Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Тематична атестація №2 Поетична творчість Т. Шевченка. А. Чайковський «За сестрою»

Всі публікації щодо:
Чайковський Андрій
Шевченко Тарас

МЕТА. Підсумувати і узагальнити вивчене, виявити рівень умінь і навичок учнів з метою їх корекції, розвивати зв’язне мовлення, уміння стисло відповідати на запитання; виховувати патріотизм.

Початковий (I) — 3 питання х 1 бал = 3 бали;

Середній (II) — 3 питання х 1 бал = 3 бали;

Достатній (III) — 1 питання х 3 бали = 3 бали;

Високий (IV) — 1 питання х 3 бали = 3 бали.

Максимальна кількість: 12 балів.

ВАРІАНТ 1

І

1. Кого пас герой вірша Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало»?

а) телят;

б)гусенят;

в) козенят;

г) ягнят.

2. Про якого птаха співає героїня балади «Тополя» у своїй пісні?

а) про чайку;

б) про лебедя;

в) про зозулю;

г) про соловейка.

3. Яке було прізвисько у Семена (А. Чайковський, «За сестрою»)?

а) Нездоланний;

б) Невблаганний;

в) Непоказний;

г) Непорадний.

ІІ

1. Назвіть, у якому місті поховано Т. Г. Шевченка:

а) у Петербурзі;

б) у Києві;

в) у Каневі;

г) у Чигирині.

2. Чому потурнак Ібрагім був таким лютим (А. Чайковський, «За сестрою»)?

а) бо не любив українців;

б) бо хотів вислужитися перед господарем;

в) бо любив порядок;

г) бо совість гризла, що збусурманився.

3. Скільки років у неволі жив Остап Швидкий (А. Чайковський, «За сестрою»)?

а) десять років;

б) п’ять років;

в) шість років;

г) вісім років.

ІІІ

Дайте визначення балади. Доведіть, що твір «Тополя» Т. Г. Шевченка є баладою.

ІV

Напишіть у міні-творі, які риси вдачі Павлуся допомогли йому порятувати сестру (А. Чайковський, «За сестрою»).

ВАРІАНТ 2

І

1. З якого твору Т. Г. Шевченка слова:

І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

а) «Тополя»;

б) «Мені тринадцятий минало»;

в) «Заповіт»;

г) «Садок вишневий коло хати»?

2. Як звали матір Павла Судака (А. Чайковський, «За сестрою»)?

а) Параска;

б) Ганна;

в)Палажка;

г) Пріська.

3. Як називалася столиця кримського хана (А. Чайковський, «За сестрою»)?

а) Коджамбак;

б) Царгород;

в) Бахчисарай;

г) Кафа.

II

1. Які художні засоби використано в уривку (Т. Г. Шевченко, «Заповіт»):

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

а)епітети, метафори;

б) звертання, епітети;

в) паралелізм, епітети;

г) паралелізм, пестливі суфікси.

2. Яка тема вірша Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало»?

а) роздуми поета про сирітське дитинство;

б) мрія поета про майбутнє свого народу;

в) змалювання романтичного кохання;

г) замилування красою рідного краю.

3. Про що попросив Павлусь у Девлет-гірея після повернення Мустафи? (А. Чайковський, «За сестрою»)?

а) звільнити Остапа Швидкого;

б) половину ханського майна;

в) дати місце при ханському дворі;

г) гарного коня і зброю.

ІІІ

Доведіть, що Павлусь Судак є романтичним героєм (А. Чайковський, «За сестрою»).

ІV

Напишіть у творі-мініатюрі, яке враження на вас справив «Заповіт» Т. Г. Шевченка і чому.