Розробки уроків - Українська література 7 клас І семестр - 2012 рік

ПЕРЕДМОВА

Урок № 1 ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

Урок № 2 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. А. КАЩЕНКО «НАД КОДАЦЬКИМ ПОРОГОМ

Урок № 3 СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ПІСЕНЬ. ЧУМАЦЬКА ПІСНЯ «ОЙ У СТЕПУ КРИНИЧЕНЬКА». /a>

Урок № 4 ТРАГІЧНИЙ І ГЕРОЇЧНИЙ ПАФОС КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ «ОЙ НА ГОРІ ТА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ». «СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ». «ГОМІН, ГОМІН ПО ДІБРОВІ». /a>

Урок № 5 КОЛОМИЙКИ «ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ». «ЖАРТІВЛИВІ КОЛОМИЙКИ». - «ПЕРЛИ РОЗСИПАНОГО НАМИСТА». /a>

Урок № 6 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ЖИТТІ НАРОДУ

Урок № 7 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. С. ВАСИЛЬЧЕНКО «ОЛИВ’ЯНИЙ ПЕРСТЕНЬ». /a>

Урок № 8 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. К. ПЕРЕЛІСНА «ТРИ ПРАВДИ». /a>

Урок № 9 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 «ВСТУП. ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ». /a>

Урок № 10 ІВАН ФРАНКО. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО МИТЦЯ. «ЗАХАР БЕРКУТ». ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ

Урок № 11 І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

Урок № 12 І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З РОЗГОРТАННЯМ СЮЖЕТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ МАКСИМА, МИРОСЛАВИ

Урок № 13 І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ТУГАРА ВОВКА

Урок № 14 І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

Урок № 15 Т. ШЕВЧЕНКО. ТВОРЧЕ ЖИТТЯ ПОЕТА. «МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО». ЗМІНА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НЕЗАХИЩЕНОЇ ДИТЯЧОЇ ДУШІ У ВЕЛИКОМУ І СКЛАДНОМУ СВІТІ

Урок № 16 Т. ШЕВЧЕНКО «ТОПОЛЯ». РОМАНТИЧНА ІДЕЯ НЕЗНИЩЕННОСТІ СПРАВЖНЬОГО КОХАННЯ, КРАСИ, ВІРНОСТІ

Урок № 17 Т. ШЕВЧЕНКО. «ЗАПОВІТ». - ТВІР, ЩО ЄДНАЄ МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ

Урок № 18 АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ. КОРОТКО ПРО МИТЦЯ. «ЗА СЕСТРОЮ». ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІЗМУ

Урок № 19 А. ЧАЙКОВСЬКИЙ «ЗА СЕСТРОЮ». НАПРУЖЕНИЙ ДИНАМІЧНИЙ СЮЖЕТ ГЕРОЇКО-РОМАНТИЧНОЇ ПОВІСТІ

Урок № 20 А. ЧАЙКОВСЬКИЙ «ЗА СЕСТРОЮ». БЛАГОРОДСТВО, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, МУЖНІСТЬ, ВІРНІСТЬ, ЖИТТЄЛЮБСТВО ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ

Урок № 21 А. ЧАЙКОВСЬКИЙ «ЗА СЕСТРОЮ». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ПАВЛУСЯ

Урок № 22 МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ. АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ ПРО ДИТИНСТВО. «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». /a>

Урок № 23 М. СТЕЛЬМАХ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ І СВІТУ ДИТЯЧОЇ ДУШІ

Урок № 24 М. СТЕЛЬМАХ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». ЗВИЧАЇ, ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ТВОРІ

УРОК № 25 М. СТЕЛЬМАХ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». СИМВОЛ ОБРАЗУ ГУСЕЙ-ЛЕБЕДІВ. ІНШІ ОБРАЗИ ТВОРУ (ДІД, БАТЬКИ, ПОДРУЖКА ЛЮБА)

Урок № 26 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВА ТВОРЧА РОБОТА ЗА ПОВІСТЮ М. СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». НА ТЕМУ «МИХАЙЛИК - УОСОБЛЕННЯ ДУХОВНОГО БАГАТСТВА, ДОБРОТИ І КРАСИ». /a>

Урок № 27 Г. ТЮТЮННИК. КОРОТКО ПРО ПИСЬМЕННИКА. «КЛИМКО». ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТВОРУ

Урок № 28 Г. ТЮТЮННИК «КЛИМКО». ВОЄННЕ ДИТИНСТВО В ПОВІСТІ

Урок № 29 Г. ТЮТЮННИК «КЛИМКО». ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ АВТОРА І СЮЖЕТ ТВОРУ

Урок № 30 Г. ТЮТЮННИК «КЛИМКО». МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ УРОКИ ДОБРОТИ, ЧУЙНОСТІ, ТУРБОТИ ПРО РІДНИХ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ КЛИМКА

Урок № 31 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 «ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ». /a>

Урок № 32 ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА І СЕМЕСТР