Плани-конспекти уроків - Українська література 8 клас - 2002


Календарне планування

Цей посібник має за мету допомогти вчителеві якомога швидше й краще підготуватися до уроків з української літератури.

Посібник складено відповідно до програми з української літератури для 8 класу шкіл з російською мовою навчання, підготовленої науковцями Інституту педагогіки АПН України за редакцією професора Н. Й. Волошиної та старшого наукового співробітника О. М. Бандури, з урахуванням змін 2001 року. У ньому подається календарне планування та детальні розробки 68 уроків з української літератури, включаючи теоретичний матеріал, уроки розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання та з літератури рідного краю.

Посібник розрахований на те, що ним будуть користуватися при вивченні курсу з української літератури за підручником для 8 класу за редакцією Н. Й. Волошиної та О. М. Бандури. Тому більшість видань побудовано на матеріалі цього підручника. Водночас різні типи уроків, різноманітні форми й методи роботи з учнями, зв’язок теоретичних відомостей з художніми текстами та практичними завданнями зумовлюють універсальність видання, розрахованого як на вчителів-практиків, так і на молодих учителів, а також на студентів філологічних факультетів.

Список літератури дає уявлення про сучасні джерела інформації, які учитель може використати в підготовці до уроку.

Автор не претендує на досконалість цих конспектів, але сподівається, що вони зацікавлять усіх, хто викладає українську літературу в загальноосвітніх школах і допоможуть їм у повсякденній педагогічній діяльності.

На закінчення автор бажає шановним колегам успіхів у творчій праці.

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Теорія літератури


Вступ1

Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури


Первинне поняття про літературознавство як науку

2

Усна народна творчість. Народна лірика. «Віє вітер на долину». Болісні переживання роз’єднаного селянського роду. «Розлилися круті бережечки» — зразок численних них козацьких пісень. «Із-за гори вітер віє». Спогад про часи гетьманщини. «Ой ясне сонце високо сходить» — зразок чумацької лірики


Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри

3

«Вилітали орли з-за крутої гори» — типовий зразок рекрутських (солдатських) пісень. «Ой матінко-зірко…» — наймитська пісня. «Ой та зажурились стрільці січовії» — пісня січових стрільців. Поетична розповідь про їхню боротьбу за визволення України. Жартівливі пісні. Розповідь про пісні Марусі Чурай4

Урок позакласного читання. А. Чайковський. «За сестрою»5

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис за картиною О. Мурашка «Похорон кошового»6

Контрольний твір7

Давньоруська література. «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році». Розповідь про боротьбу слов’ян з кочовиками


Літопис як історична й літературна пам’ятка

8

Розкриття причин поразки Ігоревого війська. Патріотизм літописного казання9

Із літератури XIX ст. Вступ. Розвиток нової української літератури. Значення усної народної творчості для становлення й розвитку писаної літератури10

Тематичне оцінювання11

Петро Гулак-Артемовський — активний учасник літературного руху свого часу. «Пан та Собака» — перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі


Байка як жанр епічного твору Поняття про сатиру Алегорія

12

Кріпаки та поміщики-кріпосники. Осуд гноблення трудящих у кріпосницькому суспільстві. Розгляд мови та композиції твору13

Євген Гребінка. Розповідь про письменника. «Ведмежий суд». Оригінальна самобутність твору. Несправедливість, крутійство судових чиновників; безсоромне грабування трудового народу14

Судді та підсудки — типові образи чиновників. Облудність доносу Лисиці. «Човен» — одна з перлин романтичних балад15

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. «Гамалія». Волелюбні ідеї, навіяні історичним минулим. Романтична ідеалізація часів козаччини. Мужність, відвага, воєнна вправність запорожців. Отаман Гамалія — ватажок козаків16

«Минають дні, минають ночі». Поетичні роздуми автора про сутність людського життя


Поняття про заміну стоп

17

Література рідного краю. Петро Василенко. «Печенізьке поле»18

Леонід Глібов. Розповідь про письменника. «Мірошник». Суперечності кріпосницької системи, майстерність зображення нових явищ у суспільному житті, оцінка їх автором19

Леонід Глібов. «Цуцик». Викриття й заперечення прислужництва, паразитизму, зазнайства. Співчуття пригнобленим і приниженим. Майстерність творення алегоричних образів


Поглиблення поняття про жанрові особливості байки

20

Леонід Глібов. «Журба» — перлина української лірики. Роздуми автора над скороминучістю людського життя. Краса природи рідного краю


Антитеза

21

Степан Руданський. Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета («Пісня»). Громадянська лірика. Протест проти рабської моралі, утвердження громадянської активності трудівника («Наука»). Співомовки, їх фольклорна основа


Співомовки як жанр ліроепосу

22

Степан Руданський. «Добре торгувалось». Літературна обробка популяр- популярного народного ного анекдоту. Протиставлення почуття власної гідності чумака — звироднілості, грубості купців


