Українська література 7 клас. Плани-конспекти уроків - Паращич В. В. 2010

В. Симоненко. «Перехожий»
Ми - українці

Мета: допомогти учням визначити ідейно-художні особливості поезії, глибше зрозуміти поняття «ліричний герой»; розвивати навички виразного читання, аналізування ліричного твору, висловлення власної думки щодо проблем, порушених у ньому; виховувати цілеспрямованість, людську гідність, усвідомлення високого призначення людини на землі.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до них.

Теорія літератури: ліричний вірш, ліричний герой.

ХІД УРОКУ

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Виразне читання вірша «Гей, нові Колумби й Магеллани»;

2) Аналізування вірша, висловлення своєї думки щодо ідеї твору, проблем, у ньому порушених, художньої майстерності автора;

3) Розповідь про свою романтичну мрію, про ставлення до романтики й романтиків.

2. Жартівлива вікторина від Марійки Допитливої.

(Можна запропонувати учням виконати завдання вікторини письмово.)

1) Хто загрожує спокоєві? (Прибій.)

2) У який предмет домашнього користування не поміщаються сподівання? (У корито.)

3) Якою водною одиницею названий народ? (Океаном.)

4) До якої частини корабля може бути прив’язана душа? (До якоря.)

5) Який тип судна згадується у вірші? (Каравела.)

6) Які космічні тіла згадуються у творі? (Сонце, Земля.)

7) Про якого птаха йдеться у вірші? (Півня.)

8) Що поет пропонує підшкварити на вогні? (Байдужість.)

9) Для чого, за автором, народжені люди? (Щоб відкривати нове.)

10) Що автор постійно відкриває? (Україну.)

11) До кого, крім нових Колумбів та Магелланів, звертається поет? (До друзів.)

12) Що служить авторові вітрилами в життєвих походах? (Мрії.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя (з елементами бесіди).

— Пригадайте, хто така Ліна Костенко, які твори її ви вчили, що для них характерно, а також які риси притаманні самій Ліні Костенко як особистості? («Крилатість», рух проти обставин і т. ін.)

Виходячи з цього, зовсім не дивним здається, що В. Симоненко присвятив свій вірш «Перехожий» саме Ліні Костенко.

2. Виразне читання вірша В. Симоненка «Перехожий».

3. Словникова робота за питаннями учнів.

4. Обмін враженнями.

5. Спостереження над текстом.

— Порівняйте лексику з вірша у правій та лівій колонках, зробіть висновок.

Струменіла

В землю полускану

Далеч

Втюпився

Зачарований

Очі в пилюці

Натхненно

Бездумно волік

Мудро творив

Співчували убого

Планети

Не втримались докорять

Грядуть

Треба дивитись ото під ноги

Гімн вулканний від краси

Голову потерять

Радістю

Обсмакували

Натхненно творив ходу

Чужу біду

Висновок. Протиставляється піднесена, часто висока лексика приземленій, просторічній, грубуватій, як протиставляються індивідуальність і натовп, талант і сірість, «крилатість» і приземленість, духовне і матеріальне.

— Схарактеризуйте перехожого. (Гордий, прагне до пізнання світу, до відкриттів, до праці; не боїться перешкод на своєму шляху, творча особистість, красивий у своїх мріях та пориваннях; як і кожна людина, може помилятися, терпіти невдачі, але виправляється, долає труднощі, йде далі.)

— Чому, на вашу думку, перехожий не має імені, не має індивідуальних рис? (Бо це узагальнений образ.)

— Яка роль таких людей у суспільстві? (Завдяки їм відбувається прогрес людства.)

— Як інші («натовп») ставляться до таких яскравих індивідуальностей? (Одні байдужі, другі заздрять, треті радіють його невдачам.)

— На чиєму ви боці, чому?

6. Слово вчителя.

Перехожий — це ліричний герой вірша В. Симоненка.

Ліричний герой — в літературознавстві умовне поняття, що визначає носія прагнень, думок та почуттів, виражених у ліричному творі. Ліричний герой не завжди тотожний авторові, бо втілює в собі естетичні ідеали не тільки поета, а й певної доби, певної людської спільноти. Цей термін вживається стосовно поезії та ліричної прози («поезії в прозі»).

Ліричний герой — особа, думки і почуття якої виражаються в ліричних творах. Це може бути сам автор або змальований ним персонаж.

(Запис до літературознавчого словничка.)

Слід пам’ятати, що коли в поезії вживається «Я» або конкретне ім’я, ім’я автора, то це ще не означає, що йдеться саме про письменника, що твір автобіографічний; у даному випадку це — поетичний прийом. От у Т. Г. Шевченка є, наприклад, такий вірш: «Ой одна я, одна, як билинонька в полі». Поет так міг проникнутися почуттям й переживаннями самотньої дівчини, що створюється цілком реальне враження: та дівчина і є авторкою цих рядків.

7. Робота над характеристикою головного героя поезії.

Завдання: з’ясувати, до яких визначень найбільше підходить образ перехожого, створений у вірші В. Симоненка (поєднати рисками слово «перехожий» з визначеннями його характеру, обґрунтувати вибір).

8. Завдання учням.

— Прокоментуйте висловлювання видатних письменників та літературознавців про художні особливості поезій В. Симоненка.

«Василь Симоненко писав афористично. Він ніби готував свої рядки для бронзових або гранітних літер. Він, здається, вимагав од поезії не лише нових відкриттів світу, а й створення моральних, політичних, загальнолюдських обов’язків і прав, які мають у майбутньому суспільстві заступити юридичні закони». (Д. Павличко)

(Поет закликав жити по совісті, по справедливості, за законами добра.)

«Не якимись формальними новаціями вразив Симоненко нас, не умільським мереживом слів, а тією внутрішньою красою, істинністю почуття, інтелектуальною наповненістю, щирим юнацьким поривом, що властиві його найкращим поезіям». (О. Гончар)

(У поезії Симоненка майже не використовуються художні засоби; поет не прикрашає своїх творів, натомість вражає щирістю, простотою й правдивістю великих істин, гостротою піднятих актуальних і донині проблем.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання від Марійки Допитливої.

Марійка Допитлива знайшла у В. Симоненка вірш, назва якого складається з однієї букви. Особливо їй запам’ятався рядок, який співзвучний з головною думкою одного вже відомого вам вірша поета. Розшифруйте назву поезії, рядок з неї і назву того вірша В. Симоненка, з головною думкою якого він співзвучний. Виконати це завдання можна, якщо замість цифр підставити літери (відповідно до того, в якому порядку вони розташовані в алфавіті, наприклад, а — 1, б — 2, в — 3 і т. д.

33

17, 11, — 27, 7, 2, 7, 10, 16, 12, 28, 22, 23, 1, 18, 6, 1, 21, 23, 18, 11, 26, 33.

1, 2, 7, 10, 16, 12, 28, 3, 22, 7, 22, 3, 12, 23, 12, 3, 21, 12, 10, 18, 11, 26

23, 11, 10, 18, 1, 8, 29, ЗО, 19, 23, 11, — 16, 32, 6, 11, 18, 1?

Відповідь. Вірш «Я»; рядки: «Ми — це не безліч стандартних «Я», а безліч всесвітів різних»; співзвучний із віршем «Ти знаєш, що ти — людина?».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати, аналізувати вірш «Перехожий»; схарактеризувати ліричного героя будь-якого з віршів, вивчених раніше; скласти усний твір «Романтик. Це добре чи погано?»; підготувати повідомлення про рушники.







На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.