Усі уроки української літератури у 8 класі - О. П. Ващенко 2008Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 8 класі 12-річної школи (Для шкіл з російською мовою навчання)

Усна народна творчість

Художня література як відображення історичних подій та духовного життя народу

Усна народна творчість. Народна лірика. «Дунаю, Дунаю, чому Смутен течеш?» Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри

Лірична пісня як жанр родинно-побутової та соціально-побутової лірики. Болісні переживання роз'єднаного селянського роду в пісні «Віє вітер на долину». «Розмилися круті бережечки» - зразок козацьких пісень

Особливості чумацької лірики «Ой ясне сонечко високо ходить» та стрілецької пісні «Ой та зажурились стрільці січовії»

Позакласне читання. Народні пісні «Ой матінко-зірко», «Грицю, Грицю, до роботи», «Стоїть явір над водою, на воду схилився», «Ой там у полі жито», «Козака несуть»

Із прадавньої літератури

Прадавня культура періоду Київської Русі. «Із ізборника Святослава» (1076) - «Слово про прочитання книжне»

Характер і значення пам'ятки «Повість времінних літ». Історична основа. «Оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва»

Із давньої української літератури ХVІ-ХVІІІ ст.

Епоха давньої української літератури XVI-XVIII ст. Особливості барокової літератури. Жанр епіграм та геральдичних віршів

Тематична атестація. Усна народна творчість. Прадавня і давня українська література

Із нової української літератури

Розвиток та становлення нової української літератури

Cвіт Івана Петровича Котляревського. Життєвий і творчий шлях письменника. «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії

Композиція драми «Наталка Полтавка». Аналіз соціально-побутового конфлікту

Характеристика образів п'єси «Наталка Полтавка»

Тривале сценічне життя п'єси «Наталка Полтавка». Значення творчості І. П. Котляревського для української літератури і мови

Розвиток зв'язного мовлення. Твір на одну із запропонованих тем за творчістю І. П. Котляревського

Петр Гулак-Артемовський. Життя і творчість письменника «Пан та собака» - перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі

П. Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Романтичний характер та національний колорит твору

Є. Гребінка. Життєвий і творчий шлях письменника. Байка «Ведмежий суд». Судді та підсудки - типові образи чиновників

Є. Гребінка. «Човен» - одна з перших романтичних бaлад в українській літературі

Є. Гребінка. «Пшениця», «Рибалка», «Горобці та вишня», «Будяк та коноплиночка»

Т. Шевченко. Розповідь про письменника. Поема «Гамалія». Романтична ідеалізація часів козаччини

Отаман Гамалія - ватажок козаків. Риси видачі запорожців

Своєрідність побудови поеми «Гамалія». Роль риторичних запитань і повторів, епітетів, порівнянь у тексті поеми

Виразне читання уривків із поеми Т. Шевченка «Гамалія»

Позакласне читання. Т. Г. Шевченко. «Кавказ». «Вітер з гаєм розмовляє»

Розвиток зв'язного мовлення. Твір-роздум з елементами опису й роздуму за сюжетною картиною І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»

Степан Руданський. Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета. «Пісня» («Повій, вітре, на Вкраїну»)

Степан Руданський. «Наука». Батьківські настанови - основа сімейного виховання

Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок

Тематична атестація

І. Я. Франко. Розповідь про письменника. Вірш «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Особливості будови різновиду строфи

І. Франко. «Притчі про життя». Алегорично-повчальний характер твору

Борис Грінченко. Розповідь про письменника. Вірш «Доки?». Пройнятість твору глибоких смутком, викликаним трагічним становищем українського народу під багатовіковим гнобленням окупаційних урядів, безнадією на скоре визволення

«До праці». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження, здобуття державної самостійності

Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях письменника. «Дорогою ціною». Художнє відображення волелюбності трудового народу

Трагізм тогочасної долі волелюбного трудового народу в оповіданні «Дорогою ціною»

Мужність, стійкість, воля до життя головних персонажів оповідання «Дорогою ціною»

Художня майстерність оповідання «Дорогою ціною»

В. Самійленко. Розповідь про письменника. «Українська мова». Заклик берегти, шанувати, збагачувати рідну мову

Алегоричність першої частини вірша «Українська мова». Паралелізм як основа його композиції

Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці

Леся Українка. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Осуд поетесою своїх сучасників, які тужать над недолею рідного краю, але нічого не роблять для поліпшення його становища

Виразне читання поезії В. Самійленка та Лесі Українки

Леся Українка. «Давня казка» (скорочено). Роль поета і поезії в суспільстві

Образ народного співця, його високі моральні риси в поезії «Давня казка». Порівняльна характеристика образів поета і лицаря Бертольдо

Євгенія Ярошинська. «Двір життя». Уміння людини вистояти перед спокусою примарного щастя, багатства і слави

Євгенія Ярошинська. «Двір життя». Авторська концепція розуміння змісту життя. Художні особливості оповідання

Тематична атестація

Із новітньої літератури ХХ ст.

Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ ст.

Тодось Осьмачка. Розповідь про письменника. «Україна». Художній опис багатств матінки-України, висловлення гордості за рідний край

Тодось Осьмачка. «Лист». Автобіографічна основа твору. Чарівний світ дитинства у вірші «Казка»

А. Малишко. Розповідь про письменника. «Прометей». Образ Прометея, використання його в українській та світовій літературі

Образ воїна. Подвиг народу у другій світовій війні

Виразне читання уривків із поеми «Прометей»

Олег Чорногуз. Життя і творчість письменника. «Веселі поради». Характеристика складних соціальних явищ. Типовість життєвих ситуацій

Олег Чорногуз. «Чудесна Зусі і золотий Бебі»

Анатолій Дімаров. Основні відомості про життя і творчість письменника. Оповідання «Тирлик». Особливості повоєнного часу

Анатолій Дімаров. «Тирлик». Характеристика образу головного героя. Аналіз мовних засобів індивідуалізації персонажів у художньому творі

Ірина Жиленко. Життя і творчість сучасної української літератури поетеси. «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна»

Радість буття у творах Ірини Жиленко. «Осінь. Копання картоплі», «Кульбабки». «Похвала грошам» (Із циклу «Ярмарок чудес»)

Розвиток зв'язного мовлення. Твір-опис природи за картинкою Катерини Білокур «Рідне поле»

Література рідного краю

«Людино, людино, людино, людино! Збери себе всю у собі воєдино!» (Ліна Костенко)

Гармонія людини і природи як велика духовна цінність (за творами сучасної літератури Сумщини)

Тематична атестація

Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури

Відомості про авторівНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.