Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр - А. М. Гричина 2016 рік

«ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ?», «ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ». ОБРАЗИ ІСТОРИЧНИХ ОСІБ, ЛИЦАРІВ-ОБОРОНЦІВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ, СТВОРЕНІ НАРОДНОЮ УЯВОЮ

Мета: продовжити знайомство восьмикласників з історичними піснями, розкрити образи народних оборонців рідної землі, визначити провідні мотиви пісень, зробити їх ідейно-художній аналіз, з'ясувати роль цих образів для українців; розвивати вміння учнів грамотно висловлювати свої думки, робити висновки, коментувати прочитане, мотивувати дії героїв, виховувати гордість за свою батьківщину, за народ; прищеплювати інтерес до культурної та історичної спадщини українців.

Обладнання: проектор, комп'ютер, ілюстрований матеріал про Хмельницького та Кармалюка, збірка «Українські народні думи та історичні пісні», тексти творів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

✵ Які пісні називаються історичними? Наведіть приклади.

✵ Коли виникли історичні пісні? З чим це було пов’язане?

✵ Про кого розповідається в цих піснях?

✵ За які заслуги народ прославляє своїх захисників? Назвіть цих героїв. Які риси характеру притаманні їм?

✵ Хто виконував історичні пісні? Як вони збереглися до нашого часу?

Розкажіть напам’ять уривок з улюбленої історичної пісні.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Як ви розумієте вислів М. Гоголя про історичні пісні? (Народ наш у піснях відтворював реальну діяльність, нашу історію, розповідав про справжніх героїв-захисників рідної землі.)

В історичних піснях знайшли втілення кращі риси українського народу: любов до землі, почуття власної гідності, стійкість, витривалість, прагнення волі. Це ті якості, яких варто було б повчитися в наших героїчних предків. Погляньте на портрет Богдана Хмельницького, який намалював невідомий художник. Словесно опишіть його.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналіз пісні «Чи не той то хміль?»

1.1. Виразне читання пісні вчителем.

1.2. Чи таким постає Богдан Хмельницький у пісні? Порівняйте.

1.3. Презентація епохи, відтвореної в пісні.

1.4. Визвольна війна 1648-1654 рр.

У ході визвольної війни наш народ здобув низку блискучих перемог над польською шляхтою: це битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Польські та українські пани тікали з України. Командуючого польською армією гетьмана Потоцького було взято в полон.

Повстанці виявили масовий героїзм, захищаючи свій край від гнобителів. У цей час з’являється багато історичних пісень і дум про ці події. Чільне місце в цій групі дум і пісень посідає постать Богдана Хмельницького — «гетьмана Чигиринського», видатного полководця, керівника визвольної війни українського народу 1648-1654 років проти польсько-шляхетських загарбників.

«Батю Зинов» — так любовно називав народ свого ватажка, високо шануючи його за політичну мудрість. Навіки уславив свого гетьмана народ у думах та піснях.

1.5. Робота у групах.

Група «Теоретики». З’ясувати історію написання пісні «Чи не той то хміль» та композицію.

1- й учень. Записано пісню в 50-х рр. ХІХ ст. в Галичині. У бою під Жовтими Водами в травні 1648 р. українські війська на чолі з Б. Хмельницьким здобули першу велику перемогу, яка й оспівується в цій історичній пісні. Золотий Брід, Золота Вода — поетичні назви урочища Жовті Води.

2- й учень. Композиція твору проста. Спочатку йде експозиція, де розповідається про Б. Хмельницького, він порівнюється з хмелем. Далі йде зав’язка: застереження гетьману не пити Золотої Води перед битвою з ляхами. Кульмінація твору: перемога над польською шляхтою. Розв’язка: «Утікали вражі ляхи…»

Група «Літератори»

Визначити тему, ідею та основну думку твору, жанр.

За жанром — це історична пісня. Тема: розповідь про мужність, героїзм, винахідливість Б. Хмельницького, його прагнення здобути незалежність для народу в боротьбі ляхами. Ідея твору: уславлення Б. Хмельницького як народного ватажка, талановитого полководця. Основна думка: народ любить своїх захисників, пишається ними і прославляє їх у піснях.

Група «Літературознавці»

Визначити художні засоби пісні.

Пісня має такі художні особливості:

✵ епітети: «Золота Вода», «хороша врода», «вражі ляхи», «дубовії хати»;

✵ метафори: «Хміль в’ється, грає, кисне», «становили хати»;

✵ гіпербола: «Гей, поїхав Хмельницький к Золотому Броду, — гей, не один лях лежить головою в воду»;

✵ повтори: «Чи не той то хміль?», «Ой, той то Хмельницький», «… вражі ляхи»;

✵ риторичні запитання: «Що коло тичин в’ється?», «Що по ниві грає?», «Що у пиві кисне?».

Група «Психологи»

Охарактеризувати головного героя пісні Богдана Хмельницького. Як слово «хміль» асоціюється з прізвищем Хмельницький?

