Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр - А. М. Гричина 2016 рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ „ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА”. ТЕСТУВАННЯ - Світ української поезії

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене з життя, творчості Тараса Шевченка й Лесі Українки; за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань та умінь із вивченої теми, закріпити їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; розвивати увагу, пам'ять, рішучість, спритність, об'єктивність, удосконалювати навички самостійної роботи; виховувати почуття патріотизму, пошани до митців рідного слова, а також наполегливість, старанність, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у двох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ІНСТРУКТАЖ УЧИТЕЛЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1-8 (по 0,5 б.) — мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна.

Завдання 9-10 (по 2 б.) — мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка дібрати відповідник, позначений буквою, і вписати у вільну клітинку.

Завдання 11 (4 б.) — розгорнута відповідь на одне із запитань.

IV. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Хто заагітував Тараса Шевченка стати членом Кирило-Мефодіївського братства?

А П. Куліш; Б Іван Сошенко;

В М. Костомаров; Г Є. Гребінка.

2. У Новопетровському укріпленні провів Тарас Шевченко:

А вісім років; Б сім років;

В десять років; Г п'ять років.

3. Прочитайте подані рядки. І не пом'яне батько з сином, Не скаже синові: — Молись, Молися, сину, за Вкраїну Його замучили колись... Це уривок із вірша Т. Шевченка.

А „Думи мої, думи мої...”;

Б „Мені однаково, чи буду...”;

В „Ой три шляхи широкії...”;

Г „Минають дні, минають ночі...”.

4. Зразком медитативної лірики є вірш Тараса Шевченка.

А „Думи мої, думи мої...” (1847);

Б „Ой три шляхи широкії...”;

В „Садок вишневий коло хати...”;

Г „Мені однаково, чи буду...”.

5. Визначити віршовий розмір „Малого сліду не покину...”:

А хорей; Б ямб;

В дактиль; Г амфібрахій.

6. До якого ліричного жанру належить поезія „Давня весна”?

А Інтимного; Б філософського;

В пейзажного; Г громадського.

7. Прочитайте подані рядки. Прилинув вітер, і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, І любий гай свій відгук з ним прислав. Це уривок з твору Лесі Українки.

А „Давня казка”;

Б „Хотіла б я піснею стати...”;

В „Ви щасливі, пречистії зорі...”;

Г „Давня весна”.

8. Роль митця в суспільстві — провідний мотив твору Лесі Українки. А „Ви щасливі, пречистії зорі...”;

Б „Давня казка”;

В „Давня весна”;

Г „Хотіла б я піснею стати...”.

Відповіді: 1 — В, 2 — Б, 3 — Б, 4 — Г, 5 — Б, 6 — В, 7 — Г, 8 — Б.

9. Установити відповідність між художнім засобом та його назвою.

1

Весела, щедра, мила

А Порівняння

2

Ні, не забула!

Б Епітети

3

...гай свій відгук з ним прислав

В Метафора

4

...летіла хутко, мов стокрила

Г Риторичний окликД Риторичне звертання

10. Установити відповідність між творами й провідними мотивами.

1

„Ви щасливі, пре

А Утрати віри в справедливість


чистії зорі…”

Б Захоплення красою природи

2

„Давня весна”

В Прагнення творити красу і дарувати

3

„Давня казка”

всім щастя

4

„Хотіла б я піснею стати.”

Г Прагнення окриленості і вільного життєвого польотуД Служіння музі й народові, суть людського щастя

Відповіді: 9 (1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4— А), 10 (1 — Г, 2 — Б, 3 — Д, 4 — В).

11. Дати розгорнуту відповідь на одне із запитань за вивченими творами.

· Як у творах Тараса Шевченка висвітлені роздуми автора про власну долю, плинність, скороминущість життя людини на землі, про долю України?

· Розкрити зміст слів: „Хто не належить Вітчизні своїй, той не належить людству” (за творами Тараса Шевченка, Лесі Українки).

· У чому полягає проблема морального вибору людиною? Наведіть приклади з літератури чи власного життя.

· Розкрити актуальність творів Лесі Українки.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життя і творчість Володимира Сосюри.