Розробки уроків - Українська література 8 клас І семестр - 2016 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури у 8 класі 11-річної школи. І семестр


Вступ. Усна народна творчість

УРОК № 1 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ОДНА З ФОРМ ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ. РІЗНОВИДИ ОБРАЗІВ (ОБРАЗ-ПЕРСОНАЖ, ОБРАЗ-СИМВОЛ, СЛОВЕСНІ, ЗОРОВІ, СЛУХОВІ ТОЩО). АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ. ПОГЛИБЛЕННЯ ПОНЯТЬ ПРО ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ, ХУДОЖНІЙ ТВІР

УРОК № 2 УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ. ПІСНІ ПРО ЗВИТЯЖКУ БОРОТЬБУ КОЗАКІВ З ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКИМИ НАПАДНИКАМИ.(«ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА», «ТА, ОЙ, ЯК КРИКНУВ ЖЕ КОЗАК СІРКО»)

УРОК № 3 ПІСНІ ПРО БОРОТЬБУ ПРОТИ СОЦІАЛЬНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ГНІТУ («ОЙ МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ», «МАКСИМ КОЗАК ЗАЛІЗНЯК»)

УРОК № 4 «ЧИ НЕ ТОЙ ТО ХМІЛЬ?», «ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ». ОБРАЗИ ІСТОРИЧНИХ ОСІБ, ЛИЦАРІВ-ОБОРОНЦІВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ, СТВОРЕНІ НАРОДНОЮ УЯВОЮ

УРОК № 5 ПІСНІ МАРУСІ ЧУРАЙ. «ЗАСВІТ ВСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ». ЛЕГЕНДАРНА ПОСТАТЬ З ПОЛТАВИ. ТРАГІЧНА ІСТОРІЯ ЇЇ ЖИТТЯ. ПІСНІ, ЩО СТАЛИ НАРОДНИМИ. ЇХ ПОПУЛЯРНІСТЬ, ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА, НАРОДНОПОЕТИЧНІ ОБРАЗИ

УРОК № 6 ПІСНІ МАРУСІ ЧУРАЙ. «ВІЮТЬ ВІТРИ, ВІЮТЬ БУЙНІ», «ОЙ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ...»

УРОК № 7 УРОКУ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ № 1. ДИВОВСВІТ ПРИРОДИ АНДРІЯ ПОЛІЩУКА

УРОК № 8 ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. РІЗНОВИДИ ДУМ (ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ)

УРОК № 9 КОБЗАРІ ТА ЛІРНИКИ-ВИКОНАВЦІ НАРОДНИХ ДУМ (О. ВЕРЕСАЙ, Г. ГОНЧАРЕНКО ТА ІНШІ). СУЧАСНІ ВИКОНАВЦІ: ВАСИЛЬ ТА МИКОЛА ЛИТВИНИ, В. НЕЧЕПА. НАЦІОНАЛЬНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ

УРОК № 10 «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА». ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ, ІСТОРИЧНА ОСНОВА, ГЕОГРАФІЧНИЙ ЗМІСТ ДУМ. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ ФОРМИ РИТМУ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА. ПРОБЛЕМАТИКА ВИБОРУ, ДУШЕВНА РОЗДВОЄНІСТЬ МАРУСІ БОГУСЛАВКИ МІЖ ЛЮБОВЮ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ ТА СТАНОВИЩЕМ ДРУЖИНИ ТУРЕЦЬКОГО ВЕЛЬМОЖІ

УРОК № 11 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ № 1. НАРОДНА ДУМА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТА БАРАБАШ»

УРОК № 12 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ». КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР


Світ української поезії

УРОК № 13 ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО. ВИКУП ПОЕТА З НЕВОЛІ, ПРИЧИНИ ЙОГО ПОКАРАННЯ ЦАРЕМ, АРЕШТ, ПЕРЕБУВАННЯ В КАЗЕМАТІ, ЗАСЛАННЯ

