачів любов до рідного краю, праці, природи; до одних дійових осіб автор намагається викликати у читачів співчуття і любов, до інших — неприязнь, ненависть.

5. Художня і наукова література

✵ У чому полягає відмінність художньої літератури від наукової?

Автори наукових творів, описуючи і пояснюючи явища природи і події

суспільного життя, роблячи ті або інші узагальнення, користуються цифрами, науковими термінами, поняттями тощо. Ці твори впливають, головним чином, на розум людини. Художня ж література змальовує життя за допомогою словесно-художніх засобів. Вона зображує життя природи й суспільства в картинках і образах. Художня література розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки і переживання. Вона впливає не тільки на розум, але й на почуття читача. Отже, вчений і письменник, кожний по-своєму, своїми засобами показують правду життя. Тільки вчений доводить, а письменник показує, і обидва переконують читача: один — логічними доказами, інший — правдивими картинами.

6. Довідковий матеріал

6.1. Історія книгодрукування.

Перші друковані книги в Україні з’явилися понад п’ятсот років тому: з 1460 року у Львові вже працювала друкарня Степана Дропака. А згодом утвердить його починання славетний Іван Федоров. Починаючи з ХІІ століття, слов’яни використовують папір, першими почали це робити болгари.

6.2. Загадки про книгу.

Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а розповідає. (Книга)

Коли хочеш ти читати,

То мене повинен знати,

А коли мене не знаєш,

То нічого не вгадаєш. (Абетка)

Снігові поля, чорні грачі,

Хочеш розумним бути —

Бери та вчи. (Книга)

Всім розкаже всі пригоди,

А сама мовчить ізроду. (Книга)

Бачити — не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує. (Книга)

Мовчить,

А багато людей навчить. (Книга)

V. Підсумок уроку

Художня література зображує життя природи й суспільства в картинах і образах. Вона розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки й переживання; впливає не тільки на розум, але й на почуття читача.

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до позакласного читання (дібрати матеріал про життя і творчість А. Кащенка, знати ідейно-художній зміст його твору «Над Кодацьким порогом» ).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.