Усі уроки української літератури у 8 класі - О. П. Ващенко 2008

Є. Гребінка. «Пшениця», «Рибалка», «Горобці та вишня», «Будяк та коноплиночка»
Із нової української літератури

Всі публікації щодо:
Гребінка Євген

В. Г. Сухенко

Мета: розширити знання учнів про творчість Євгена Гребінки; ознайомити з його байками; з’ясувати їх зміст, визначити мораль; залучати восьмикласників до читання художніх творів самостійно і під керівництвом учителя; розвивати вміння виразно читати, логічно мислити, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки; виховувати порядність, доброту, чесність.

Тип уроку: позакласне читання.

Обладнання: портрет Є. Гребінки, бібліотечка його творів, роздавальний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за питаннями

✵ Які твори Є. Гребінки вам відомі?

✵ Чим вони вам запам’яталися?

✵ Дайте визначення поняттю «байка».

III. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Байка — витвір поетичної фантазії народу — здавна привертала увагу багатьох письменників. Протягом віків вона змінювалася, набувала нових рис і якостей. У процесі становлення нової української літератури байка відіграла значну роль у наближенні літератури до життя, в утвердженні реалізму й народності.

Є. Гребінці судилося стати найвизначнішим українським байкарем першої половини XIX ст. У його байках в першу чергу відбилися соціальні суперечності тогочасної дійсності. Перебуваючи в гущі народу, спостерігаючи соціальну несправедливість, Є. Гребінка у байках говорив сувору і сміливу правду, у чому ми сьогодні й переконаємося.

IV. Робота над змістом байок

1. Аналіз байки «Рибалка»

Сюжет «Рибалки» нагадує байку І. Крилова «Крестьяне и река», однак байка Є. Гребінки цілком оригінальна — і самобутнім мовностилістичним колоритом, і національними образами.

2. Виразне читання твору. Бесіда за змістом

✵ Назвіть основних дійових осіб байки.

✵ Кого захищає, а кого засуджує Є. Гребінка?

✵ Кому і про що натякає письменник зверненням: «Ви, братця, все-таки домівки не цурайтесь»? Підтвердіть свою відповідь рядками з тексту.

✵ Відшукайте в байці синоніми до дієслів іти, бігти. Поясніть відтінки в їх значенні і як вони допомагають точніше передати настрій Рибалки.

✵ Знайдіть у байці влучні народнорозмовні вислови, які відповідають таким словам і зворотам: допекти; або пан, або пропав.

✵ Намалюйте усно картину до байки.

3. Узагальнення (матеріал для вчителя)

Несправедливість панів, безсердечність суддів — звичайна річ тих часів. Це Є. Гребінка підкреслює в байці «Рибалка». Навесні у Рибалки сталося нещастя: примхлива ріка Оржиця «заграла і ятір, граючи, водою занесла». Пішов бідолаха «до Сули скажену позивать», але побачив, що саме по Сулі «пливуть хлівці, стіжки, діжки, усякий крам», а між тим добром і «його ниряє ятір!». Рибалка повернувся додому, зрозумівши очевидну марність свого наміру.

Фамільярне звернення до панів — «бувайте ви здорові!», вдавано змовницька інтонація («Еге, Охріменко дурний») оповідача, що, на перший погляд, немовби поділяє саме панську думку і вчинки, недомовка — «пішов прохать у повітовій», де епітет без іменника виступає узагальненням усіх вищих установ, підкреслення поверхової вченості панів, які насправді нічого не знають до ладу, перетворюються на неприховане глузування над зарозумілим панством. Справжнє ж почуття до потерпілого висловлене в теплих словах, якими не без дружньої іронії зустрічає автор Рибалку після невдалого походу до Сули: «А що, земляче, пожививсь?» Висміюючи в байці панське захоплення чужими краями, Є. Гребінка закликає «домівки не цуратись». Письменник конкретизує місце дії — «у нашій стороні», а також згадує річки Оржицю й Сулу та визнає Рибалку «земляком».

Оповідач виступає як простий чоловік, виразник народних поглядів.

4. Робота в групах

Група/байка

Роздавальний матеріал

І. «Пшениця»

Зерно «йде на дно, полова ж навісна пливе собі по хвилі». Цей простий, дохідливий, зрозумілий своєю буденною звичністю образ байкар використовує для характеристики панів, які, «задравши ніс, розприндившись, ходили»

II. «Горобці та Вишня»

✵ Виразно прочитайте байку.

✵ Дайте відповіді на запитання:

1. Що Горобці робили на Вишні? Знайдіть відповідні дієслова в тексті.

2. Як автор сприйняв бенкет Горобців?

3. Чому байкар називає Вишню бідною?

4. Кого висміює Є. Гребінка?

Запишіть у зошит основну думку байки.

Узагальнення (матеріал для вчителя). У байці «Горобці та Вишня» проста й повчальна мораль, так би мовити, лежить зверху, а коротенький сюжет служить необхідною в таких випадках ілюстрацією. Є. Гребінка зобразив людей, які товаришують і спілкуються, доки їм це вигідно. Коли ж для себе ніякої користі вони не мають, то залишають всіх і все напризволяще

III. «Будяк та Коноплиночка»

✵ Виразно прочитайте байку.

✵ Дайте відповіді на запитання:

1. Які на вигляд рослини, згадані у байці? Опишіть їх словесно.

2. Чим незадоволений будяк?

3. Що відповіла Коноплиночка?

4. Кого зображено у байці?

✵ Запишіть у зошит основну думку байки. Узагальнення (матеріал для вчителя). Про багатих і вбогих, сильних і слабих, про повну безправність

і беззахисність бідного люду мовиться в байці «Будяк та Коноплиночка». Будяк не тільки всю землю у Коноплиночки «з-під корінця забрав», але ще й зневажає нещасну рослину, обзиває «паскудою». Автор дає зрозуміти, що йдеться не про якусь абстрактну людську несправедливість, не про загальні моральні категорії, а про безкарне пригнічення простого люду правителями — малими й великими

V. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів. Коментування роботи груп

VІ. Підбиття підсумків

1. Слово вчителя

Рано обірвалося життя обдарованого й самобутнього письменника. У процесі становлення художнього реалізму він разом з Г. Квіткою-Основ’яненком був серед тих, хто торував шлях Т. Шевченку — основоположникові нового напряму в українській літературі. Класичні байки Є. Гребінки і його прозові твори, позначені щирим співчуттям до простого трудівника, міцно увійшли в скарбницю культурних надбань українського народу.

VI. Домашнє завдання

Знайти влучні вислови в байках Є. Гребінки.