Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 37. В. Підпалий «Тиха елегія»
Світ української поезії

Всі публікації щодо:
Підпалий Володимир

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості поезії В. Підпалого; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, висловлення власних думок з приводу прочитаного; виховувати любов до рідної землі, мови, до свого народу.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, живописні краєвиди України, аудіозаписи, літературознавчі словники.

Теорія літератури: елегія, художній образ, художні засоби.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку

Аналіз робіт з тематичного оцінювання.

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Ми вже говорили, що полтавська земля щедра на таланти. Серед них — і відомий український поет Володимир Підпалий. Йому випав недовгий вік, але «тихе, негаласливе, розважливе і мудре» слово поета й сьогодні щиро та довірливо промовляє до нас. Автобіографія, яку він написав, складається не скільки з подій власного життя, скільки із вражень, переживань, небайдужості до чужого болю, любові до землі та «братів наших менших». Отже, у нас є змога ще раз зануритися у світ поетичного слова і збагатитися духовно.

III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Робота зі словником літературознавчих термінів.

— З’ясуйте за словником літературознавчих термінів, що таке «елегія».

Елегія — ліричний вірш середньої довжини, як правило, журливий, сумний, печальний за змістом. Найчастіше оповідь іде від першої особи, без чіткої композиції. Розрізняють елегію-оповідь, елегію-спогад, елегію-думку, любовну елегію.

Отже, назва твору натякає на тихий мотив суму.

2. Виразне читання поезії В. Підпалого «Тиха елегія».

3. Словникова робота за питаннями учнів.

4. Обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда за питаннями, виконання завдань проблемно-пошукового характеру.

— У якій формі побудований вірш? (У формі діалога ліричного героя з уявним співбесідником.)

— Який художній прийом відразу впадає у вічі? (Повторення, рефрен на початку кожної строфи.)

— Які знайомі слова, вирази, що нагадують твори інших поетів, ви помітили? («Однаковісінько мені...» — у поезії Т. Шевченка «Мені однаково». «На ясні зорі, на тихі води» — «Слово про похід Ігорів».)

— Про що це свідчить? (Про обізнаність, освіченість автора, його творче, щире сприйняття літературних традицій.)

— Знайдіть поетичні рядки:

а) які свідчать про відчуття ліричного героя свого нерозривного зв’язку з рідною землею, природою (перша, третя строфи);

б) які говорять про готовність ліричного героя служити своєму народові чесно та безкорисливо (друга строфа);

в) які показують ставлення ліричного героя до рідної мови як основи роду, нації (четверта строфа);

г) які є кульмінацією, апофеозом любові ліричного героя до батьківщини (п’ята, остання строфи).

— Визначте віршовий розмір, римування «Тихої елегії» В. Підпилого.

(П’ятистопний ямб із жіночим та чоловічим перехресним римуванням.)

IV. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання і запитання учням.

1) Назвіть художні засоби, вжиті у творі.

річечки, потічки, однаковісінько

(зменшувально-пестливі слова)

навіки — на віки

(гра слів)

на ясні зорі, тихі води

(постійні епітети)

В землю перейду

(фразеологізм)

«Любиш землю, степи, озера, яблуні в саду? »

(риторичні питальні речення)

рідну — чужу

(антоніми)

2) Як ви думаєте, цей твір — елегія за назвою чи за жанром? (Цей твір і за назвою, і за жанром — елегія-думка.)

3) Висловіть свою думку відносно того, про що свідчить такий ланцюжок слів — відповідей на питання.

Відмовчуюсь — мовчу — хай випадкове слово не впаде — знов мовчу — краще не скажу — кричу.

(Ліричний герой, а з ним і поет не звикли демонструвати свою любов до батьківщини — це невід’ємна частка їх душі, природній стан; найбільшою трагедією, мукою буде розлука з рідною землею, тому ліричний герой вже не мовчить, а кричить.)

V. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть речення.

«Мені здається, що творчість (твір) В. Підпалого ...»

«Особливо мене вразило ...»

«Я поділяю (не поділяю) думки ліричного героя вірша В. Підпалого «Тиха елегія», тому що ...»

VI. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати вірш В. Підпалого, висловлювати свою думку з приводу прочитаного, зіставляти висновки поета з власними спостереженнями.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.