Усі уроки української літератури у 8 класі - О. П. Ващенко 2008

Композиція драми «Наталка Полтавка». Аналіз соціально-побутового конфлікту
Із нової української літератури

Всі публікації щодо:
Котляревський Іван

Г. Д. Корнух

Мета: проаналізувати соціально-побутовий конфлікт, який лежить в основі п’єси, композицію твору; дати поняття про драму як літературний рід і жанр; удосконалювати вміння аналізувати художній твір; плекати в учнів гордість за рідне слово, виховувати любов і пошану до української давнини.

Обладнання: підручник, тексти п’єси «Наталка Полтавка», аудіозапис пісень Наталки, Петра, Возного, таблиця «Особливості драми як літературного роду».

Коли я вперше потрапила на виставу «Наталка Полтавка», познайомилася з рідним словом, посіяним Котляревським, та пам’ятна вистава збудила в моїм серці любов і шану до рідної мови, яка з волі Котляревського так голосно залунала по всій Україні.

Марія Дудниченко, самодіяльна актриса

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання

1. Бесіда за питаннями

✵ З якого роду походив І. Котляревський?

✵ Яку освіту він здобув?

✵ Де черпав знання про народ і його духовну культуру?

✵ Якими важливими подіями було насичене життя письменника?

✵ Що вас найбільше зацікавило в життєписі І. Котляревського?

2. На матеріалі попереднього уроку доведіть, що І. Котляревський був високоморальною людиною, праведним християнином, справжнім українцем

3. Зачитування кількох міні-творів «Отакі на світі письменники, отакі українці!» (Б. Степанішин)

II. Мотивація навчальної діяльності. Слово вчителя

Велич і значення письменника вимірюються тим, наскільки глибоко коріння його творчості сягає народного життя, наскільки відбиті в ній ідеали народу. А ще — актуальністю порушених у ній проблем, майстерністю побудови творів, цікавістю сюжету. Мабуть, якщо І. П. Котляревський написав би одну «Наталку Полтавку», то вже можна було б назвати його видатним. Адже ця п’єса вже майже 200 років чарує всіх своєю красою, пісенністю, простотою.

Не можна нам, українцям, не знати «Наталки Полтавки». Сьогоднішній урок буде присвячено знайомству саме із цим твором.

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

1. Запис теми в зошит, зачитування учителем епіграфа і запис учнями в зошити

2. Визначення учнями власних цілей уроку

Відповіді учнів вчитель підсумовує, узагальнює, оголошує мету уроку.

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу

1. Запитання й завдання

✵ Які сцени з п’єси «Наталка Полтавка» вас найбільше схвилювали або насмішили? Чим саме? Виразне читання за ролями кількох фрагментів п’єси, які найбільше сподобалися учням.

✵ У чому проявився національний колорит цього твору? Відповідаючи, посилайтеся на текст.

✵ Як говорить про театр Петро і як Возний? Знайдіть і прочитайте цитати, у яких автор устами своїх героїв розмірковує над мовою художнього твору.

Слово вчителя. До написання п’єси «Наталка Полтавка» спонукала І. П. Котляревського ще одна причина, крім названої на попередньому уроці. На полтавській сцені харківською трупою була виставлена п’єса російського драматурга Шаховського «Казак-стихотворец», у якій розроблявся сюжет з життя українського села. Не знаючи ні побуту, ні минулого України, ні мови, автор припустився багатьох помилок і перекручень етнографічного і історичного характеру. Персонажі говорили такою мішаниною російських і спотворених українських слів, що її важко було зрозуміти. Побачивши один раз таку виставу, полтавці вдруге не захотіли її дивитися. «Чого йти в кіятр? — говорили вони. — Хіба щоб слухати, як за наші гроші да нас ще будуть лаяти?»

1. П. Котляревський вирішив правдиво відтворити життя і побут українців. «Наталка Полтавка» набула великої популярності у глядачів і читачів.

2. Робота над змістом з метою аналізу соціально-побутового конфлікту, визначення сюжетних елементів, композиції, теми та головної думки

3. Бесіда

✵ Що розлучило Наталку з Петром? Яким був душевний стан головної героїні на початку твору?

