Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 28. Леся Українка. «Давня казка»
Світ української поезії

Всі публікації щодо:
Українка Леся

Мета: допомогти учням з’ясувати та засвоїти зміст поеми Лесі Українки; розвивати навички виразного читання, аналізу ліро-епічного твору, висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

Обладнання: портрет письменниці, ілюстрації до твору.

Теорія літератури: поема.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Як і кожного справжнього митця, Лесю Українку хвилювала проблема ролі поета й поезії в суспільстві. Відповідь вона шукає у багатьох творах, серед них і поема «Давня казка». Цей твір порушує багато питань, наприклад, про суть людського щастя, про вдячність. Гадаю, що ці ж самі проблеми хвилюють і багатьох із вас, адже не секрет, що кожен має своє уявлення про значення поезії в житті людини (важливе чи не дуже), про щастя, людську вдячність. Ці питання ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

III. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

1) Виразне читання та коментування поезії «Давня весна».

2) Аналіз твору, визначення віршового розміру, рими, художніх засобів та їх ролі.

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб; рима перехресна: мила — стокрила, квітки — пташки.

Художні засоби: інверсія, епітети, метафори, порівняння, повні нестягнені прикметники, окличні речення, повтори, синоніми, заперечення, пестливо-зменшувальні слова, персоніфікація, пряма мова.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання поеми Лесі Українки «Давня казка».

2. Словникова робота.

Урода — краса, вродливість; сурма — труба;

небоже — чоловіче; гостинець — подарунок;

задати гарту — дати прочухана, побити, покарати;

діброва — дубовий гай, ліс;

застава — загорожа, перепона, прикордонний пост;

байку правиш — розповідаєш нісенітницю;

химерний — дивний, вигадливий;

мандоліна — струнний музичний інструмент;

серенада — любовна пісня;

герольд — посланець;

нетрі — гущавина, пуща;

стольне місто — столиця;

бусурманський — не християнський, іновірець;

злидні — нужда, скрута, біднота;

нарікання — скарги;

вгамувати — притишити, заспокоїти;

лютня — музичний інструмент;

личить — годиться;

талісман — річ, що, за повір’ям, приносить удачу, щастя;

поміст — підлога, настил;

пекло — місце мук, покарання;

заміри — наміри, бажання;

статки — достатки, багатство;

маєтки — панські двори, власність;

узнавать — визнавати;

правий суд — правдивий, справедливий;

турніри — замагання;

рогатки — сторожові пости, які збирали податки (наприклад, за проїзд дорогою);

ярмо — те, до чого кріпиться упряж худоби; у переносному значенні — важкий тягар;

мури — кам’яні стіни;

корінь цілій справі — причина, основа;

хутко — швидко;

знаднеє — привабливе;

недуга — хвороба, неміч;

потуга — напруження, сила;

догана — осуд, нарікання;

головою наложити — загинути;

гадки — думки.

3. Обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

— Чому твір названий «Давня казка»? Яке значення тут має слово «казка» — фантастичний твір чи казання, розповідь, легенда?

— Який епізод найбільше вас вразив? Чому?

— Який художній засіб, прийом найпомітніший у поемі? (Антитеза.)

5. Гра «Знайдіть пару».

— Знайдіть пару в протиставленні.

Поет — (Бертольдо)

пекло — (рай)

землянка вогка — (хата на помості)

мужичка — (пані)

руки чорні — (рученька тендітна)

мучилися — (втішався)

гуляв у замку — (в ярмі стогнали)

дарувати — (одбирати) та ін.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Заключне слово вчителя.

У часи Лесі Українки поширилася думка, що мистецтво, поезія доступні й зрозумілі далеко не всім. Тому й треба творити «мистецтво для мистецтва» («штуку для штуки»), для обраних, а не широкого загалу. І. Франко у статті про творчість Лесі Українки, аналізуючи «Давню казку», писав: «У наших часах, в часах загального рознервовання і екстравагації, у часах, коли скрізь лунає аж лящить поклик «штуки для штуки», аж чудно якось із уст поета почути такі тверезі та здорові погляди на задачу і вагу поезії, які висказує тут наша авторка. По її думці, поезія для маси робочого народу — потіха в горю, спочивок по праці, для кожного чоловіка — природний вираз розбудженого чуття і вищих змагань, для всієї громади — заохота в боротьбі і докір усякій нікчемності; для пригноблених вона — гарячий поклик до бою за волю і людські права, а для кривдників — грізний месник».

2. Запитання до учнів.

— З яким улюбленим художнім прийомом, ужитим Лесею Українкою в «Давній казці», перегукується спосіб висловлювання І. Франка? (З антитезою.)

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«Щодо проблеми вдячності, піднятій у творі Лесі Українки, я думаю ...»

VII. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати зміст твору (дочитати, якщо не встигли у класі).