Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 14. «Слово про похід Ігорів». Образи руських князів, князівни Ярославни та узагальненого образу Руської землі
З давньої української літератури

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художнє значення «Слова...»; розвивати навички аналізу, характеристики образів, спостереження над текстом; виховувати почуття патріотизму, щирості, вірності й розважливості.

Обладнання: репродукції творів живопису із зображенням князів, князівни, Руської землі.

Теорія літератури: художній образ, його різновиди, художні засоби.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

XII століття у «Старому світі» — це доба лицарства. Благородні лицарі могли показати свою сміливість, хоробрість лише у військових походах, на війні. Тому в багатьох народів ми знаходимо героїчні епоси, в центрі яких — славні зихисники своєї землі, що заради любові до неї і просто любові (наприклад, до прекрасної дами) готові пожертвувати життям. Згадаймо іспанську «Пісню про мого Сіда», грузинського «Витязя в тигровій шкурі», киргизський «Манас», литовську «Кале- валу» та твори цього періоду, як народні, так і анонімні чи авторські. Думаю, що на уроці нам буде цікаво дослідити образи «Слова...», що, безперечно, мають світове значення.

III. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Зачитування, переказ уривка зі «Слова...», який запам’ятався найбільше, пояснення свого вибору.

2) Огляд ілюстрацій учнів, їх коментування.

2. Літературний диктант.

(Проводиться письмово. Відповідь пишеться під номером питання. Перевіряється в парі при зачитуванні відповідей вчителем. Кожна правильна — оцінюється в 1 бал. За такою методикою літературні диктанти проводяться й у подальшому.)

1) 3 творами якого відомого співця порівнює свій твір невідомий автор «Слова...»? (Віщого Бонна.)

2) Як звали брата Ігоря, з котрим князь збирався в похід, звідки він? (Всеволод із Курська.)

3) Яка недобра прикмета з’явилася перед походом Ігоря? (Затемнення Сонця.)

4) На яку ріку повів Ігор свою дружину? (На Дон.)

5) Як закінчилася перша битва князевого війська з половцями? (Повною перемогою.)

6) Що робили дружинники із золотом, дорогими тканинами? (Болотисті дороги мостили.)

7) Як називається такий художній засіб, ужитий в уривку?

Чорна земля під копитьми

Кістьми була засіяна,

А кров’ю полита:

Тугою зійшло це по Руській землі!

(Метафора.)

8) Коли «упали стяги Ігореві»? (На третій день битви під полудень (у неділю).)

9) Що сказав Святослав, дізнавшись про поразку Ігоря? («Золоте слово» — картав нерозважливість, міжусобиці князів.)

10) Хто і де плакав рано за Ігорем? (Дружина Ярославна в Путивлі.)

Н) Хто допоміг Ігореві втекти з полону? (Овлур (Влур), сама природа.)

12) Як на Русі зустріли Ігоря? (З радістю, славлячи.)

3. Взаємооцінювання, підбиття підсумків.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Робота в групах.

Група І підбирає матеріали до характеристики князя Ігоря, узагальнює їх.

Група II вибирає цитати до характеристики Всеволода, узагальнює їх. Група III характеризує образ Ярославни.

Група IV визначає риси характеру київського князя Святослава, обґрунтовує прикладами з тексту.

2. Повідомлення про результати роботи в групах.

3. Запис висновків до зошитів.

Ігор — хоробрий, відважний, не звертає уваги на погані прикмети, допомагає братові, кмітливий (зумів утекти з полону). Разом із тим славолюбний, нерозважливий.

Всеволод — хоробрий, вправний воїн, вірний у дружбі та побратимстві. Але також нерозсудливий, якщо погодився на похід.

Ярославна — щира, вірна дружина, ладна чайкою, зозулею полетіти на допомогу чоловікові, просить сили природи бути прихильними до руських воїнів. Уособлення всіх руських жон.

Святослав — мудрий, розважливий, щирий патріот своєї землі, гірко картає інших князів за міжусобиці.

4. Евристична бесіда.

— Ми розглянули образи-персонажі, серед них і узагальнений образ-персонаж Ярославна. Чи присутні у «Слові...» також інші різновиди

художніх образів, наприклад образи-символи? Назвіть їх, відшукавши підтвердження в тексті. (Так, образи природи, Руської землі.)

— Чи можна назвати композицію, побудову твору чіткою? Доведіть свою думку.

(Так, є чіткі вступ, основна частина та закінчення, але в основній частині багато ліричних відступів, перелічень.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Розгадування кросворда.

— Розгадайте кросворд, складений з імен героїв, образів та ключового слова.

Відповідь: 1. Святослав. 2. Земля Руська. 3. Овлур. 4. Ярославна. 5. Всеволод.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«З образів «Слова...» найбільше мені припав до душі образ ..., тому що ...»

«Золота середина» у вчинках людини — це коли ...»

VII. Домашнє завдання

Вміти характеризувати образи поеми «Слово...», виписати з твору афористичні вислови (або ті, які стали крилатими).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.