Всі публікації щодо:
Герасим’юк Василь
Голобородько Василь
Підпалий Володимир

Розробки уроків - Українська література 8 клас - 2016 рік

Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії

Тема. Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії

Мета: повторити та поглибити й узагальнити відомості з тем, виявити рівень знань, умінь та навичок для їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення, пам'ять, наполегливість, старанність, уміння висловлювати свої думки та їх аргументувати; виховувати на кращих моральних прикладах, зразки яких подаються у вивчених творах.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контропь і корекція знань, умінь та навичок.

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

✵ Вступне слово вчителя.

«Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». — пише видатна сучасна українська поетеса Ліна Костенко. І це справді так. Яким був цей дотик до вашої душі, покаже контрольна робота.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

✵ Пояснення вимог до виконання тестових завдань.

✵ Виконання контрольної роботи.

ВАРІАНТ І

Початковий і середній рівні

1. Установіть відповідність між авторами та назвами їхніх творів.

1 В. Підпалий

А «Коли до вас темної ночі…».

2 В. Голобородько

Б «Жовтень жовті жолуді».

3 Г. Кирпа

В «Із янголом на плечі».

4 А. Мойсієнко

Г «Зимовий етюд».


Д «Теплі слова».

2. Образ пори року є центральним у віршах

А В. Підпалого та А. Мойсієнка

Б В. Герасим’юка та І. Малковича

В Г. Кирпи та І. Павлюка

Г А. Мойсієнка та В. Герасим’юка

3. У віршах В. Голобородька «Наша мова». «Теплі слова». наскрізними мотивами є

А біблійні Б історичні

В фольклорні, народознавчі

Г автобіографічні

4. В уривку з вірша І. Малковича «Із янголом на плечі».

… і жене його у спину

сірий маятник життя

використано художній засіб

А метафору

Б анафору

В інверсію

Г порівняння

5. Продовжте речення.

Вільний вірш — це…

Відповіді: 1: 1Г, 2Д, ЗА, 4Б; 2А, ЗВ, 4А.

Достатній рівень

6. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша сучасного поета, вивчений напам’ять.

Високий рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір «Образ природи у віршах сучасних українських поетів».

Б Складіть і запишіть діалог між «ліриком». і «фізиком». про роль поезії, рідної мови в житті сучасної людини.

ВАРІАНТ ІІ

Початковий і середній рівні

1. Установіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами.

1 «… Бачиш: між трав зелених…».

А І. Малкович

2 «3 дитинства: дощ».

Б В. Підпалий

(« Я уплетений…».

В В. Герасим’юк

3 «Чоловічий танець».

Г І. Павлюк

4 «Дівчинка».

Д В. Голобородько

2. Образ ангела, який охороняє й підтримує людину, змальовується у віршах

А В. Герасим’юка та І. Малковича

Б І. Малковича та Г. Кирпи

В І. Павлюка та В. Голобородька

Г В. Підпалого та А. Мойсієнка

3. У вірші В. Герасим’юка «Чоловічий танець». поєднані мотиви

А патріотичні з історичними

Б автобіографічні із соціальними

В народознавчі з біблійними

Г трагічні з комічними

4. В уривку з вірша В. Підпалого «Зимовий етюд».

Вечір, мов казка, над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах…

використано художній засіб

А епітети

Б метафору

В гіперболу

Г порівняння

5. Продовжте речення.

Різновидами лірики є лірика…

Відповіді: 1: 1Б, 2Д, ЗВ, 4Г; 2Б, ЗВ, 4Г.

Достатній рівень

6. Розкажіть про особливості вільного вірша на прикладі творів В. Голобородька

Високий рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір «Образ рідного краю, рідної мови у віршах сучасних українських поетів».

Б Напишіть листа сучасному письменникові, біографія і творчість якого вас вразили.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроків літератури рідного краю.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Запитання та завдання контрольної роботи допомогли мені…На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.