Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Михайло Стельмах. Розповідь про письменника. «Гуси-лебеді летять» - автобіографічна повість про дитинство

Всі публікації щодо:
Стельмах Михайло

МЕТА. Познайомити учнів з життям і творчістю письменника, з фрагментами автобіографічної повісті «Гуси-лебеді летять»; розвивати вміння аналізувати прозовий твір, розкрити красу почуттів і переживань героїв твору, розкрити опоетизований образ лебединої зграї; виховувати любов до природи, людей, повагу до народних звичаїв та традицій.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Розповідь про письменника.

Михайло Стельмах (1912-1983)

Вважається заледве не обов'язковим першовитоки таланту шукати у середовшцi, з якого вийшов митець, мові, котру вiн внутрiшньо опанував i творчо засвоїв i, звiсно ж, у добi, що висувала теми. У випадку зi Стельмахом усе незмipно складнiше: народжений у подiльському селі Дякiвцi 24 травня 1912 р., вiн дитинство провiв на одеському Привозi, де батько, колишнiй молодший чин царської apмії, працював вантажником i на опiкyвaння сином нi часу, нi особливих можливостей не мав. Бiлоруска-мати теж могла передати хлопцевi xiба що глибоко поетичну свою вдачу, яку той дaлi огранював виключно самотужки.

Великий вплив на формування письменницького таланту мали дiд Дем'ян, колишнiй крiпак, дядько Микола, якого по-вуличному називали Бульбою, а особливо бабуся, яку він дуже любив.

Дитинство Михайлика припало на першi пореволюцiйнi роки - тяжкi роки громадянської вiйни, pyїни, голоду. На всю сiм'ю були однi чоботи, тож недивно, що батько нa руках носив Михайлика до школи, загорнувши в свою кирею.

Змалку у Михайлика виявився великий потяг до знань, до книжки. Самотужки навчився грамоти ще вдома, лише мрiючи про школу. До школи вiддали, коли йому було 10 pоків. Не було книжок, зошитiв, навіть чорнило робили з бузини або з сажi, а ручку вистругували з гiлочки молодого клена.

Пiсля закiнчення школи, Стельмах вступає до школи колгоспної молодi, пiзнiше - до Вiнницького педагогiчного тexнікуму, а потiм i iнститут. Михайло Панасович стає учителем. 6 pоків він працює на цiй посадi в сiльських школах Подiлля й Полiсся. Паралельно пробує сили також i в самоcтiйнiй творчоcтi.

Війна… Рядовим воїном-гармашем пішов Михайло Стельмах на фронт у перші ж дні війни. Бої… Тяжкі, страхітливі… Тяжке поранення. Госпіталь. Мінування…

Вiйна, яку М. Стельмах зустрiв у лавах apмiї, видобула з ycix наявних у поетичному голосi початкiвця регістрiв найбiльш вiдповiднi всенародному горю й усенародному пориванню до вiдсiчi загарбниковi настрої та образи.

На час вiйни припадає й офiцiйне народжейня Cтeльмаха-прозаїка - в 1943 р. з'явилася надрукована в Уфi книжка оповідань «Березовий сiк»

Piк виходу «Березового соку» збiгcя з початком роботи над вимрiяним ще до війни великим прозовим твором. Праця тривала вісім poкiв; частини твору «На нaшiй землi» (1949) та «Великi перелоги» (1951) створили в цiлокупностi pоман-xpoнiкy пiд назвою «Велика рiдня», відзначений Стaлiнською премiєю. Саме цей твiр утвердив автора серед провiдниx укрaїнських прозaїкiв повоєнної доби.

У пiслявоєннi роки Михайло Стельмах досить плiдно виступає в рiзних жанрах лiтератури - пише вірші й романи, п'єси й кiносценарiї, повiстi й cтaттi.

1964 р. виходить повiсть «Гуси-лебедi летять», а 1967 р. «Щедрий вечiр».

Помер Михайло Стельмах 27 вересня 1983 року.

Цiлком справедливо Михайло Панасович вважав себе сiячем свiтлого, прекрасного в людськi серця, сiячем любовi до рiдної землi.

2. Робота над текстом.

Дослідник творчості Михайла Стельмаха Іван Семенчук у своїй книзі «Стельмах: Нарис творчості»(К., 1982) сказав: «Ліричні повісті «Гуси-лебеді летять» і «Щедрий вечір» відкривають перед читачем той світ, в якому формувався талант майбутнього письменника, звідки черпав Стельмах-художник духмяну, нев’янучу красу слова, чародійну любов до людини — трудівника і творця».

Отже, твір, який ми починаємо вивчати автобіографічний.

- Що називається автобіографєю? Автобіографічним твором?

Автобіографія — це життєпис людини, складений нею самою.

У автобіографічних творах письменники у художній формі описують події свого життя, розкривають перед читачем свій внутрішній світ, свої емоції, змушують відчувати те, чим живуть.

- Читаючи рядки повісті «Гуси-лебеді летять», порівняйте її з відомими вже вам фактами з життя письменника. Подумайте, чи легко писати про себе. Яким вам відкривається Михайло Стельмах зі сторінок свого твору?

3. Виразне читання першого розділу.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

Бесіда

- Як сприймає приліт лебедів Михайлик? Чи можна сказати про хлопчика, що він має поетичну душу?

- Якими художніми засобами передано приліт лебедів? Які народопісенні засоби зустрічаються напочатку повісті? Випишіть іх.

- З якою казкою перегукується початок повісті і її назва? Чи схожий маленький Михайло за своєю вдачею на Івасика-Телесика?

- Хто, на вашу думку, навчив хлопчика так поетично сприймати світ?

- Перекажіть казку, яку розказує онуку дід Дем’ян? Що можна сказати про душевний світ старого?

- Як ви вважаєте, чи шкодять фантазії жити у реальному житті?

- Якими ви уявляєте собі ключі сонця? Намалюйте їх у зошиті.

- Подивіться за вікно очима Михайлика. Опишіть, що ви побачили так, як це робив хлопчик.

- Чи легко вам було виконувати це завдання? Як навчитися сприймати красу світу?

- Чи легко живеться родині Михайлика? Як ставиться хлопчик до матеріальної скрути родини?

- Як розважалися Михайлик і друзі хлопчика? Порівняйте, як проводите вільний час ви? У кого дитинство проходить цікавіше: у вас чи у Михайлика? Чи можете ви самостійно виготовити ковзани, як це робив герой повісті? Про які риси говорить таке вміння?

- Чи поділяла мати захоплення хлопчика?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ.

- Дайте назву першому розділу.

- Згадайте де в народній творчості згадуються лебеді. Що символізують ці птахи для українців?

- Як ви вважаєте, чому М. Стельмах дав повісті назву «Гуси-лебеді летять».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1. Придумайте казку для малюків «Як лебеді весну принесли».

2. Підготуйте повідомлення «Традиції зустрічі весни в Україні».

3. Прочитати повість Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять».