Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 18. Т. Г. Шевченко. «Мені однаково, чи буду», «Минають дні, минають ночі»
Світ української поезії

Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Мета: ознайомити учнів із поезіями Т. Г. Шевченка, допомогти учням усвідомити їх ідейно-художній зміст; розвивати навички виразного читання поезій, аналізу цих творів, висловлення власних суджень з приводу прочитаного; виховувати почуття патріотизму, усвідомленого ставлення до громадянських обов’язків.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до творів.

Теорія літератури: лірика, її жанри (громадянська, філософська).

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Однією із найбільших вад людської душі Шевченко вважав байдужість. Особисто для нього вона була абсолютно неприйнятною. Тому поет писав:

Не дай спати ходячому,

Серцем замирати

І гнилою колодою

По світу валятись.

А дай жити, серцем жити

І людей любити.

То чи є байдужість великим злом? Що головне в людині і для людини? Про це ми й поговоримо на сьогоднішньому уроці.

III. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

1) Виразне читання й аналіз поезії «Ой три шляхи широкії».

2) Заслуховування усних творів на обрану тему із взаєморецензуванням та коментарями вчителя.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Ще одна поезія Шевченка з циклу «В казематі» — «Мені однаково...». Її недаремно вважають одним із найвеличніших творів не лише

української, але й усієї світової патріотичної лірики. Яка сила і пристрасть звучить у цих рядках! Що доля однієї людини, хай навіть і видатного поета, у порівнянні з долею цілого народу? Ліричний герой поезії говорить, що може змиритися із власною долею вигнанця, невольника, однак не може прийняти того, що його любу Україну опанували «злії люде». Саме тут проглядається основний мотив — поєднання громадського й особистого в житті людини, небайдужість поета як громадянина, а скоріше, як люблячого сина.

2. Виразне читання поезії «Мені однаково...», словникова робота за питаннями учнів.

3. Обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Заповнення «паспорту» вірша.

Автор

Т. Г. Шевченко

Назва, цикл

«Мені однаково...», цикл «В казематі»

Час написання

між 17 квітня і 19 травня 1847 р., С.-Петербург

Жанр, різновид

лірика, громадянська поезія

Побудова

складається з двох частин, які протиставляються

Тема

ставлення до особистої долі й долі батьківщини

Образи

ліричного героя, України, сина

Художні

засоби

повтори «однакового» з різним емоційним навантаженням; епітети — малого, славній та ін.; вигуки; звертання, пряма мова, метафори — Україну присплять та ін.

Ідея

утвердження активної громадянської позиції кожної людини, патріота

Підтекст

наша — не своя земля (батьківщина, у якій панують окупанти, загарбники) та ін.

5. Виразне читання поезії «Минають дні, минають ночі...».

6. Словникова робота за питаннями учнів.

7. Обмін враженнями щодо прочитаного.

8. Евристична бесіда, виконання завдань.

— Чим цей вірш схожий на попередній?

— До якого жанру лірики ви б його віднесли — більше філософської або громадянської (чи присутнє їх поєднання)?

— Які відмінні риси ви бачите в цій та попередній поезіях?

(Більша філософічність (вступ), метафоричність, образ долі, більша емоційна напруга.)

9. Слово вчителя.

Звернімо увагу на дату написання цього вірша, місце: 21 грудня 1845 року, В’юнища. Шевченко покинув Україну ще підлітком. Із часом погане забулося, стерлися картини життя в кріпацтві (а дещо й не усвідомлювалося до кінця по-справжньому!). І ось Тарас Григорович уже вільна, доросла людина, знову в Україні. Побачене його жахає, відзивається болем. Брати й сестри в неволі, збезчещена подруга дитинства Оксана, пани жорстоко знущаються над кріпаками.

Розповідають кілька напівлегендарних випадків. Шевченка, як відомого поета, запросив до себе один пан, показував свої хороми з творами мистецтва, вдавав із себе освічену, гуманну людину. Однак пан дуже розгнівався, побачивши хлопчика-козачка, який задрімав біля дверей кімнати й не побачив гостей, та вдарив його. Тарас Григорович мовчки розвернувся й пішов геть з такої гостини. Іншим разом до поета прислали чоловіка із запискою-запрошенням у гості і звеліли кріпакові одразу ж принести відповідь (а було це взимку над вечір, за тридцять верст). Шевченко категорично відмовив тому «доброму», «культурному» панові. Тож зрозумілим є гнів поета у вірші «Минають дні, минають ночі...» — і на панів-кріпосників, на яких, очевидно, добрі вмовляння не діють, і на власне безсилля. Шевченко прагне діяльності, рішучих дій, добре розуміючи, що може бути за цим його «зла» доля.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Дайте відповідь на запитання:

«Яким чином поезія «Минають дні, минають ночі...» може бути пов’язана з нашим часом?».

(Ідеєю скроминущості часу, активної громадянської позиції; байдужа до всього людина — зло в суспільстві; воля — необхідна умова нормального існування людини та ін.)

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«Твори Т. Г. Шевченка примусили мене замислитися над тим ...»

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати поезії Шевченка, вивчити напам’ять «Мені однаково чи буду»; висловлювати власні судження з приводу проблем, порушених у творах.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.