✵ Возний, зустрівши Наталку, несподівано освідчився їй у коханні. З чого видно, що вони таки нерівня одне одному? Річ у «матеріальній» чи «духовній» нерівності?

✵ Чи поділяєте ви життєву філософію пана Возного: «Лучче синиця в жмені, ніж журавель у небі»?

✵ Що розказали про себе, власне життя сільські верховоди — Тетерваковський та Макогоненко, зустрівшись на дорозі? Про що вони домовляються?

✵ Чим мотивує Терпилиха своє невідступне бажання віддати дочку за пана?

✵ Наталка дала матері слово вийти заміж за першого ліпшого. А що коїться в неї в душі?

✵ Хто з’являється на сцені в ІІ дії? Що ріднить Миколу з Петром?

✵ Які факти засвідчують міцність звичаю в українському побуті?

✵ Що вплинуло на рішення Возного поблагословити закоханих? (Учні відповідають, посилаючись на текст.)

4. Слово вчителя

І. П. Котляревський виявив велику майстерність у побудові сюжету й композиції драматичного твору.

В основі сюжету твору лежить гострий драматичний конфлікт — зіткнення, суперечність протилежних інтересів, думок, поглядів, що зумовлює розвиток події у творі. Правдивий життєвий конфлікт — основа хорошого сюжетного твору.

Конфлікт п’єси має побутовий характер. Він виник унаслідок зіткнення інтересів головних персонажів: між прагненням Тетерваковського одружитися з Наталкою й небажанням дівчини брати з ним шлюб та між двома претендентами на руку однієї дівчини. Але основа цього конфлікту соціальна: Наталка не могла одружитися з Петром через його бідність. Крім того, вона відмовляє Возному не тільки через вірність коханому, а й тому, що не хоче потрапляти в матеріальну залежність від нього, боїться сімейної кабали.

Цей конфлікт крім соціально-побутового характеру ускладнюється деякими психологічними моментами (у серці Наталки борються два почуття: любов до Петра і бажання догодити матері, щоб вона почувала себе спокійно і щасливо).

Визначимо сюжет і композицію твору, аби пересвідчитися в їхній простоті й досконалості. (Якщо є потреба, то повторити терміни «сюжет» і «композиція».

Сюжет — це пов’язані між собою події, у яких розкриваються характери і розв’язується суперечність між ними.

Композиція — це побудова літературного твору, упорядковане розміщення взаємопов’язаних частин твору.)

— Перегляньте текст п’єси; установіть, зі скількох дій і картин вона складається; простежте, як розвиваються події.

Відповіді учнів. (Учитель допомагає визначити композиційні й сюжетні елементи. Проходить усе в жвавій бесіді.)

Чимало подій з життя героїв автор зумів укласти в дві дії з трьома картинами й вісімнадцятьма явами. Події в основному відбуваються на вулиці, яка веде до Ворскли, та в хаті Терпелихи.

Експозиція — початок першої дії, де ми знайомимося з місцем подій, головною героїнею, дізнаємося, що Наталка дуже любить Петра і чекає його із заробітків.

Зав’язка — подальші сцени, зокрема місце у творі, де герої вперше стикаються у конфліктній ситуації: це 2 ява у першій картині І дії, де вперше Возний зустрічається з Наталкою. У цій сцені інтереси героїв стикаються, переростають у конфлікт, який рухає дію в п’єсі.

Далі йде розвиток дії — конфлікт ускладнюється, в розвитку дії трапляються несподівані повороти, різки зміни. Це так звані перипетії (записати на дошці і в зошити).

Наприклад, несподіване повернення Петра, Наталка подавала рушники Возному і тут же відмовляється виходити за нього заміж тощо.

Дія весь час напружується і досягає найвищої точки — кульмінації. Це ява ХІ другої дії (остання в п’єсі). Сцена, коли сходяться всі дійові особи й остаточно вирішується доля Наталки. Напруження дії підноситься до найвищої точки, коли Петро віддає зароблені гроші Наталці, щоб Возний їй не дорікав бідністю.