УРОК № 14 УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОЇ МІСІЇ ПОЕТА. «МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ...» (ІЗ ЦИКЛУ « В КАЗЕМАТІ»)

УРОК № 15 Т. Г. ШЕВЧЕНКО «ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ...» (1847). РОЗДУМИ АВТОРА ПРО ВЛАСНУ ДОЛЮ, ДОЛЮ УКРАЇНИ

УРОК № 16 Т. Г. ШЕВЧЕНКО «ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ...». РОЗДУМИ АВТОРА ПРО ПЛИННІСТЬ, СКОРОМИНУЩІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ, ПРО ЇЇ ДОЛЮ

УРОК № 17 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ ШЕВЧЕНКА (УСНО)

УРОК № 18 ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ЖИТТЯ ПОЕТЕСИ, ЇЇ МУЖНІСТЬ І СИЛА ДУХУ. ПОТУЖНЕ ЛІРИЧНЕ НАЧАЛО, РОМАНТИЧНІСТЬ, ВОЛЕЛЮБНІСТЬ, ОПТИМІЗМ, МРІЯ І ДІЙСНІСТЬ ЯК ПРОВІДНІ МОТИВИ ПОЕЗІЇ «ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ...»

УРОК № 19 ЛЕСЯ УКРАЇНКА «ДАВНЯ ВЕСНА». ТЕМА ГАРМОНІЙНОГО ЄДНАННЯ ЛЮДИНИ З ПРИРОДОЮ

УРОК № 20 ІДЕЯ ВІЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ, ВІЛЬНОЛЮБСТВА ЛЮДИНИ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДАВНЯ КАЗКА»

УРОК № 21 ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ: РОЛЬ МИТЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ, СЛУЖІННЯ МУЗІ Й НАРОДОВІ, СУТЬ ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ, ВДЯЧНОСТІ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДАВНЯ КАЗКА»

УРОК № 22 ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМЯТЬ ВІРШІВ Т. ШЕВЧЕНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УРОК № 23 УРОКУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИЧНИЙ УМІНЬ № 2. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УРОК № 24 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА». ТЕСТУВАННЯ

УРОК № 25 ВОЛОДИМИР СОСЮРА. ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ ВІРША «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ»

УРОК № 26 ВОЛОДИМИР СОСЮРА. ІНТИМНІ, ПЕЙЗАЖНІ МОТИВИ ТВОРІВ «ВАСИЛЬКИ», «ОСІНЬ». АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ, ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

УРОК № 27 ВОЛОДИМИР ШДПАЛИЙ «...БАЧИШ: МІЖ ТРАВ ЗЕЛЕНИХ...», «ЗИМОВИЙ ЕТЮД». ІДЕЯ ГУМАНІЗМУ, ЛЮДЯНОСТІ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

УРОК № 28 ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО. САМОБУТНЯ ПОСТАТЬ ПОЕТА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. «З ДИТИНСТВА: ДОЩ» («Я УПЛЕТЕНИЙ...»)

УРОК № 29 НАСКРІЗНИЙ ПАТРІОТИЗМ, ФІЛОСОФІЧНІСТЬ, ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА, НАРОДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВІРШІВ В. ГОЛОБОРОДЬКА «НАША МОВА», «ТЕПЛІ СЛОВА»

УРОК № 30 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ № 2. ДОЛЯ ДИТИНИ-СИРОТИ ПРИ ЖИВИХ БАТЬКАХ У ТВОРІ ВАЛЕНТИНИ КОВАЛЕНКО «ВОВЧИК»

УРОК № 31 ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 2. ІВАН СЕНЧЕНКО «РУДІ ВОВКИ»

УРОК № 32 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «ТВОРЧІСТЬ В. ПІДПАЛОГО, В. ГОЛОБОРОДЬКА, В. СОСЮРИ». ТЕСТУВАННЯ

Список використаних джерел

Відомості про авторів