Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Позакласне читання. Поетичний календар Євгена Гуцала

Всі публікації щодо:
Гуцало Євген

МЕТА. Познайомити з пейзажною лірикою Є. Гуцала; навчити відчувати красу поетичного слова; розвивати навички аналізувати поезію; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Сьогодні ми перегорнемо поетичний календар Євгена Гуцала, який був не лише талановитим письменником, а і прекрасним майстром поетичного слова.

Поезії, що прозвучать на уроці ввійшли до збірки «Напередодні нинішнього дня», яка побачила світ у 1989 році.

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

Дошку оформлено репродукціями картин К. Костанді «Рання весна», М. Глущенко «Голубий день», І Бокшай «Радванський ліс», М. Пимоненко «Перед грозою», М. Мурашко «Вид на Дніпро».

1. Читання поезії вчителем (або підготовленими учнями) на тлі музики П. Чайковського «Пори року» (або А. Вівальді «Пори року»).

Iнкpycтoвaнe зорями небо,

iнкpycтoвaнa мiсяцем вись.

І сивiють над рiчкою верби,

наче спомини сивi зiйшлись.

Наче спомини сивi зiбрались,

у майбутнє з минулого йдуть,

низько плечi у них посхилялись,

видно, ношу нелегку несуть.

Нiч весняна цвiте, мов калина,

нiч - як бiлий калиновий птах…

Припаду до грудей Батькiвщини,

поцiлую в зеленi вуста.

Поцiлую в уста м'яту-руту,

поцiлую в уста солов'я —

й назавжди в поцiлунку забудусь,

в поцiлунку забудуся я…

Словникова робота

Інкрустувати — врізувати та вклеювати на поверхню предмета шматочки інших матеріалів для оздоблення його.

Бесіда.

- Які образи весни згадуються у поезії?

- Розкажіть, який настрій твору? Які кольори переважають у вірші.

- Проаналізуйте художні засоби поезії.

- Які з них є незвичайними, авторськими?

- Знайдіть, який художній засіб і з якою метою використав Є. Гуцало, описуючи верби.

- Подумайте, чи можна сказати про ліричного героя, що він любить свою Батьківщину.

- Знайдіть рядки, які свідчать, що поет не відокремлює себе від рідної землі, почуває себе її частинкою.

- Яка головна думка твору?

2. Читання поезії.

Либонь, з усього я надивувавсь,

а ще з такого я не дивувався:

сьогоднi cвіт руками я обняв

i навзаєм зi мною cвіт обнявся!

Обняв руками поле, синiй лiс,

вечiрнiй шовк туману над землею,

i ластiвку обняв, яка навскіс

летiла над дорогою моєю.

Обняв комаху в лузi i зорю,

що ягодою зрiла на калинi,

здавалось, що зорею сам горю

й зорею не згасатиму вiднинi…

Боюся вiдпустити поле й лiс,

вечiрнiй шовк туману над землею

i ластiвку оту, яка навскіс

летiла над дорогою моєю.

Бесіда.

- Порівняйте, що ріднить прочитану поезією з попердньою «Iнкpycтoвaнe зорями небо…».

- Простежте, як змінюється природа влітку. Які картини літа змальовує автор?

- Проаналізуйте художні засоби твору.

- Поясніть рядки:

сьогоднi cвіт руками я обняв

i навзаєм зi мною cвіт обнявся!

- Який образ ліричного героя постає із вірша?

- Чи близькі вам почуття, які охопили героя під час споглядання літнього буяння?

- Назвіть, які символічні образи України згадуються у поезії.

- Який жанр твору? Чи можна стверджувати, що в ньому звучать патріотичні мотиви?

- Поділіться з однокласниками, що вас найбільше привабює влітку.

3. Читання поезії

***

Листок скотивсь по липi, мов сльоза

по жовтiй липовiй щоцi скотилась…

Чи день осiннiй липi щось сказав,

що липа так сльозою затужила?

Чи, може, їй згадалася бджола,

що з липи мед весняний брала,

ота бджола, що скрипкою гула,

ота бджола, що скрипкою звучала?

А чи згадалась вивiльга ота,

якою липа квiтла серед лiта,

на липу прилiтав барвистий птах,

мабуть, не міг той птах не прилетiти.

А чи згадалась вивiрка, яка,

мов золото, снувала в її кроні,

снувала, наче блискавка метка,

снувала, наче блискавка червона?.

Чи iй згадалась лiтня бiрюза,

яка у небi щедро колосилась ?..

Листок скотивсь по липi, мов сльоза

по жовтiй липовiй щоцi скотилась.

Словникова робота

Вивірка — білка.

Бесіда.

- Скажіть, який основний художній засіб допомагає створити картину осіннього лісу.

- З чим порівнюється листок у поезії? Чи вважаєте ви влучним таке порівняння?

- Визначіть, у які кольори розмальовано поезію?

- Прослійдуйте, за допомогою чого автор створює осінній настрій?

- Як ви думаєте, за чим сумує липа?

- З якою метою Є. Гуцало використовує кільце (поезія починається і закінчується однаково)?

- Подумайте, яка мелодія відповідає цьому твору?

- Заплющіть очі, яка картина уявляється вам, коли ви думаєте про осінь?

4. Читання поезії

***

Пуржить пурга - й не видно за пургою,

в слiпiй пурзi сховалося село.

В слiпiй пурзi дiброва пiд горою —

лежить, немов загублене крило.

Немов крило загублене - дiброва.

Який Iкap його тут загубив?

Пуржить пурга, холодна, бiлоброва,

і, мов шулiки, шелестять дуби.

Береза гнеться у гнучкому cтaнi,

перегинається в берези стан.

Зaметів бiлих неприступнi стани.

Гора стрiмким заметом вироста.

Вже котрий день пуржить пургою грудень,

неначе борошном пуржить вiтряк.

У грудня кров горобини на грудях,

пурга не погамує кров нiяк.

Словникова робота

Ікар — у давньогрецькій міфології - син Дедала, юнак, який нібито злетів на крилах з пир’їн, скріплених воском, і наблизився до Сонця; воно розтопило віск, і крила розпалися.

Стан — 1) тулуб, торс; 2) місце тимчасового розташування, стоянка, табір.

Бесіда.

- Розкажіть, який настрій поезії. Якою музикою можна його передати?

- Знайдіть у тексті алітерацію (повторення однакових приголосних звуків). З якою метою вона використовується?

- Який міфічний герой і чому згадується у творі?

- Випишіть епітети, якими описується пурга. Відшукайте у вірші омоніми. З якою метою їх використано?

- Поміркуйте, які слова передають наростання пурги.

- В останніх рядках немає прикметників, які позначають кольори, але читач може уявити зимові барви. Які слова передають колір зимового дня в останній строфі? Які ще слова у вірші розмальовують твір у білий колір?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

- Опишіть, який образ автора відкрився вам із прочитаних поезій.

- Яка спільна думка звучить у віршах?

- Назвіть, які нові поетичні образи ви запам’ятали.

- Розкажіть, який вірш сподобався найбільше і чим?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Напишіть власні вірші або прозові мініатюри про пори року, використовуючи слова: ліс, небеса, річка, земля, врода, природа, поля, нічка, краса, ріс.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Намалювати ілюстрацію до однієї з поезій Є. Гуцала.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.