Прощальні слова Петра всіх розчулюють, Наталка теж відважується на самогубство.

Закінчується кульмінація словами Возного: «Я одказуюсь од Наталки...» і тут же відразу розв’язка — мати благословляє Наталку й Петра на одруження.

Визначте тему й головну думку твору.

У цьому творі вперше в серйозному плані була розкрита тема вірності в коханні молодих людей з нижчих станів, зображено побутові суперечності українського села, соціальну нерівність, засуджено покірність долі, безправ’я трудящих, утверджено думку про те, що на нещасті інших щастя не збудуєш.

5. Робота над визначенням жанру твору

✵ Які особливості викладу художнього матеріалу в п’єсі? Чим ці особливості обумовлені?

✵ Яке призначення ремарок?

✵ До яких творів (епічних чи ліричних) близькі п’єси своєю композицією й чому?

✵ Із чого читач (і глядач) довідується про події, які відбулися до зображених у драматичному творі?

✵ За допомогою яких прийомів творяться в п’єсі образи-характери?

Після бесіди узагальнюємо сказане за таблицею на дошці «Особливості драми як літературного роду».

✵ Зображення людини через її вчинки, поведінку, висловлювання;

✵ рушій дії — гострий конфлікт;

✵ відтворення подій як живого процесу, що протікає в даний момент;

✵ діалогічний виклад художнього матеріалу;

✵ поділ тексту на дії, картини, яви;

✵ наявність ремарок;

✵ призначення твору для вистави на сцені;

✵ прозова (зрідка віршова) мова.

(Якщо часу обмаль, учитель одразу вивішує таблицю і пояснює.)

Дайте визначення драми як літературного роду, беручи до уваги таблицю.

Драма у широкому значенні слова — це один із основних родів художньої літератури, у творах якого явища життя і характер героїв розкриваються через мову дійових осіб (діалоги й монологи) і призначений для вистави на сцені.

Літературознавці вважають п’єсу «Наталка Полтавка» соціально-побутовою драмою.

Спробуйте дати визначення драм у вужчому значенні — як літературному жанру.

(Драма — це такий драматичний твір, в основу якого покладено гострий життєвий конфлікт, напружену боротьбу й складні переживання героїв, але розв’язка не має трагічного характеру. У драмі можуть бути комічні сцени, персонажі, елементи трагічного, але вони не домінують. Види драми: побутова, соціально-побутова, історична, психологічна та ін.)

Сам І. Котляревський жанр твору «Наталка Полтавка» визначив як «оперу малоросійську». Як ви думаєте, чому?

У цьому плані «Наталка Полтавка» була першою ластівкою, оскільки до неї опери в українському мистецтві не було.

Усього пісень у творі — 22. Кожна з них не лише творить певний настрій, передає стан душі героїв, а й розкриває їхні характери. Герої піснями розказують про своє життя, думки, моральні принципи. Тому пісні такі важливі і для сюжету, і для композиції твору.

Тихо звучить мелодія пісні «Сонце низенько, вечір близенько.

Давайте напружимо нашу уяву й бодай на короткий час перенесемось в мальовниче село над Ворсклою й спробуємо побачити героїв славетної «Наталки Полтавки». А допоможуть нам у цьому чарівні українські пісні, що звучать у п’єсі.

Прослуховування пісень з драми «Наталка Полтавка».

V. Підсумок

Прочитайте ще раз слова самодіяльної актриси Марії Дудниченко, які стали епіграфом уроку. А які почуття у вас викликало знайомство з «Наталкою Полтавкою»?

Сподіваюся, знайомство з «Наталкою Полтавкою» у всіх вас збудить любов і шану до рідного слова.

Наш урок добігає кінця. Чи вдалося вам досягнути власних поставлених цілей?

Що сприяло (завадило) цьому?

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал за підручником; виписати 3-4 цитати до характеристики образів п’єси.

2. Знайти поезії чи вислови видатних людей про загальнолюдські цінності (за бажанням вивчити напам’ять).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.