Засоби творення комічного

23

Урок позакласного читання. Байки Віктора Лагози24

Тематичне оцінювання25

Іван Карпенко-Карий. Розповідь про життя й творчість драматурга. «Сто тисяч» — одна з кращих сатиричних комедій в українській драматургії


Поняття про драматичний твір. Комедія як жанр драматичного твору

26

І. Карпенко-Карий «Сто тисяч». Робота з текстом27

Характеристика дійових осіб п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»28

Іван Франко. Розповідь про письменника. «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту, послідовність їхніх дій


Пауза як елемент вірша. Поглиблення поняття про строфу. Іронія

29

Іван Франко. «Гріє сонечко». Паралельне зображення весняного пробудження природи й революційної ситуації в суспільстві. «Моя любов». Глибока любов поета до рідної землі, його миролюбство, доброзичливе ставлення до інших народів. Уболівання над тяжкою долею поневоленої України


Композиція художнього твору. Художня правда й художній вимисел у творі

30

Борис Грінченко. Розповідь про письменника. «Доки?» Пройнятість вірша глибоким смутком, викликаним трагічним становищем українського народу. «До праці». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження. «Під вербами». Поетичний опис річки й дерев31

Борис Грінченко. «Сам собі пан». Статечність, почуття власної гідності, дотепність селянина Данила. Протиставлення його пихатим, злобним, грубим панам


Поглиблення знань про засоби творення комічного

32

Підсумкова контрольна робота33

Література рідного краю. Поезії Петра Василенка34

Володимир Саміиленко. Розповідь про письменника. «Українська мова». Заклик берегти, шанувати, збагачувати рідну мову Володимир Саміиленко. «Патріоти». Ставлення поета до балакунів-псевдопатріотів.35

Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці. «На роковини Шевченка». Вираження глибокої шани до пам’яті великого поета. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Палкий заклик братися до роботи, яка полегшить умови життя нації36

Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників37

Леся Українка. «Давня казка». Роль поета й поезії в суспільстві


Антитеза. Поняття про сатиру

38

Образ народного співця, його високі моральні риси: чесність, незламність, відданість народові. Пісня про мужика і пана, розкриття в ній протилежності інтересів визискувачів і визискуваних39

Урок позакласного читання. Вадим Скуратівський. «Покуть»40

Микола Вороний. Розповідь про поета. «Євшан-зілля». Літописна основа сюжету поеми41

Відступ від літописної повісті під впливом народної легенди. Роль епіграфа в поемі «Євшан-зілля»42

Контрольний твір43

Олександр Олесь. Розповідь про поета. «Айстри». Ліризм поезії, її алегоричність. «Коли б я знав, що розлучусь з тобою…». Трагічне становище митця на рідній землі


Узагальнення знань про елементи ритмо-творення

44

Павло Тичина. Розповідь про письменника. «Світає». Відображення глибокої зворушеності, ніжності, радісного захоплення ліричного героя45

Павло Тичина. «Я утверждаюсь» — один з кращих віршів періоду Другої світової війни


Поглиблення поняття про ліричні твори

46

Улас Самчук. Розповідь про письменника. Роман у трьох частинах «Волинь». Перша частина — «Куди тече та річка»47

Тодось Осьмачка. Розповідь про письменника. «Україна». Художній опис багатств матінки-Украіни48

Тодось Осьмачка. «Незмінність». Замилування красою природи Баварії, вираження пошани до цього краю49

Борис Антоненко-Давидович. Короткі відомості про письменника. «Слово матері». Заповіт матері берегти рідну мову50

Характеристика персонажів повісті Бориса Антоненка-Давидовича «Слово матері»51

Контрольний твір52

Андрій Малишко. Розповідь про письменника. «Прометей». Образ Прометея в українській та світовій літературі


Поняття про поему та ліричний відступ

53

Образ воша. Подвиг народу в Другій світовій війні54

Література рідного краю. В’ячеслав Романовський. «Благовіст»55

Володимир Малик. Короткі відомості про письменника. «Побоїще в Січі». Боротьба українського народу проти турецько-татарських завойовників56

Павло Загребельний. Розповідь про письменника. «Роксолана». Достовірне зображення історичних подій57

Поетичний образ Роксолани58

Василь Стус. Розповідь про поета. «Сто років, як сконала Січ». Сумні роздуми поета про зруйнування Запорозької Січі59

Поезії Василя Стуса. «Весь обшир мій — чотири на чотири», «На колимськім морозі калина», «Терпи, терпи — терпець тебе шліфує»60

Контрольний твір61

Урок позакласного читання. Поезії Дмитра Павличка62

Євген Гуцало. Розповідь про письменника. «Хто ти?» Скорботні роздуми, важкі почуття й переживання Галі-старшої63

Характеристика персонажів64

Значення української літератури. Популярність кращих творів українських письменників65

Література рідного краю. Поезії Ніни Супруненко66

Повторення, узагальнення й систематизація знань з української літератури67

Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури68

Підсумковий урок

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.