Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Позакласне читання. Олег Ольжич. «Рудько». Коротко про письменника

Всі публікації щодо:
Ольжич Олег

МЕТА. Познайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Олега Ольжича і його оповіданням «Рудько»; розвивати вміння переказувати сюжет оповідання, коментувати його, давати характеристику образу головного героя, його поведінки; виховувати осмислення цінності життя людини, його наповненості і сенсу.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

Олег Ольжич (Кандиба) - син вiдомого укpaїнського поета Олександра Олеся (Кандиби). Народився він 8 липня 1907 р. в Житомирi, дитинство минуло в Пущі-Водиці поблизу Києва. 1924 року Олег переїхав до Праги, де на той час перебував батько. Здобув ocвiтy в Карловому університеті, захистив докторат зi слов'янської археології, був запрошений на роботу до Гарвардського університету. Працював в археологічному відділі Національного музею в Празі, друкував статті в наукових збірниках (в тому числі й іноземними мовами — знав 9 європейських мов).

Вже першi його надрукованi вiршi засвiдчили появу на небосхилi cвітової лiтератури нової яскравої зiрки. Перед ним, аристократом духу, простягалася широка дорога у cвіт поезії та науки. Та він обрав cтpiмку і смертельно небезпечну стежку, якою мав пройти разом зi cвоїм народом, щоб здобути для нього Свободу. Biн став одним iз чiльних дiячiв Органiзації Українських Нацiоналiстiв. Разом зi cвоїми товаришами по зброї нic народовi велику правду про те, що годi сподiватися волi з рук будь-якого окупанта, що лише власними силами можна здобути Укpaїнcьку державу. Дiяльнiсть О. Ольжича не залишилася поза увагою гестапо. У тpaвнi 1944 р. вiн був заарештований у Львовi. Пiд посиленим конвоєм гестапiвцi допроваджують його до Берлiна, кидають у концтабiр Саксенгаузен, де пiддають жорстоким катуванням, вiд яких вiн помирає 9 червня 1944 року. А наступного дня точно за розкладом о 19 годинi 45 хвилин небiжчика понесли до крематорiю…

Немає на бiлому cвітi могили поета О. Ольжича, котрий до останнього подиху зберiг вірність Україні, не зрадив iдеї, якiй присвятив своє коротке, але таке яскраве життя. Є його поезiя, оповідання, є наша пам 'ять про нього.

Читання оповідання «Рудько» (Дивосвіт «Веселки»: Антол. Л-ри для дітей та юнацтва: В 3т. / Упорядкув. Та бібліогр. довідки Чайковського Б. Й. та ін. — К. : Веселка, 2005. Т. 2: Укр. л-ра. — С. 277-288).

Складання плану до оповідання.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

- Доведіть, що прочитаний твір є оповіданням.

- Визначте, з яких композиційних частин він складається.

- Розкажіть, від чийого імені ведеться розповідь.

- Розкрийте роль вступної частини.

- Назвіть головного героя оповідання. Опишіть його зовнішній вигляд. Про що він свідчить?

- Перекажіть, як змінюється Рудько протягом твору.

- Які риси вдачі мав півень? Що йому доводилося терпіти через свій характер?

- Подумайте, чи подібне життя сільського подвір’я до життя людей. Що спільного ви помітили?

- Поміркуйте, чи не нагадує вам Рудько когось із ваших знайомих.

- Чому господарі вирішили позбутися Рудька?

- Пофантазуйте, як склалося життя Рудька на новому подвір’ї.

- Які людські характери хотів показати О. Ольжич у своєму оповіданні?

- Випишіть із твору народні прислів’я і приказки. Прокоментуйте їх.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ.

- Поміркуйте над твержденнями Олега Ольжича, висловленими в оповіданні. Чи співзвучні вони вашим думкам?

«Любов робить героями».

«Певне, що трапляються бунтарські душі, які не коряться благочестивим звичаям, але їх не можна брати на увагу. Вони роблять це на власну руку і самі знають, на що йдуть».

«Ніхто не б’ється так завзято, як повстанці».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1. Розкажіть про життя вашого домашнього улюбленця у формі оповідання так, як це зробив Олег Ольжич.

2. Напишіть твір-роздум на одну із тем:

«Любов робить героями».

«Ніхто не б’ється так завзято, як повстанці».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.