Всі публікації щодо:
Українка Леся

Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр - А. М. Гричина 2016 рік

ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ: РОЛЬ МИТЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ, СЛУЖІННЯ МУЗІ Й НАРОДОВІ, СУТЬ ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ, ВДЯЧНОСТІ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДАВНЯ КАЗКА»

Мета: показати учням розуміння Лесею Українкою ролі митця в суспільстві, служіння музі й народові, розкрити високі моральні риси народного співця; розвивати асоціативне мислення, вміння висловлювати свою думку, опираючись на аргументи, складати порівняльні характеристики головних героїв; виховувати доброту, чесність, незламність, сприяти формуванню ідеалів справедливості, вірити в мирне майбутнє, шанувати духовні здобутки українців.

Тип уроку: урок засвоєння знань, умінь, навичок.

Обладнання: портрет Лесі Українки, текст твору, дидактичний матеріал (тестові завдання), картки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бліцпитання

✵ Хто в поемі-казці є уособленням добра і зла?

✵ Яка роль поета і поезії в суспільстві?

✵ У чому полягає проблема морального вибору людиною? Наведіть приклади з літератури чи власного життя.

✵ Визначте проблеми і мотиви твору та запишіть їх у зошит (з допомогою вчителя).

1. Роль митця в суспільстві.

2. Служіння музі й народові.

3. Суть людського щастя, вдячності.

4. Воїни заради збагачення, а не миру.

2. Гра «гарячий стілець».

Один із учнів сідає на уявний «гарячий стілець». і відповідає на будь-які запитання однокласників за текстом, образами твору, художніми особливостями (2-3 учні не більше, зразу ж їх оцінити).

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Леся Українка дедалі частіше називає слово вогнем, іскрою, зброєю, крицею, тому що у її творах так багато місця відведено образу митця — поета, образу слова — меча. Життя для поетеси — це змагання, боротьба, дружба і кохання. Вона запевняла читачів: «В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає». Як сильно і красиво сказано! А Іван Франко назвав «Давню казку». однією «з найкращих і найхарактерніших окрас нашої нової літератури».

Упродовж поеми «Давня казка». Леся Українка показує поета в тісному зв’язку з простим народом. Своєю чесною і відданою працею він заслужив у них велику повагу, довіру, вдячність. Гордо і незалежно поводиться з паном, не схиляється перед його славою і владою, відмовляється від розкоші і слави, які пропонує йому Бертольдо:

Не поет, хто забуває

про страшні народні рани,

Щоб собі на вільні руки

Золоті надіть кайдани.

2. Питання до учнів

✵ Чому, живучи самотньо, поет не був одиноким?

✵ У який спосіб він «оживляв сумну діброву».

✵ Чому поет відмовляється від будь-якої нагороди за послугу лицарю? Як це його характеризує?

✵ Що є найцінніше для поета?

✵ Заради чого він живе?

✵ Чому герой твору на зло відповідає добром?

✵ Чому поет помирає? Яку справу він залишив по собі?

✵ Чи можна ототожнити образ митця з Лесею Українкою? Свої міркування доведіть.

3. Театралізоване дійство

Розіграти в ролях першу зустріч Бертольда з поетом від слів «А ти тут зажди, небоже, хай-но їхатиму з гаю…». до слів «Що за дивна сила слова! Ворожбит якийсь, та й годі!..». Прокоментувати діалог між поетом і графом.

4 Опрацювання образу лицаря Бертольдо

4.1. Бесіда.

✵ Чому лицар так зневажливо поставився до поета під час полювання? (Бо був самовпевнений, завжди жорстоко і грубо ставився до простого народу, а це виявляється у його вчинках і словах.)

✵ У чому виявилася жорстокість героя до простого народу після повернення з війни?

✵ Через що поет став небезпечним для пана?

✵ За що лицар пропонував поетові золото? Як це його характеризує?

✵ Ув’язнення поета — це помста Бертольда за добрі справи митця?

Відповідь обґрунтуйте.

✵ Що вас вразило в цьому образі?

4.2. Складання інформаційного грона до характеристики образу Бертольдо.

5. Інтерактивна вправа «кольористий портрет душі героя».

За допомогою кольорів передайте сутність героя, умотивовуючи власний вибір (світлі кольори — це поет, темні — Бертольдо).

6. За варіантами визначити художні засоби та їхню визначну роль у поемі (дописати у «візитку».

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Виконання тестів

1. Країна, у якій відбуватимуться події казки:

А Англія; Б Італія;

В невідома; Г Україна.

2. Укажіть, на якому музичному інструменті грає поет із «Давньої казки». Лесі Українки:

А на сопілці; Б на бандурі;

В на флейті; Г на мандоліні.

3. Герой твору — поет — не відчуває ні голоду, ні холоду, бо отримував допомогу від:

А Бога; Б простого люду;

В кобзарів; Г пана.

4. Своїм багатством поет уважав:

А сонце; Б море;

В землю; Г небо.

5. Слово поета «всім давало».

А користь і впевненість у житті;

Б гордість і радість;

В розвагу і пораду;

Г бажання позбутися лихого.

6. Сутичка народного поета зі всевладним графом Бертольдом щодо захисту простого народу є:

А зав’язкою; Б експозицією;

В кульмінацією; Г розв’язкою.

7. Поет був задоволений тим, що мав:

А щастя;

Б можливість цінувати все живе на землі;

В можливість забувати все лихе;

Г багато золота.

8. На що не витрачав грошей Бертольдо?

А На розкоші; Б на турніри;

В на убрання прехороші; Г на відбудову храмів.

9. За жанром поема «Давня казка»…

А сатирична; Б гумористична;

В соціальна; Г психолого-філософська.

10. Залишивши рідний край, воїни відчули:

А смертельну небезпеку; Б себе сильними і мужніми;

В тугу за Батьківщиною; Г сміливими і хоробрими.

11. Щастя для поета мати:

А графство; Б багатство за свої поезії;

В пошану до себе від лицаря; Г волю.

12. Чим поет чарував всю громаду, яка до нього сходилась?

А Своїми думками і вчинками;

Б красою душі;

В вмінням розуміти проблеми народу;

Г чудовими поезіями.

Відповідь: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — Г, 5 — В, 6 — В, 7 — А, 8 — Г, 9 — В, 10 — В, 11 — Г, 12 — Г.

VІІ. ОЦІНЮВАННЯ. АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНОК

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати творче завдання — записати свої враження від знайомства із поемою «Давня казка». у вигляді есе.