Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр - А. М. Гричина 2016 рік

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ ШЕВЧЕНКА (УСНО)

Мета: ознайомити учнів з основними прийомами ідейно-художнього аналізу віршів та вчити їх виконувати його в процесі вивчення поезій; розвивати навички ідейно-художнього аналізу поетичних творів, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість; виховувати інтерес до вивчення та аналізу поетичних творів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: збірки поезій українських поетів, таблиця-схема «Аналіз літературного твору».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Зачитування складених «паспортів» поезії «Ой три шляхи широкії…»

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

✵ Чим відрізняється віршована мова від прозової?

✵ Що таке рима?

✵ Для чого вона служить?

✵ Які є рими? Які є типи римування?

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Провести аналіз ліричного твору не дуже просто, оскільки багато що залежить від особистого суб’єктивного сприйняття поезії. Тим не менш, існують певні схеми аналізу, які допомагають більш чітко структурувати аналіз.

Єдиної схеми або плану аналізу віршованого тексту немає, але в будь-якому випадку він повинен показувати, наскільки добре і глибоко читач зрозумів вірш.

Орієнтовна схема аналізу

1. Ким коли і за яких умов була написана поезія?

2. Тема (основний мотив) твору

Запитайте себе: «Про що говорить поет у цьому творі?» Віршовані твори можуть бути про любов, патріотизм, громадянську позицію. Деякі описують пейзажі і красу природи; інші є роздумами на філософські теми.

3. Ідея або головна думка (мотив) вірша

Подумайте, що саме доносить до читача поет, яке «послання» криється в його словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є ключовим фактором для істинного розуміння літературного твору. Якщо автор твору торкнувся одразу кількох проблем, перерахуйте їх і виділіть одну як головну.

1. Жанр твору

2. Пейзажна лірика, філософська, інтимна, громадянська

3. Композиція

4. Експозиція, зав’язка, кульмінація розв’язка

5. Аналіз сюжету.

6. Що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти.

Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш є безсюжетним.

7. Характеристика ліричного героя.

Укажіть особливості образу ліричного героя. Бажано не пропускати цей пункт в аналізі вірша. Пам’ятайте, що в будь-якому творі присутнє авторське «Я».

8. Римо-ритмічні особливості (розмір, рима і ритм).

9. Яке значення має використання того чи іншого розміру (рими)

для досягнення автором поставлених цілей?

10. Художні особливості вірша:

а) особливості строфічної будови (кількість строф)

б) фонічні засоби (алітерація, асонанс)

в) художні засоби (епітети, метафори, метонімія, персоніфікація, синекдоха, оксиморон, порівняння, гіпербола, літота, риторичні звертання, риторичні запитання тощо).

До яких художніх засобів і стилістичних прийомів удавався автор у творі? Наведіть конкретні приклади з вірша. Укажіть, з якою метою автор використовував той чи інший прийом (стилістичні фігури, тропи тощо), тобто який ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звертання підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливе ставлення автора і т. п.

11. До якого літературного напряму належить твір? Романтизм, сентименталізм, реалізм, модернізм і т. п.

12. Заключна частина аналізу. Висловіть ваше особисте ставлення до вірша. Укажіть, які емоції він у вас викликає, над чим змушує замислитись.

VI. ВИКОНАННЯ учнями ІДЕЙНО-ХУДОЖНЬОГО АНАЛІЗУ ПОЕЗІЇ (ЗА ВИБОРОМ УЧИТЕЛЯ) ЗА ЗАПРОПОНОВАНОЮ СХЕМОЮ

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати ідейно-художній аналіз однієї з поезій Тараса Шевченка.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.