Книга для вчителя. Конспекти уроків з української літератури для 7 класу - Хомич Я. Ю 2012

Тематична атестація №6

Всі публікації щодо:
Голобородько Василь
Дімаров Анатолій
Кисельов Леонід
Малишко Андрій
Симоненко Василь

МЕТА. Перевірити, як учні засвоїли навчальний матеріал; розвивати вміння давати зв’язну відповідь, стисло викладати матеріал, аналізувати художній твір; виховувати старанність, наполегливість у навчанні, прагнення підвищувати свій рівень навчальних здібностей.

Початковий (I) — 3 питання х 1 бал = 3 бали;

Середній (II) — 3 питання х 1 бал = 3 бали;

Достатній (III) — 1 питання х 3 бали = 3 бали;

Високий (IV) — 1 питання х 3 бали = 3 бали.

Максимальна кількість: 12 балів.

ВАРІАНТ 1

І

1. З якої поезії В. Симоненка афоризм?

«В океані рідного народу

відкривай духовні острови!»

а) «Ти знаєш, що ти — людина…»;

б) «Лебеді материнства»;

в) «Перехожий»;

г) «Гей, нові Колумби й Магеллани».

2. З якої поезії Андрія Малишка слова?

Там юність ходила у росах до хати

І жевріла цвітом вона,

Там батько не спить і задумалась мати,

Ота, що у світі одна.

а) «Вогник»;

б) «Стежина»;

в) «Пісня про рушник»;

г) «Приходять предки…».

3. До якого міста повертається герой поезії Леоніда Кисельова «Додому»?

а) до Києва;

б) до Москви;

в) до Харкова;

г) до Донецька.

ІІ

1. Кому присвячено поезію В. Симоненка «Перехожий»?

а) Василю Стусу;

б)Тарасу Шевченку;

в) Ліні Костенко;

г) Лесі Українці.

2. Який із віршів Андрія Малишка не є піснею?

а) «Вчителька»;

б) «Стежина»;

в) «Пісня про рушник»;

г) «Приходять предки…».

3. Знайдіть рядок, де правильно виписані епітети з поезії Василя Голобородька «Ми йдемо»?

а) стародавні міста, тихі села, білі церкви, віковічна земля;

б) вічна земля, багатолюдні міста, мрійливі села, золоті церкви;

в) віковічна земля, багаті міста, тихомрійні села, золотобанні церкви;

г) віковічна земля, багатолюдні міста, тихомрійні села, золотоверхі церкви.

ІІІ

Дайте визначення верлібра(вільного вірша). Доведіть, що вірш В. Голобородька «Наша мова» є верлібром.

IV

Охарактеризуйте Толика - головного героя повісті А. Дімарова «Блакитна дитина».

ВАРІАНТ 2

І

1. Яка тема поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина…»?

а) людина — досконале створіння;

б) людина і природа;

в) неповторність кожної людини і її самореалізація;

г) людина розкривається у праці.

2. З якої поезії Андрія Малишка слова?

Дощами мита-перемита,

Дощами знесена у даль,

Між круглих соняхів із літа

Мій ревний біль і ревний жаль.

а) «Вогник»;

б) «Стежина»;

в) «Пісня про рушник»;

г) «Приходять предки…».

3. Який птах згадується у поезії Леоніда Кисельова «Земля така гаряча»?

а) чайка;

б) лебідь;

в) журавель;

г) соловейко.

ІІ

1. Які художні засоби використано в уривку з поезії В. Симоненка «Лебеді материнства»?

За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата.

а) епітети, метафори;

б) звертання, епітети;

в) паралелізм, епітети;

г) паралелізм, пестливі суфікси.

2. Яка тема поезії Василя Голобородька «Ми йдемо»?

а) показ людей, які вирушають у мандри;

б) захоплення людьми, які намагаються щось змінити у житті країни на краще;

в) опис людей, які бояться змін у житті;

г) показ бійців, які йдуть на війну.

3. Розкрийте зміст двох останніх рядків із поезії А. Малишка «Пісня про рушник»:

«І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов».

а) любов до рідного краю і до матері герой проніс через усе життя;

б) коли герой дивиться на рушничок, згадує матір;

в) на рушнику вишитий портрет матері;

г) герою приємно, що рушник вишила матір.

ІІІ

Запишіть, які засоби гумористичного зображення використано у повісті Анатолія Дімарова «Блакитна дитина».

IV

Напишіть про роль рідної мови в житті кожної людини, її глибинний зв’язок із батьківською землею (за поезією В. Голобородька).