Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр - А. М. Гричина 2016 рік

Список використаних джерел

1. Авраменко О. М., Дмитренко Г. К. Українська література. 8 клас: [підручник]/ О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко.— К.: Грамота, 2008.

2. Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

3. Жулинський М. Леся Українка / М. Жулинський // Слово і доля.— К. 2002.

4. Жулинський М. Подих 3-го тисячоліття / М. Жулинський.— Луцьк: Терен, 2000.

5. Жулинський М. Леся Українка/ М. Жулинський //Слово і доля.— К., 2002.

6. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості.— К.: Веселка, 1985.

7. Криловець А. „Сім струн я торкаю” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) / А. Криловець // Дивослово.— 1995.— № 7.

8. Клочек Григорій. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація / Григорій Клочек.— Київ, 1998.

9. Літературознавча енциклопедія: у 2 т.— К.: Академія, 2007.— Т. 2/ Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів.

10. Лесин В.М. Літературознавчі терміни / В. М. Лесин. — К.: „Рад. школа”, 1985.

11. Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в школі/ Р. Мовчан: Посібник.— К., 1998.

12. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун.— К., 2007.

13. Неділько Г.Я. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Г. Я. Неділько.— Київ, 1988.

14. Пахаренко В.І. Основи теорії літератури / В. І. Пахаренко.— К.: Генеза, 2009.

15. Поважна В.М, Грицай М. С. Історія української літератури другої половини ХІХ століття / В. М. Поважна, М. С. Грицай.— К., 1986.

16. Спогади про Лесю Українку.— К., 1963, 2-ге вид. 1971.

17. Спогади про Тараса Шевченка.— Київ, 1962.

18. Степанишин Б. Леся Українка у школі / Б. Степанишин.— К.: РВЦ „Проза” 1999.

19. Стеценко Л. Ф. Вивчення творчості Т. Г. Шевченка у школі / Л. Ф. Стеценко.— Київ, 1961.

20. Сучасний тлумачний словник української мови. — Видавничий дім „Школа”, 2009.

21. Таємниці віків. Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки...: Навчальний посібник (серія „Шкільна бібліотека”) / Упорядник О. Г. Мукомела.— К.: Грамота, 2001.

22. Чупринін О. О. Усі уроки української літератури у 8 класі/ О. О. Чупринін.— Харків: Вид. група „Основа”, 2008.

23. Українські народні думи та історичні пісні: зб. для середн. та ст. шк. віку; упоряд., приміт. О. М. Паланчук; передм. Б. П. Кирдана.— К.: Веселка, 1990.

24. Українська література. Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року у 3-х частинах. Частина II (7-8 класи); за ред. М. Жулинського. — К.: „Генеза”, 2004.

25. Усі українські письменники/упоряд. Хізов Ю. І., Щоголева В. В. — Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.

26. Цимбалюк В. Українська література: підр. для 8 кл. / В. Цимбалюк.— К.: Видавничий дім „Освіта”, 2012.