Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Леонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти лічені», «Земля така гаряча». Наскрізний гуманізм і пафос його віршів

Всі публікації щодо:
Кисельов Леонід

МЕТА. Познайомити учнів з таргічним життям і творчістю поета; розвивати вміння виразно і вдумливо читати поезії, визначати ідею, пояснювати художні засоби; виховувати небайдуже ставлення до емоцій та почуттів.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

1. Виразне читання поезії Василя Голобородька «Я вплетений…»;

2. Виставка ілюстрацій до поезії Василя Голобородька «Я вплетений…».

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Коротко про поета.

Леонід Кисельов (1946 - 1968)

Поет, прозaїк. Народився в м. Києвi в родинi росiйського письменника Володимира Кисельова. Навчався на факультетi iноземних мов Київського державного унiверситету iмені Т. Г. Шевченка. Спочатку писав вiршi росiйською мовою, друкувався в журналах «Новый мир», «Радуга» - тодi ще вчився в десятому класi. Однак пiсля «скандальної сенсації» вiрша «Цари» (в якому зневажено особу Петра I) його перестали друкувати. Через п'ять pоків, в останнiй piк свого життя, почав писати й укрaїнською мовою. Українську мову, культуру він добре знав, розумiв з дитинства. Як писав I. Дзюба, його родина належала «до «українофiльської» частини росiйськомовної iнтeлiгенцiї Києва. I що прикметно - в нiй панував справжнiй культ Шевченка». Українська поезiя Л. Кисельова побачила світ у газетi «Лiтературна Україна», журналах «Днiпро», «Ранок», «Вiтчизна». Мав невилiковну хворобу, яка й обiрвала його молоде життя. Посмертнi збiрки письменника (двомовнi): «Стихи. Вiршi» (1970), «Последняя песня. Остання пiсня» (1979), «Тiльки двiчi живемо. Вiршi, проза, спогади про поета» (1991).

«Звичайно, Леонiд Кисельов залишався й далi поетом двох мов, двох культур, знаходячи їм благодатне поєднання. Але саме українська творчiсть cтрімко наростала, i саме в нiй він дiстававсвою нову якiсть.

В чому вона? Насамперед, може, в тому, що громадянське почуття, яке завжди пульсувало в його поезiї, тепер набрало «наступального» тону боротьби, i то боротьби, позначеної кревною особистою причетнiстю, в якiй він ставив на карту всього себе, свою душу i долю. Iдеал свободи, завжди дорогий Леонiдовi, тепер спiввiднесений з iсторичною долею України, а тому полiтично й емоцiйно наснаженiший. В його поезiю входить той нацiональний бiль i протест, що й у В. Симоненка, М. Biнграновського, I. Драча… Повнота прилучення до образу України вивела поезiю Леонiда Кисельова на нові обрiї, збагатила її змiст i стилiстику, збiльшила психiчну пластику. Вона стала емоцiйно вiдкритiшою i, не втрачаючи на iнтелектуалiзмi, сполучила його з народно-пісенною ментальністю, з фольклорно-міфологічним та космологічним підґрунтям національної поетики».

(Іван Дзюба. Леонід Кисельов з другої половини двадцятого віку // Леонід Кисельов. Тільки двічі живемо. — К., 1991. — С. 27-28.)

2. Виразне читання поезії «Стати б хоч на менти лічені…».

3. Словникова робота.

Характерник — чаклун, чарівник.

4. Бесіда.

- Вільям Шекспір сказав: «Людино, будь чарівником! Людиною, що творить добро!» Чи можна ці слова взяти епіграфом до вірша «Стати б хоч на менти лічені…»?

- Про що мріє ліричний герой поезії? Чому саме такі подарунки хоче зробити людям? Чи зроблять вони людей щасливими?

- Поясніть останню строфу поезії.

- Які запозичення з усної народної творчості зустрічаються у вірші?

- Які б три найважливіші подарунки зробили б ви людям, якби стали характерником?

5. Виразне читання поезії «Земля така гаряча».

6. Словникова робота.

Панцерник — автомобіль, поїзд, військовий корабель тощо, покритий панциром.

7. Самостійний аналяз поезії учнями.

План

1. Короткі відомості про твір (автор, рік написання, рік видання).

2. Тема вірша.

3. Мотиви твору (який домінує серед них).

4. Жанр, до якого належить поезія.

5. Композиція твору як поділ на окремі змістові «блоки» і інші елементи композиції (діалоги, фрагменти пейзажу, портрети тощо).

6. Почуття і переживання ліричного героя.

7. Особливості мовно-образної організації твору і її зв’язок з окремими композиційними частинами:

а)основні поетичні образи вірша;

б) художні засоби поезії.

8. Особливості віршової форми (римт і метр).

9. Ідея твору.

10. Місце поезії у творчості поета і національній літературі загалом.

11. Оцінка художньої вартості твору. Чим сподобався?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Бесіда.

- Який вірш Леоніда Кисельова вам найбільше сподобався? Чим?

- Які проблеми порушив у своїх творах поет?

- Що можна сказати про характер Леоніда Кисельова, аналізуючи його вірші?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1. Виразне читання поезій «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча». Одну, за бажанням, вивчити напам’ять.

2. Індивідуальне завдання. Читати і вміти переказувати сюжет поеми Т. Шевченка «Катерина».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.