Розробки уроків - Українська література 7 клас І семестр - 2012 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 „ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ”

Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, творчу уяву; вміння під час виконання практичних завдань; застосовувати здобуті знання, формувати кругозір школярів; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, пунктуальність, раціональність у використанні навчального часу.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у 2-х варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

ІV. Завдання до виконання контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. М. Стельмах присвятив свій твір „Гуси-лебеді летять”:

а) всім мешканцям рідного села;

б) сину Ярославу;

в) дядьку Себастіяну;

г) своїм батькам.

2. Якому герою відомих вам творів належать слова: „Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого ніж смерть”?

а) Павлусю (А. Чайковський „За сестрою”);

б) Климку (Г. Тютюнник „Климко”);

в) Максиму (І. Франко „Захар Беркут”);

г) хлопчику (Т. Шевченко „Мені тринадцятий минало”).

3. Визначте правильне твердження. Композиція — це:

а) елемент сюжету: заключний, підсумковий складник художнього твору чи його частин;

б) будова твору, особливості розташування частин у творі;

в) початкова, вихідна частина художнього твору, в якій описується місце дії, обстановка, дійові особи;

г) елемент сюжету: подія, яка розпочинає художній твір і є причиною всіх інших суттєвих подій, конфліктів у ньому.

Середній рівень

4. До якого жанру належить твір А. Чайковського „За сестрою”?

5. Яку книгу не зміг зрозуміти Михайлик (М. Стельмах „Гуси-лебеді летять”)?

6. Коротко розкажіть, як Климко і Зульфат допомогли своїй вчительці Наталі Миколаївні (Г. Тютюнник „Климко”).

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. В чому виявилася ідея самопожертви у творі Г. Тютюнника „Климко”?

8. Висловіть власну думку, наводячи відповідні аргументи, стосовно того, які інтереси Захара Беркута (І. Франко „Захар Беркут”) переважають — громадські над особистими чи навпаки.

9. Обґрунтуйте, через що „Заповіт” Т. Шевченка вважається твором, який єднає минуле, теперішнє, майбутнє.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

10. „Козак журби не має, з біди не заплаче” (За твором А. Чайковського „За сестрою”).

11. „Добро і зло в житті Климка (За твором Г. Тютюнника „Климко”)”.

12. „Чим мені подобається Михайлик, герой твору М. Стельмаха „Гуси-лебеді летять”.

ІІ варіант

Початковий рівень

1. З якою метою Климко (Г. Тютюнник „Климко”) вирушив у подорож до Слов'янська? Щоб:

а) поступити у ремісниче училище;

б) погостювати у діда.

в) знайти тітку Марину і залишитися у неї жити;

г) здобути солі.

2. Герой якого відомого вам твору належать слова: „Та чи може бути більше добро, як свобода?!”?

а) Михайлику (М. Стельмах „Гуси-лебеді летять”);

б) Павлусю (А. Чайковський „За сестрою”);

в) Мирославі (І. Франко „Захар Беркут”);

г) Захару Беркуту (І. Франко „Захар Беркут”).

3. Визначте правильне твердження. Сюжет — це:

а) головний задум художнього твору, покладений в його основу і втілений через образи, засоби, побудову самого твору;

б) основний спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і вчинків персонажів здійснюється від імені самого автора;

в) опис зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі;

г) послідовність і зв'язок опису подій у творах художньої літератури. Середній рівень

4. Як називався великий кам'яний стовп у творі І. Франка „Захар Беркут”?

5. Хто заспокоїв хлопця у творі Т. Шевченка „Мені тринадцятий минало”?

6. Коротко розкажіть, як малий Михайлик поставився до жебраків (М. Стельмах „Гуси-лебеді летять”).

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

7. Висловіть власне судження про мужність і лицарську відвагу Павлуся, героя твору А. Чайковського „За сестрою”.

8. В чому полягає ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності у творі Т. Шевченка „Тополя”?

9. Дослідіть, в якому епізоді твору Г. Тютюнника „Климко”, на ваш погляд, найповніше розкривається вдача головного героя.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. „Мій улюблений герой повісті А. Чайковського „За сестрою”.

11. „Лише боротись — значить жить” (За твором І. Франка „Захар Беркут”).

12. „Дядько Себастіян — вихователь Михайлика” (За твором М. Стельмаха „Гуси-лебеді летять”).

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготувати міні-повідомлення про життя і творчість О. Стороженка, знати ідейний зміст його твору „Скарб”.