Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок 8. Українська народна дума «Буря на Чорному морі».
Усна народна творчість

Всі публікації щодо:

Мета: ознайомити учнів зі змістом думи, допомогти усвідомити її ідейно-художні особливості, філософський підтекст; розвивати навички виразного читання, аналізу дум, висловлення своїх суджень з приводу порушених проблем; виховувати прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими, християнськими цінностями.

Обладнання: ілюстрації до твору, пейзажні картини із зображенням бурі на морі, репродукції з відомих картин, аудіо-записи.

Теорія літератури: думи, їх художні особливості, образ-символ.

Хід уроку

І. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Українці — здавна глибоко віруючі люди. Для них дуже важливими є християнські поняття гріха й покаяння. Це знайшло відображення в усній народній творчості, зокрема в думах. Отже, думи дають нам не лише історико-героїчний, соціально-побутовий матеріал, а й філософсько-узагальнений, що свідчить про глибоку народну мудрість. Прилучімося й ми до цієї мудрості!

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Виразне читання, переказ, аналіз думи «Маруся Богуславка».

2) Заслуховування учнівських продовжень думи у віршовій формі.

2. Завдання учням.

— Схарактеризуйте образ Марусі Богуславки, позначивши два її «Я».

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Огляд ілюстративного матеріалу до теми «Чорне море», «Буря на морі».

2. Слово вчителя.

Запорозькі козаки уславилися, крім іншого й своїми морськими походами. Про це розповідають легенди. І як козаки на своїх низьких чайках та байдах пливли проти сонця або вночі, потім виринали перед турецькими суднами, ніби з дна моря, брали галеру на абордаж, визволяли невільників і топили кораблі. І як уміли прогодувати себе, протягом тривалого часу знаходячись у морі, і ще про багато інших їхніх військових хитрощів, наприклад, перетягування берегом човнів, якщо гирло ріки перегороджене ланцюгами й стоїть під обстрілом гармат із турецьких фортець. Але траплялося й так, що тонули під час бурі козацькі човни, гинули козаки. Порятунок був найчастіше Божим дивом.

3. Виразне читання думи «Буря на Чорному морі».

4. Словникова робота.

Сокіл-білозірець — птах;

квилить-проквиляє — пищить, жалібно кричить;

іспильна — пильно, уважно;

не гаразд починає — щось страшне, погане починається;

заношало — заносило;

охотне військо — добровільне військо;

стремена — частина кінської збруї, куди ставлять ноги;

шличка — старовинний головний убір (круглий або конічний, оздоблений хутром);

штити — чтити, поважати;

матчину — материну;

услиши — почуй.

5. Обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда.

— Чим дума «Буря на Чорному морі» відрізняється від думи «Маруся Богуславка» ? Що в них спільного?

— Якими були брати до того, як вступили у військо?

— Що вони усвідомили, коли над ними нависла смертельна небезпека?

— Чому, на їхню думку, не врятувався сирота безрідний, чужий чоловік?

— Про які народні, християнські традиції йдеться в думі?

— Які важливі висновки можуть зробити для себе сучасні українці?

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.

— Обравши відповідні за смислом слова з довідки, доповніть чотиривірш.

Наша дума, наша ...

Не вмре, не загине.

Ой це, люде, наша ...

Слава України.

(Довідка: слово, думка, пісня; перемога, слава, гордість.)

VI. Підбиття підсумків уроків

Заключне завдання учням.

— Продовжіть речення, вибравши доречний варіант.

«Я думаю, що у мене з братами з думи є дещо спільне, наприклад…»

— замислююся про свою гріховність лише у важкі хвилини, при небезпеці;

— не завжди ставлюся з повагою до батьків; молодших братика чи сестрички; сусідів; старших людей».

або «У мене немає нічого спільного з братами з думи».

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, переказувати, аналізувати думу. Додаткове завдання: записати, які, згідно з християнською мораллю, сім смертних гріхів; знайти описи бурі на морі у творах різних письменників.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.