Плани-конспекти уроків - Українська література 8 клас - 2002

Кріпаки та поміщики-кріпосники. Осуд гноблення трудящих у кріпосницькому суспільстві. Розгляд мови та композиції твору «Пан та Собака»

Всі публікації щодо:
Гулак-Артемовський Петро

Тема. Кріпаки та поміщики-кріпосники. Осуд гноблення трудящих у кріпосницькому суспільстві. Розгляд мови та композиції твору.

Мета: розкрити образи байки, поглибити поняття учнів про композицію твору;

розвивати вміння учнів давати зв’язну характеристику персонажам байки, використовуючи матеріали твору;

виховувати в учнів гуманне ставлення до слабших, доброту, співчуття.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Основні факти з життя П. Гулака-Артемовського.

Дати короткі письмові відповіді на запитання.

1) Коли народився П. Гулак-Артемовський?

2) Звідки він родом?

3) Де отримав початкову освіту?

4) Коли П. Гулак-Артемовський переїхав до Харкова?

5) Де він працював у період з 1841 по 1849 р. ?

2. Читання байки «Пан та Собака» за особами.

3. Знайти в тексті й прочитати рядки, у яких розповідається:

— про добрий намір Рябка щиро трудитися;

— сподівання на винагороду;

— його почуття й роздуми після першого покарання й після другого;

— вдачу Рябка, його ставлення до панів, до своєї долі та власних вчинків.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запитання.

1) Хто такий Рябко?

2) У чому алегоричність цього образу?

3) Прочитайте цитати до характеристики Рябка.

2. Слово вчителя.

Рябко — чесний трудівник, який не звик задарма їсти хліб. Крім того, він — покірний слуга, який хоче піддобриться до Пана, заслужити ласку та подяку. Рябко — працьовитий, чесний, забитий кріпак- селянин. Він безправний, беззахисний перед необмеженою владою поміщика. Жорстоке знущання й несправедливе покарання виводять з рівноваги навіть цього сумлінного кріпака. Його розпачливі слова: «За що знущаєтесь ви надо мною так?» змінюються но рішучі й тверді: «Чорт би убив твого, Явтух, з панами батька, і дядину, і дядька за ласку їх! Той дурень, хто дурним панам іде служити…» Безперечно, автор співчуває Рябкові і засуджує жорстокість панів.

3. Робота з текстом.

1) Прочитати розмову Рябка з Явтухом після першого покарання. Як ставиться Явтух до Рябка? А до Пана?

2) Зіставити перший та другий монологи Явтуха, виявити, у чому він звинувачує Рябка. Чим пояснити суперечність цих звинувачень?

3) Охарактеризувати Явтуха.

Зразок характеристики Явтуха Явтух — інший тип панського слуги. Він хитрий, обачний, уміє вислужуватися. Сумлінно виконує будь-який наказ Пана. Це бездушна людина, лакей. У його словах немає шани до пана, але немає й обурення проти несправедливого знущання, бо він змирився із своїм становищем.

4) Знайти цитати, що характеризують мову та вчинки Пана.

4. Скласти усний стислий переказ за поданим планом.

1) Як поміщик провадить свій час?

2) За що наказує катувати Рябка?

3) Як поводиться Пан під час катування?

4) Чим пояснюється безмежне свавілля Пана?

5) Що можна сказати про його спосіб життя й вдачу?

5. Робота з підручником, с. 38 — 40.

Прочитати й пояснити, за що Тарас Шевченко позитивно оцінив творчість П. Гулака-Артемовського.

6. Записати й прокоментувати слова відомого дослідника української літератури І. Айзенштока:

«Поезії Гулака-Артемовського висунули його в ряд перших, кращих представників української літератури… Вони ж міцно закріпили за ним… неминуще значення одного з класиків «рідної літератури».

7. Заключне слово вчителя.

У байці «Пан та Собака» порушено гострі соціальні проблеми часів кріпацтва. П. Гулак-Артемовський сміливо засудив окремі вади кріпосницької дійсності, виступив проти «дурних панів», проти їх жорстокості, самодурства, проти знущання над беззахисними селянами.

8. Самостійна робота з підручником.

Прочитати за підручником у «Коротких відомостях з теорії літератури» (с. 366 — 369) про композицію та мову художнього твору. З’ясувати, що нового дізналися.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

1) Що споріднює байку «Пан та Собака» з усною народною творчістю?

2) Як змальовуються в байці головні персонажі?

3) Які засоби сатиричного зображення дійсності використовує автор?

4) Чому ця байка належить до сатиричних творів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 38 — 41, завдання 4 на с. 41.