Головний герой історичної пісні Б. Хмельницький. Він мужньо б’ється з ворогом («з ляхом б’ється», «ляхів рубає», «ляшенків тисне» ). Народ наділяє свого улюбленця небувалою силою й відвагою, використовуючи гіперболу. Герой не боїться багатотисячного ворожого війська («їде ляхів сорок тисяч.». Він заявляє:

«А я ляхів не боюся

І гадки не маю —

За собою великую

Потугу я знаю».

У пісні звеличено видатного гетьмана Б. Хмельницького, який є прекрасним полководцем, що здобув блискучу перемогу над ворогом. Український народ шанує свого героя. Слово «хміль» асоціюється з прізвищем полководця. Як той хміль в’ється біля «тичин», так Хмельницький «в’ється» біля ворогів, знищуючи їх десятками. Він дуже вправний у бою.

2. Аналіз пісні «За Сибіром сонце сходить»

2.1. Прослуховування пісні в аудіозапису.

2.2. Усний опис картини Василя Тропініна «Портрет українського селянина».

Придивіться уважно до картини. Яким зобразив художник В. Тропінін українського селянина?

1- й учень. Я бачу відкритий погляд, мужнє, вольове обличчя. Невеликі козацькі вуса, характерна зачіска.

2- й учень. Я бачу красиве обличчя, цілісність вдачі. У виразних великих очах проступає внутрішній душевний біль. Селянин одягнений в український одяг. Це видно по розшитому коміру сорочки, що надає портретові яскравого національного колориту.

Деякі дослідники вбачали в цьому портреті образ уславленого народного месника Устина Кармалюка, який діяв саме в тій місцевості, де жив митець. Він захищав інтереси простих людей. Тому народ складав пісні про цього відважного ватажка. Пісня налічує 23 варіанти, видані друком у збірнику «Історичні пісні».

2.3. Бесіда.

✵ Кому належала земля в часи кріпацтва?

✵ Хто обробляв панську землю?

✵ Яким було ставлення поміщиків до кріпаків?

✵ Як протестували кріпаки проти такого визиску?

✵ Чим вас вразила пісня «За Сибіром сонце сходить» ?

✵ Як ведеться розповідь у пісні?

✵ Що, на вашу думку, дає пісні виклад подій від першої особи?

✵ Стисло перекажіть події з життя героя, про які мовить оповідач.

3. Робота в групах. Робота з підручником

Група «Теоретики». Опрацюйте матеріал, поданий у підручнику, і доповніть сказане про дану пісню новими відомостями. (Персонажа цієї пісні у фольклорі іменували Кармалюком, а насправді він Кармелюк. Тарас Григорович Шевченко назвав його «славним лицарем України». Устим Кармелюк — один із найулюбленіших народних героїв першої половини ХІХ ст. Майже 20000 селян він підняв на боротьбу проти гніту. Народився Кармелюк 1787 р. у с. Головчинцях Літинського повіту (нині Вінницька обл.). Понад тисячу нападів здійснили повстанські загони на поміщицькі маєтки. Кармелюка неодноразово заарештовували, катували, засилали в Сибір, але він не здавався. Чотири рази тікав із каторги і знову продовжував боротьбу за волю. Його ім’я стало легендарним ще за життя. Тому про нього складено так багато легенд, переказів, пісень. Його образ змальовано у творах українських письменників.)

Група «Літератори». Порівняйте образ селянина, створений художником В. Тропініним, та Устима Кармалюка, героя історичної пісні «За Сибіром сонце сходить». Що в них спільного й відмінного?

(Прочитавши пісню і розглянувши портрет У. Кармелюка, ми побачили багато спільного: це мужність, відвага героя, який, незважаючи на переслідування, гоніння, не здається («нехай гонять, нехай ловлять, нехай заганяють…» ). Герой пісні розумний, надійний («ви на мене, Кармалюка, всю надію майте» ). Біль героя, який, згадуючи сім’ю, переживає за них («Як згадаю про їх муку — сам гірко заплачу» ) передано у словах героя, а на картині — в очах. Художник зобразив героя за допомогою фарб, а народ — словесно змалював його риси характеру та вчинки.

Група «Літературознавці». Визначте тему, ідею, основну думку та жанр твору. (Тема твору: розповідь про народного месника Устима Кармалюка, який повернувся із Сибіру і продовжує захищати інтереси простих людей. Ідея: возвеличення прагнення народного ватажка боротися за волю, надавати допомогу тим, хто її потребує. Основна думка: «З багатого хоч я й візьму — убогому даю». Кармалюк уважає, що поділивши гроші між бідними, він гріхів не має. За жанром — це історична пісня.)

Група «Психологи». Дослідіть художні особливості пісні «За Сибіром сонце сходить». Як вони допомагають розкрити образ персонажа?»

(Художні особливості пісні: порівняння: «А мене, Кармалюка, як звірюку гонять!», епітети: «хороші хлопці», «гірко заплачу», «славні хлопці», «світ великий і розкішний», метафори: «сонце сходить», «прийшла туга до серденька», риторичні оклики і запитання: «Ви на мене, Кармалюка, всю надію майте!», «Треба йому дати!», «А здорові, хлопці!», «Благослови, отче!», «Що ж кому до того?», «Як у світі жити?» )

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

VI. РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про Марусю Чурай.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.